Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 30. marts 2020
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære virksomhed 

 

Covid-2019 har på kort tid vendt op og ned på hverdagen på de nordfynske virksomheder. Vi er klar over, at situationen presser både virksomheder og lønmodtagere. Derfor er vi meget optagede af, at vi som kommune gør alt, hvad vi kan for at hjælpe.

 

Kort efter corona-krisens udbrud meldte vi en 10-punkts plan ud, som vi håber på kan understøtte, at I som virksomhed kommer så godt ud af den her periode som muligt. Se planen længere nede i nyhedsbrevet.

 

Sidder du med konkrete udfordringer, hvor du mener, at vi som kommune kan gøre en forskel, så hører vi gerne fra dig. Start med at tage fat i Task Force Erhverv på tlf. 20 46 08 28. Har du andre forslag til, hvordan vi som kommune kan understøtte et fortsat godt erhvervsklima på Nordfyn, så hører vi også gerne fra dig.

 

Det skal være let at være virksomhed i Nordfyns Kommune, skriver vi i vores vision. Hånden på hjertet, så må vi tilstå, at det med coronakrisen er blevet lidt sværere at være virksomhed - også på Nordfyn.

 

Vi er dog sikre på, at vi kommer ud på den anden side - godt hjulpet på vej af de tiltag, der er kommet fra Folketinget, kommunens hjælpepakke og alle de andre aktører, der melder sig på banen for at bakke op, herunder banker og private borgere. Ved fælles hjælp skal vi nok klare det!

 
 
 
 
 
 
 
 

Morten Andersen

Borgmester

Morten V. Pedersen

Kommunaldirektør

 
 
 
 
 
 
 

Fortsat tilfredshed med nordfynsk erhvervsservice

En ny undersøgelse fra Dansk Erhvervsfremme viser, at de nordfynske virksomheder er tilfredse med den erhvervsservice, de får hos kommunen.

 

Igen i år har rigtig mange af de virksomheder, der har modtaget sagsbehandling hos kommunen, prioriteret at besvare den årlige undersøgelse fra Dansk Erhvervsfremme. Tusinde tak for jeresmange  besvarelser. Det giver os nyttig viden om, hvordan vores erhvervsservice fungerer og bliver modtaget - og ikke mindst giver det os muligheden for at forbedre os.

 

Du kan læse konklusionerne i en undersøgelsesrapport, der er baseret på virksomhedernes svar. Rapporten viser, at 90 % af virksomhederne er tilfredse med den service, de får. Dermed underbygger undersøgelsen den generelle positive respons, som kommunen får på sin erhvervsservice, og som også kom til udtryk i den årlige erhvervsklimaundersøgelsen fra Dansk Industri. 


Undersøgelsen er sendt ud til 313 virksomheder, hvoraf 140 har svaret. Med en svarprocent på 45% er svarene repræsentative i statistisk forstand.

 

Svarene er indhentet hos virksomheder, der har modtaget erhvervsservice

Undersøgelsen medtager svar alle typer erhverv i hele Nordfyns Kommune. Undersøgelsen er lavet blandt virksomheder, der har modtaget sagsbehandling hos kommunen i løbet af 2019. Det kan f.eks. være i forbindelse med en byggeansøgning, en miljøgodkendelse eller et miljøtilsyn. Også virksomheder, der har samarbejdet med kommunens jobcenter, er blevet spurgt.

    - Når vi er på virksomhedsbesøg har vi en meget uformel og direkte dialog. I bund og grund har vi de samme interesser, nemlig at vi har nogle velfungerende virksomheder, som er i vækst og dermed bidrager til kommunens udvikling. Vi får næsten udelukkende ros for vores erhvervsservice, og er der endelige knaster, der skal ryddes af vejen, så har vi også en indbyrdes forståelse, hvor det er helt ok, at bringe det op, siger borgmester Morten Andersen.

 

Se den samlede undersøgelse

 
 
 
 

Udbud på vej i 2. kvartal 2020

 • Ombygning af kryds i Otterup, Søndergade/Bryggerivej.
 • Udstykning af byggegrunde i Morud
 • Parkeringspladser ved Nordmarkskolen i Søndersø
 • Busafsætningsplads og gæsteparkering ved Søndersøskolen
 • Etablering af Multibane i Særslev
 • Renovering af fortove
 • Etablering af en toiletbygning ved Jersore, ved overgangen til Æbelø. Der afventes tilladelse fra Kystdirektoratet inden udbud.
 • Lyskurve ved krydset Assensvej/Odensevej syd for Bogense.
 • Sprinkling på Søbo er desværre ikke kommet i udbud her i 1 kvartal, men vi håber, at det kan komme i udbud i andet kvartal. Det afhænger dog af udviklingen omkring corona.

Følgende kommer til udbud til rådgiver:

 • Cykelsti Morud/Bredbjerg.

Opgaverne udbydes hovedsageligt som indbudt licitation. Har du spørgsmål eller er du bare interesseret, er du altid velkommen til at kontakte driftsafdelingen i Teknik, Erhverv og Kultur. Kontakt faglig koordinator Poul Jørgensen, mobil 40 76 43 63.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokal erhvervshjælpepakke: Sådan hjælper vi

 

De lokale virksomheder i Nordfyns Kommune er i lighed med mange andre virksomheder økonomisk pressede af corona-krisen. På den baggrund har Nordfyns Kommune sammensat en hjælpepakke med 10 punkter:

 1. Der er fortsat fuld damp på anlægsprojekter og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. De aktiviteter, hvor vi bruger private entreprenører og håndværkere, fortsætter uændret. Det gælder fx bygge- og anlægsprojekter. Kommunen planlægger en overførsel på 49,2 mio. kr. til anlægsopgaver.
   
 2. Nordfyns Kommune prioriterer betalinger til private og mindre erhvervsdrivende først. Der er pt. 1.018 fakturaer til en værdi af 23,1 mio. kr. Nordfyns Kommune er også venligt stemt over for at fremrykke betalinger til virksomheder om nødvendigt.
   
 3. Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver bliver fremrykket i det omfang det overhovedet er muligt.
   
 4. Kommunen vil se positivt på at forlænge tidsfristen for betalinger, som kommunen opkræver hos erhvervslivet.
   
 5. Den gode erhvervsservice fortsætter på fuld kraft. Alle projektledere i kommunen er til rådighed på både telefon og mail, og Task Force Erhverv er tilgængelig for virksomhedshenvendelser 24/7.
   
 6. Bibliotek- og Borgerservice har fokus på erhvervsdrivende og medarbejdere, som har brug for nyt kørekort og pas for at kunne udføre deres erhverv. Ansatte kan få individuelle aftaler via omstillingen. Det kræver fysisk fremmøde for at få udstedt et pas eller kørekort, og der modtages kun én borger af gangen for at dæmme op for smittespredningen.
   
 7. Nordfyns Erhverv og Turisme tilbyder sparring om likviditetsoptimering og finansiering. Formålet er at stille virksomhederne stærkere, hvis de får ekstra behov for at styrke likviditeten i forbindelse med Corona / COVID 19-krisen. Konkret vil det være tidligere kr kreditdirektør i Nordfyns Bank, Arne Jørgensen, der står for rådgivningen. Sparringen er gratis og trådte i drift fra mandag den 23. marts 2020.
   
 8. Fuld fokus på nødpasning af børn af ansatte i private virksomheder. Alle ansatte, der har behov, får uafhængigt af beskæftigelse, plads i nødpasningsordningen - hvis ikke de har andre muligheder.
   
 9. Nordfyns Kommune fortsætter sin praksis med at indkøbe mad mv. til kommunens plejecentre hos de lokale butikker og forretninger. 
   
 10. Søndersø Genbrugsstation er åben for at modtage affald fra virksomheder alle hverdage kl. 10.00-17.00. 
 
 
 
 

Opkvalificering - HORESTA
 

I stedet for at hjemsende eller afskedige dine medarbejdere, så har du mulighed for at sende dem på faglig opkvalificering med op til 100% lønkompensation.

 

Med en turisme-, hotel-, restaurations- og servicebranche i knæ har arbejdsmarkedets parter udviklet et landsdækkende onlineforløb, der både kan give VEU-godtgørelse og midler fra kompetencefonden og dermed kan foregå på økonomisk fordelagtige vilkår. Undervisningen sker som fjernundervisning.

 

For oplysninger om tilmelding og spørgsmål til forløb henvises venligst til de kontaktpersoner, der er oplyst på nedenstående link, hvor du også kan læse mere om dine muligheder.

 

Bemærk venligst, at de nævnte kurser kører med en løbende opstart hver anden dag frem til den 13. maj 2020. Det vil også være muligt med kortere kursusforløb af ca. 2 ugers varighed.

 
Læs mere og find kontaktpersoner 
 
 
 
 

Her bliver du godt hjulpet...
 

Vi har samlet et par nyttige links, hvor du kan blive guidet og holde dig orienteret om ændringerne på arbejdsmarkedsområdet i relation til Covid-19. Oplysningerne retter sig både mod lønmodtagere og arbejdsgivere.

Du er også meget velkommen til at kontakte Virksomhedsservice hos Jobcenter Nordfyn, hvis du har behov for at drøfte forhold omkring dine medarbejdere, eller noget andet, som du gerne vil have en dialog omkring. 

 

Du kan kontakte følgende virksomhedskonsulenter:

 

Lars Wædegaard - mobil 2179 9626 og e-mail: lwaede@nordfynskommune.dk
 

Martin Lindby - mobil 2139 2863 sog e-mail: mlindb@nordfynskommune.dk
 

Ann-Jeanett Seest - mobil 2343 7061 og e-mail: asoere@nordfynskommune.dk
 

Danielle Nørlev - mobil 4013 3270 og e-mail: dan@nordfynskommune.dk

 
 
 
 
 
 
 

Nye asfaltarbejder i 2020

En hel del veje på Nordfyn står efter planen til at få ny belægning i løbet af 2020. De enkelte asfaltarbejder er udbudt i samarbejde mellem Assens, Middelfart og Nordfyns kommuner

 

Følgende veje er valgt til at få ny asfalt. Rækkefølgen ligger endnu ikke fast.

 

Bogense: Søndermarksvej, Reberbanen, Fuglebakken, Eranthisvej, Anemonevej, stier i Norgeskvarteret, Østre Engvej, Toftekærsvej og Gyldensteensvej (afdækning af ny belægning).

 

Otterup: Bomosen, Bredstrupvej, Langeliniegården, Ågade og Åkandevej.

 

Søndersø: Kalvegangen, Højagervej og Søndersø Skovvej (afdækning af ny belægning),

 

Morud: Søndersøvej og Tevringevej (afdækning af ny belægning).

 

Veflinge: Labøllevej.

 

Krogsbølle: Krogsbøllevej.

 

Vesterby: Slettens Landevej (afdækning af ny belægning)

 

Nørre Nærå: Nr. Næråvej (afdækning af ny belægning).

 

Stillebæk: Rugårdsvej.

 
 
 
 
 
 
 

Den nordfynske miljøpris gik til Orkla i Søndersø

Den nordfynske miljøpris gik i år til Orkla Confectionery & Snacks Danmark i Søndersø. Prisen blev tildelt for et unikt varmeprojekt, hvor overskudsvarme indgår i fjernvarmeforsyningen i stedet for at forsvinde i den blå luft.

    - Som lokal virksomhed ser vi det som vores ansvar at bidrage til lokalsamfundet. Initiativet med overskudsvarme er et led i vores løbende arbejde på at reducere vores CO2-aftryk. Derfor er vi også glade for at modtage Nordfyns Kommunes Miljøpris, siger Supply Chain direktør Jette Bruun fra Orkla Confectionery & Snacks.

 
Læs mere 
 

Fyns-Bilsalg i Bogense fik

virksomhedsprisen

Fyns-Bilsalg A/S i Bogense modtog årets virksomhedspris for at være en social ansvarlig virksomhed, der tager imod ledige som en del af "familien" og hjælper dem i gang på arbejdsmarkedet. Det har talrige ledige gennem årene nydt godt af

    - Der er brug for virksomheder, der kan og vil yde sådan en indsats til gavn for såvel den enkelte person, for virksomhederne, der efterspørger arbejdskraft, og for samfundet som helhed, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget Kim Johansen (A)

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 

Årets kampagnetilsyn i landbrugsteamet

 

Landbrugsafdelingen har de seneste år fokuseret på affaldshåndteringen på vores landbrug, og målet er jo at vi alle sammen skal sortere mere.

 

Landbrugene er blevet rigtigt gode til at sortere og få tingene korrekt bortskaffet.

Alt, der kan genanvendes, skal helst sorteres fra, så den sidste del til forbrænding bliver så lille som muligt.

 

I år har vi valgt at se på affaldshåndteringen på en række af kommunens mange gartnerier.

Gartnerier er en branche, som vi normalt ikke kommer ud til, og vi ser derfor frem til også at komme på besøg her.

 

Gartnerier har både de klassiske affaldstyper som plast, pap og elektronik, men også nogle andre typer som f.eks. planterester og plantesække, som stiller nogen lidt andre krav til håndteringen.

 

Vi er overbeviste om, at man på gartnerierne allerede er nået langt med sortering og genbrug, men måske vi alligevel kan komme med tips og vejledning til at opnå en endnu højere genanvendelsesandel.

 

Vi har i Nordfyns Kommune ca. 30 aktive gartnerier, så vi vil ikke nå ud på alle gartnerierne.

Er du ikke så heldig at få besøg af os, og har du spørgsmål om sortering og korrekt bortskaffelse af affald er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

 

Du kan altid ringe til os eller sende en mail på teknisk@nordfynskommune.dk

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Covid-19: Den gode erhvervsservice er her stadig

 

Nordfyns Kommune stadig klar til at tage imod jer, når I har brug for os. Selv om vi ikke længere sidder på vores vante pladser på rådhusene, så er alle medarbejdere stadig tilgængelige både på telefon og på mail.

 

Det er vigtigt for Nordfyns Kommune, at vi gør vores til, at I kan fortsætte jeres erhvervsaktiviteter så upåvirket som muligt. De aktiviteter, hvor vi har private entreprenører og håndværkere på, fortsætter også uændret. Det gælder fx vores bygge- og anlægsprojekter.

 

Alle medarbejdere er fortsat klar til at tage imod jer. Har I svært ved at finde frem til den rigtige medarbejder, så kan I altid anvende Task Force Erhvervs telefonnumre.

 

Plan og Kulturchef Åse Nielsen 21 52 36 83

Projektleder Task Force Erhverv Marianne Greve 20 46 08 28

Virksomhedskonsulent Danielle Nørlev 40 13 32 70

Direktør Henrik Boesen 40 76 43 64

 
 
 
 
 
 
 

Skal din virksomhed være synlig på Uddannelsesmessen?

 

Dato: tirsdag den 3. november 2020

Sted: Nordfyns Gymnasium i Søndersø

Arrangeret af: Nordfyns kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUO)

Ungdomsuddannelserne deltager på Uddannelsesmessen med studievejledere og elever, som ved workshops og på en messestand informerer om deres uddannelser.

 

Flere Nordfynske Virksomheder deltager på messestandene, hvor de placeres sammen med studievejledere fra de ungdomsuddannelser, der kan føre til et job hos den enkelte virksomhed

 

Målgruppen for uddannelsesmessen er alle Overbygningsskolernes udskolingselever, samt deres forældre.

 

Tirsdag formiddag besøger alle 9. og 10. klasse elever messen, samt enkelte unge fra Specialklasserne og fra Ungeposten i Søndersø.

 

Tirsdag aften fra kl. 17 - 19 forventes det, at alle elever på 8. årgang, samt deres forældre, deltager på Uddannelsesmessen. Det er undervisning, så alle elever i 8. klasse har mødepligt.

 

Forud for Uddannelsesmessen er alle skoleeleverne blevet forberedt via et undervisningsmateriale, de vil også have opgaver på selve messen, ligesom der vil blive fulgt op med evaluering, når de unge mennesker er tilbage i skole.

Nedenstående billede er fra tidligere uddannelsesmesse

 
 
 
 
 
 

Vil du gerne modtage nyhedsbrevet løbende, så kan du tilmelde dig her.
Vi udkommer med 4 årlige numre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Task Force Erhverv

Telefon: 20 46 08 28

Mail: mgr@nordfynskommune.dk