Nordisk nyheitsbrev frå Nordisk råds sesjon 31. oktober 2019

 
 
 
 

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idé.

 
 
 
 

Nytt nordisk ministerråd for transport?

Islands samarbeidsminister Sigurður Ingi Jóhannsson åpna for å gjenopprette eit ministerråd for transport. Dette rådet blei lagt ned i 2005. Seinare har det vore sakna, i Norge også blant dei mange som har arbeidd med EUs transportkorridor frå sør til Frederikshavn og Hirtshals, for jernbane-samarbeid Oslo-Göteborg, Narvik-Kiruna og vidare til Stockholm, felles politikk i cruise-trafikken og fleire vegsatsingar. Eit samla Nordisk råd fekk eit lovande svar frå Jóhansson. Her er forslaget frå utvalet i Nordisk råd. Les mer på norden.org

 

 
 
 
 

Silja Dögg Gunnarsdóttir ny president i Nordisk råd

Silja Dåögg Gunnarsdóttir fra Island er president for Nordisk råd for 2020. Hun ble valgt på årets sesjon, som ble avsluttet i Stockholm torsdag. Les mer

 

Vi kommer tilbake med mer om Nordisk råds sesjon også i neste nyhetsbrev, mandag 11. november kl 1000.

 
 
 
 

Statsministrane møtte ungdommane under Nordisk råds sesjon

8 statsministrar och 9 representanter för nordiska ungdomsorganisationer möttes till ett dialogmöte kring hållbarhetsfrågor i Stockholm på onsdag. Inbjudan till träffen kom från statsministrarna. De unga ställde många frågor, medan ministrarna lyssnade och svarade, melder Nordisk ministerråd

 
 
 
 

NordForsk med 2224 millionar kr

Dei siste ti åra har NordForsk bidratt med 2224 millioner norske kroner til nordisk forskingssamarbeid gjennom løyvingar til 323 forskingsprojekt. Minst 2640 forskarar har vore involverte i nordiske forskings-prosjekt, viser ein ny rapport.

 
 
 
 

E-reseptar må bli godkjente

I dag er det slik at vi kan ta med reseptar for medisin på papir til eit anna nordisk land og få ut den medisinen vi treng på eit apotek. Men dette gjeld ikkje for e-resepter. I klartekst betyr det at om vi gløymer livsviktig medisin heime, så har vi eit alvorleg problem. Bente Stein Mathisen, Konservative gruppa, la fram samrøystes forslag frå utvalet. Dette skal nå Nordisk ministerråd arbeide vidare med å løyse. Les meir

 
 
 
 

Nordisk råd vil styrke folkehøgskolene

Utvalget for kunnskap og kultur, ved Jorodd Asphjell i den sosialdemokratiske gruppa, la fram samla forslag både for å styrke folkehøgskolene og gjøre det lettere for ungdommer å gå på folkehøgskole i andre land.Bildet viser elever på Risøy folkehøyskole som får informasjn om nordisk samarbeid og muligheter for skole, studier og Nordjobb. Les mer om forslaget her

 
 
 
 

Grenseavtale i Smutthavet

Under Nordisk råds sesjon underteikna Norge, Island, Danmark/Færøyane avtale om avgrensning av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil i den sørlige delen av Smutthavet. Det vil seie i området mellom Færøyene, Island, Fastlands-Norge og Jan Mayen. I dette området har Norge, Island og Danmark/Færøyana overlappende kontinentalsokkel. Alt i 2006 kom dei tre landa tfram til semje, og denne er nå stadfesta i internasjonale organ. Færøyane får utvida området sitt med 45 000 km2, seier den færøyske landsstyremedlemen Jenis á Rana. Nå står berre stadfesting i Stortinget, Alltinget, Folketinget og det føærøyske Lagtinget igjen. Les meir frå Utanriksdepartementet

 
 
 
 

Interreg - for heile Norge

Heimesida Interreg.no er alltid oppdatert om det omfattande Interreg-samarbeidet som mange norske kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og andre er med i.

 
 
 
 

Komande arrangement 

Oppdatert kalender med nordiske arrangement og søknadsfristar på heimesidene våre

11.-17. november Nordisk litteraturuke i regi av Foreningen Norden

18.-19. november Vedbæk - Nordisk ministerråds konferanse om god og effektiv integrering

27.-29. november Riga - 2nd Baltic Sea Region 5G Ecosystem Forum

2.-3. desember Oslo - Hvordan gjør vi kulturlivet mer inkluderende og relevant for personer med flerkulturell bakgrunn? I regi av Kulturrådet

 
 
 
 

www.nordeninfo.no alltid oppdatert

Besøk heimesidene våre, alltid oppdatert med nyheiter om nordisk samarbeid, støtteordningar, nordisk arrangementskalender, partnarsøk for Norden og Interreg, og Norge leser nordisk. Sjekk også facebooksida vår.

 

 
 
 
 
 

Neste søknadsfrist hos Nordisk kulturfond er 3.2.2020. OPSTART kan søkes fortløpende.

 

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. Søknadsfrist er 1.2. kvart år.

 

Nordisk kulturkontakt har mange tilskotsordningar og søknadsfristar. Fristar for alle program blir offentleggjort snart..

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal - Tlf: 91 80 82 56 (Jan Kløvstad) og 97 58 43 25 (Christin Bjerke)  

E-post: nordeninfo@nordeninfo.no