REHPA Nyt - August 2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt design på nyhedsbrevet

Som du måske har bemærket, ser REHPAs nyhedsbrev lidt anderledes ud, end det plejer. Det skyldes, at vi har skiftet platform for udsendelsen.

 

Det er kun det grafiske udtryk, der har ændret sig lidt. Nyhedsbrevet udkommer fortsat ca. 10 gange om året, og det vil fortsat handle om arbejdet med rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdomme.

 

Hvis du har forslag til nyheder eller arrangementer, vi bør medtage, er du velkommen til at skrive til rehpa.web@rsyd.dk

 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage REHPAs nyhedsbrev, kan du som altid afmelde dig nederst i nyhedsbrevet.

 
 
 
 
 
 

Patienter med kræft og svær psykisk sygdom skal have samme muligheder som andre patienter

 
 
 
 

Projektet CASEMED, Cancer Patients with Pre-existing Severe Mental Disorders ved Aarhus Universitetshospital, afdækker behandlingen af patienter med kræft og samtidig svær psykisk sygdom. I projektet undersøger forskerne, hvordan behandling til disse patienter kan forbedres.

 

CASEMED-projektet er ledet af klinisk professor, overlæge Mette Asbjørn Neergaard, Enhed for Lindrende Behandling, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

 

Projektet dækker over fire delprojekter - alle ved Aarhus Universitetshospital:

  1. Et antropologisk litteraturstudie, der snart bliver formidlet i to artikler i videnskabelige tidsskrifter.
  2. Ph.d.-projektet 'CASEMED -Development and pilot test of a collaborative care model', hvor ph.d.-studerende Louise Elkjær Fløe har udarbejdet en model til at forbedre forløbet for patienter med kræft og samtidig psykisk sygdoms. Modellen er aktuelt ved at blive afprøvet

  3. Ph.d.-projektet 'CASEMED: End-of-life of cancer patients with severe mental disorders - challenges and model of care', hvor ph.d.-studerende Kirstine B. Brøndgaard afdækker, hvordan patienterne oplever mødet med den palliative indsats. Senere i projektet udvikler hun en model, der kan give patienter med psykiatriske diagnoser en bedre palliativ indsats.

  4. Et tredje ph.d.-studie går i gang til efteråret 2023. Studiet er et registerstudie, der fokuserer på uligheder i kræftbehandling og palliation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle projekter er finansieret af Kræftens Bekæmpelse (KBVU-MS og Knæk Cancer) og Region Midtjylland.

 
Læs mere om hele CASEMED-projektet og de to igangværende ph.d.-projekter
 
 
 
 
 
 

Første 'Nationale Hospicedag' den 7. september 2023

 
 
 
 

Har du nogensinde undret dig over, hvad man laver på et hospice? Nu får du muligheden for at blive klogere på hverdagen på et hospice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formålet med National Hospicedag er at sprede budskabet om, at et hospice er et specialiseret behandlingstilbud for mennesker med alvorlige og livstruende sygdomme, der har komplekse problemstillinger. Målet er at fremme udviklings- og forskningsmulighederne inden for palliation.

 

- Vi holder dagen for at gøre opmærksom på de danske hospicerne, som en aktiv del af sundhedsvæsnet, siger Lise-Lotte Andersen, formand for Hospice Lederforening Danmark.

 

 
Læs videre i folderen fra Hospice Leder Forening Danmark
 
 
 
 

Ny profilfolder præsenterer REHPA Forskningsklinik

I den nye profilfolder om REHPA Forskningsklinik får du viden om, hvordan forskningsklinikken arbejder. Du finder svar på hvordan det er muligt at samarbejde om et projekt med klinikken, hvilke forløb og projekter der kan afvikles i klinikken, hvem forløbene henvender sig til og meget andet.

 
 
 
Forside af REHPA Forskningsklinik - profilfolder.jpg
 
 
 

- Forskningsklinikken kan være en svær størrelse helt at få greb om. Det imødekommer vi med profilfolderen. Her sætter vi ord på, hvad vi i forskningsklinikken kan, og hvordan samarbejde om eksterne projekter kan se ud. Jeg håber, at folderen kan være med til at skabe interesse hos nye samarbejdspartnere og give et indblik i det arbejde, der foregår i klinikken, siger Annette Rasmusen, klinisk leder af REHPA Forskningsklinik.

 

I folderen præsenteres forskningsklinikkens målsætning og de forskellige forløbstyper, som REHPA tilbyder: Udviklings- og forskningsbaserede forløb samt standardforløbet. Fælles for klinikkens forløb er, at de har fokus enten på rehabilitering eller på kombinationen af rehabilitering og palliation (KRP).

 
Læs hele profilfolderen - åbner som PDF
 
 
 
 

Status samtaler skal sætte patienternes ønsker i fokus

'Pro-aktiv og lindrende tilgang til patienter med diabetiske fodsår' er et projekt, som Nykøbing Falster Sygehus og Vidensenhed for Rehabilitering og palliation ved Sår og Amputationer (ViRSA) har udviklet. Projektet skal sikre, at patienter med diabetiske fodsår får en behandling, der afspejler deres egne ønsker. Projektet fokuserer på patienter, hvor personalet ikke ville blive overrasket, hvis de om et år havde fået amputeret et ben eller var døde. Desuden er patienter, der selv vurderer, at de har en meget dårlig livskvalitet også en del af projektet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De udvalgte patienter og deres pårørende inviteres til en statussamtale nogle uger inde i forløbet. Til denne samtale foregår der ingen sårpleje. I stedet handler det om, hvad der er vigtigt for patienten (og dennes pårørende), og hvordan de sundhedsprofessionelle kan hjælpe bedst muligt. Der er afsat en time til denne samtale.

 

- Der er ingen tvivl om, at det kan være svært for de sundhedsprofessionelle at tage hul på de her samtaler, der for dem er lidt anderledes end ellers. De er vant til at give gode råd og komme med løsningsforslag og er stærkt skolet i at indsamle specifikke oplysninger, lægge en plan og derefter formidle viden.  Men det skal de ikke her, de skal lytte til, hvad der er vigtigt for patienten lige nu, fortæller Ulla Riis Madsen.

 

Personalet har haft de første samtaler i forsommeren 2023. De første tilbagemeldinger fra personalet har været positive, fortæller Ulla Riis Madsen:

- Særligt sygeplejersken har virkeligt taget projektet til sig. Det giver mening for dem, og de føler pludseligt, de har noget, de kan tilbyde de de mest udfordrede patienter, der hvor de ikke kan gøre dem raske, og hvor de ellers tidligere ikke har haft noget reelt tilbud.

 
Læs mere om projektet på rehpa.dk
 
 
 
 
 
 

Ungenetværk hos REHPA

Den 21. september 2023 inviterer REHPA endnu engang til møde i Netværk om unge voksne og kræftrehabilitering. Netværket er gratis og åbent for alle fagprofessionelle, der ønsker at deltage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria holder også et oplæg på vegne af Cathrine Guldborg Blicher Lessèl fra Proof of Life om 'Proof of Life' - en idrætsforening og et fællesskab for unge (18-40 år), der har haft kræft.

 

Dertil, holder fysioterapeuter Maja Schick og Rikke Sandal, begge Center for Kræft og Sundhed København, oplæg om erfaringer fra ungehold i Center for Kræft og Sundhed i Københavns kommune.

Sidste halvdel af mødet handler om to ph.d.-projekter.

Line Bentsen, læge og ph.d.-studerende, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet fortæller om, i hvilken grad unge kvinder får børn efter kræftbehandling. Afslutningsvist, holder Lærke Bing Røikjer, antropolog og ph.d.-studerende, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, oplæg om emnet 'Alone in and beyond cancer among young adults'.

 

Tilmeldingsfrist er 13. september 2023.

 
Se hele programmet og tilmeld dig på Conference Manager
 
 
 
 

FELTET DELER:

Demenspatienter har gavn af rehabilitering, men flere risikere at blive udelukket

 
 
 
 

Ny dansk undersøgelse viser, at klinikere har forskellige opfattelser af, hvornår rehabilitering er relevant for mennesker med demens. Undersøgelsen fremhæver en uensartethed i praksis, hvilket kan betyde, at borgere med demens ikke får tilbudt relevant rehabilitering.

Sammen med senioranalytiker og ph.d. Lea Graff fra VIVE samt Helle Timm, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har Jette Thuesen, lektor Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet skrevet artiklen 'Organizational narratives in rehabilitation-focused dementia care - Negotiating identities, interventions and personhood'.

I artiklen afdækker forfatterne, hvorfor rehabilitering til mennesker med demens ofte nedprioriteres i praksis. Artiklen bygger på kvalitative interviews med 26 sundhedsmedarbejdere, der arbejder med demens og rehabilitering i to danske kommuner.

 

Artiklen anbefaler, at der i demensbehandlingen holdes fokus på et patientsyn, hvor borgerens autonomi og handlekraft er i fokus.

Her bliver dagcentre med deres sociale, kognitive og fysiske indsatser fremhævet som en af de vigtigste indsatser for rehabiliteringen af en ældre demenspatient.

 

Du kan læse hele artiklen via ucviden.dk eller læse mere om DEM-REHAB-projektet på vores hjemmeside

 
På rehpa.dk finder du også en lidt længere gennemgang af artiklen
 
 
 
 
 
 

Professortiltrædelser ved REHPA

Den 22. september 2023 fra kl. 14.00-17.00 holder REHPA tiltrædelsesseminar for både professor Mette Raunkiær, Syddansk Universitet og adjungeret professor Carl Tollef Solberg, University of Oslo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved seminaret, der hedder 'Palliative Care: Death and Dying', holder Mette Raunkiær en forelæsning om palliation i kommunerne. Carl Tollef Solbergs forelæsning har titlen 'Death: Everything or nothing for us?'.

Ud over de to tiltrædende professorer holder Helle Timm, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU og seniorforsker ved Rigshospitalet oplæg om den palliative indsats' historie i Danmark.

Det er gratis at deltage i tiltrædelsesseminaret den 22. september 2023, men tilmelding er nødvendig, der er et begrænset antal pladser.

 
Tilmeld dig via Conference Manager senest den 11. september 2023
 
 
 
 
 
 

REHPA-forløb

Deltagere til forløbet Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formålet er, at deltagerne får flere handlemuligheder for at forbedre deres funktionsniveau og livskvalitet, selvom de lever med smerter.

 
Læs mere om dette forløb, og se hvordan du henviser vedkommende.
 
 
 
 

Deltagere til forløbet Videre i livet efter benamputation

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deltagerne får blandt andet tips og tricks til aktiviteter med protese og kørestol, en individuel samtale med udgangspunkt i særlige, personlige udfordringer samt viden om de mest almindelige psykologiske reaktioner ved store livsforandringer samt om fantomsmerter og mulig håndtering af dem.

Tidligere deltagere på forløbet har sagt følgende: 'En fantastisk oplevelse, der gør noget ved en', 'lærerigt', 'inspirerende og udfordrende'.

 
Læs mere om forløbet, og se, hvordan du henviser til forløbet
 
 
 
 
 
 

Uddrag af nye udgivelser fra REHPAs forskning

 
 
 
 

The 'Young Adult Taking Action' programme for young adult cancer survivors : A study protocol for a feasibility study; Aagesen, Maria; la Cour, Karen; Hauken, May Aasebø et al.; Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 09.08.2023, s. 1-17.

 

Combined rehabilitation and palliative care interventions for patients with life-threatening diseases - PREGOAL. A scoping review of intervention programme goals; Gärtner, Henriette Søby; Shabnam, Jahan; Aagesen, Maria et al.; Disability and Rehabilitation, 15.08.2023, s. 1-11.

 

Resonans i dødens nærvær; Graven, Vibeke; Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Bind 20, Nr. 38, 20.06.2023, s. 121-141

 

Total pain and social suffering : marginalised Greenlanders' end-of-life in Denmark; Graven, Vibeke; Abrahams, Maja Bangsgaard; Pedersen, Tina; Frontiers in Sociology, Bind 8, 116102, 13.06.2023.

 

Nursing Roles in Cancer Rehabilitation : An Integrative Review; Justesen, Rikke M; Ikander, Tine M; Thomsen, Thora G et al.; Cancer Nursing, 09.05.2023.

 

Et ændret forhold til mad og måltider : Kræftrehabilitering i praksis; Kristensen, Marianne Boll; Rasmussen, Annette; Bengtsson, Karina; Diætisten, Bind Juni 2023 31. årgang, Nr. 183, 06.2023, s. 22-24.

 

Social vulnerability among cancer patients and changes in vulnerability during their trajectories - A longitudinal population-based study; Møller, Jens Jakob Kjer; la Cour, Karen; Pilegaard, Marc Sampedro et al.; Cancer Epidemiology, Bind 85, 102401, 08.2023.

 

En oversigt over eksistentielle bekymringer hos hjertestopoverlevere og implikationerne for rehabilitering : Har vi brug for et nyt værktøj i værktøjskassen?; Stripp, Tobias Anker; Joshi, Victoria Louise; Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Bind 20, Nr. 38, 20.06.2023, s. 25-48.

 

Pain - From physical pain to social suffering; Jacobsen, Michael Hviid; Bo, Inger Glavind; Graven, Vibeke.

Exploring Emotions in Social Life. red. / Michael Hviid Jacobsen. Routledge, 2023. s. 189-210.

 
 
 
 
 
 

Kalender

 
 
 
 

Vi opdaterer løbende kalenderen på rehpa.dk.
Send en mail til: rehpa.web@rsyd.dk, hvis du kender til arrangementer, vi skal rette eller tilføje i kalenderen.


30.08.-01.09.23: Danske Kræftforskningsdage 2023, Danish Comprehensive Cancer Center og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper

01.09.-15.12.2023: Palliativ indsats - symptomlindring og det professionelle arbejde eller evidensbaseret praksis, Københavns Professionshøjskole

08.09.2023: Fra borger til medlem (UDSOLGT), Lejre Kommune, Faxe Kommune, Køge Kommune, Greve Kommune, Stevns Kommune og REHPA

12.-13.09 + 11.10.2023: Palliation i egen praksis for social- og sundhedsassistenter, Hospice Limfjord

14.-15.09.2023: 3rd International Conference on Physiotherapy in Oncology (ICPTO), NPi Dutch Institute of Allied Health Care

20.09.-15.12.2023: Den palliative indsats - en tværfaglig efteruddannelse, Region Midtjylland

21.09.2023: Seminar om lindring af psykosocial, eksistentiel og åndelig smerte gennem PRO, Klinisk Institut, SDU

 

21.09.2023: Senfølger efter kræft. Hvordan gør fysioterapeuter en forskel? Danske Fysioterapeuter

21.09.2023: Unge og kræft - netværksmøde for fagprofessionelle, REHPA


22.09.2023: Årsmøde for videnskabsetikken, Nationalt Center for Etik

22.09.2023: Inaugural seminar - Professor Mette Raunkiær and Adjunct Professor Carl Tollef Solberg, REHPA, University of Southern Denmark (SDU)

28.-29.09.2023: 2. nationale fælles palliative kongres, Alle de faglige palliative foreninger og netværk

02.10.2023-02.12.2024: Mindfulness-baseret stress reduktion for sundhedsprofessionelle - Aarhus, Dansk Center For Mindfulness ved Aarhus Universitet

 

03.10.2023: Seminar: Underprioriterede grupper, REHPA

05.-06.10.2023: DANCAS netværksmøde med mulighed for internat, REHPA

09.-26.10.2023: Kursus i Palliativ Fysioterapi, Dansk Selskab for Onkologisk & Palliativ Fysioterapi

09.10-11.11.2023: Onkologisk Fysioterapi okt.-nov. 2023, Dansk Selskab for Onkologisk & Palliativ Fysioterapi

10.-12.10.2023: Basal palliation for SOSU-assistenter, Sankt Lukas Stiftelsen

11.10.2023: Konference: Ældre uden nære relationer, Fonden Ensomme Gamles Værn

16.10.2023: Omsorgstræthed - Hvordan kan man undgå at slide sin omsorg op?, The Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) og Syddansk Universitet

30.-31.10.2023: Klinisk Kvalitet 2023, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS) Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)

31.10.-01.11.23: Værdighed ved livets afslutning, Hospice Limfjord Center for udvikling af palliation

02.11.-03.11.2023: National Konference om Aldring og Samfund, Dansk Gerontologisk Selskab

16.-17.11.2023: A Human Rights Based Approach for Palliative Care: Towards Solutions for Public Health Palliative Care, All-Ireland Institute of Hospice and Palliative Care (AIIHPC) & EAPC Reference Group on Public Health and Palliative Care

 

03.04.11.2023: Landskursus for kræftsygeplejersker, Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

 

27.11.2023: Genoplivningskonferencen 2023, Dansk Råd for Genoplivning i samarbejde med TrygFonden og Dansk Førstehjælpsråd

16.01.2024: SOSU-skolerne netværksmøde januar 2024, REHPA

25.01.2024: Konference om senfølger efter kræft, DCCC & REHPA

06.02.2024: Sårbarhed hos patienter og familie på tværs af generationer - Et familiesygeplejeperspektiv, Dansk Selskab for Familiesygepleje

06.03.2024-23.05.2024: Den palliative indsats - en tværfaglig efteruddannelse - Skive, Region Midtjylland

Nationalt Videnscenter for Demens har lanceret et e-learningskursus om udfordrende adfærd hos mennesker med demens, som du gratis kan gennemgå på deres hjemmeside

 
 
 
 
 
 
 

Nyt fra REHPA

Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Nyhedsbrevet udsendes af Region Syddanmark

 
 
Social media icon Social media icon Social media icon Social media icon Social media icon
 
Afmeld