Pressemeddelelse
11. august 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tag bare ud i det blå - du må gerne færdes på markveje i landskabet

 
 
 
 

Naturoplevelser netop nu: Blomstrende grøfter og duften af solmodent korn er lige nu højt på listen over oplevelser i det fri. Og selvom de fleste tror der er adgang forbudt, så må man faktisk gerne færdes på markvejene i landskabet og nyde sensommeren i det åbne land.

 
 
 
 

Det meste af Danmark er landbrugsland, faktisk har vi verdensrekord i landbrugsareal med 63 % mens gennemsnittet i Europa er 24 %. Derfor er det rigtig godt, at man må færdes på markveje. Det ved danskerne bare ikke, at man gerne må.

 

Over halvdelen af danskerne tror ikke, at de må færdes hele døgnet på private markveje og hver tredje tror ikke, at man må cykle på en markvejene. Men begge dele er faktisk som hovedregel tilladt og det giver mulighed for tage ud og få gode oplevelser i naturen og landskabet, lyder opfordringen fra Friluftsrådet. 

 

"Når vi ikke ved, at det er tilladt at cykle på private markveje og at man gerne må færdes der om aftenen og natten, lader vi hellere være. Ingen vil jo have en vred ejer eller dennes hund i hælene på vej hjem fra en aftentur i landskabet. Kender vi ikke muligheder og regler er der jo mange oplevelser vi går glip af" siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet, der med kampagnen Oplev mere - brug naturen vil oplyse om regler og muligheder i naturen.

 

Selvom kragerne vender, må du godt fortsætte

Det kan være svært at vide hvad man må ude i det åbne land. Landmændene har typisk ikke noget mod at man oplever naturen ved at færdes på deres private markveje, men ønsker selvfølgelig, at man viser hensyn og følger de regler, der gælder. Du må selvfølgelige ikke gå på marker, heller ikke brakmarker eller stubmarker, når der er høstet.

 

"Det er dejligt, at mange kan få en god naturoplevelse og se landbrugets marker på en ny måde ved at benytte private veje, som der jo er rigtigt mange af på landet. Til gengæld håber vi naturligvis, at man som gæst viser respekt for beboerne i området og deres ejendom, så alle kan have en god oplevelse. Samtidigt er det vigtigt, at man tager hensyn til dyrene. For eksempel kan kvæg, som græsser på marker op til vejen, blive meget bange for støj og råben. Langt de fleste, som færdes på markvejene, er da heldigvis gode til at tage hensyn til både mennesker og dyr," siger Lone Andersen, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

 

 

FAKTABOKS

Fakta: det siger reglerne

 • Du må færdes til fods og cykle på veje og stier i det åbne land hele døgnet, også på markveje.
 • Du må ride på veje og stier med mindre ejeren har skiltet imod det.
 • Du må ikke færdes på marker og arealer der dyrkes eller er i drift
 • Du må ikke gå i læhegn eller skel mellem markerne.

 

En ejer kan midlertidigt forbyde adgang til veje og stier i det åbne land og udyrkede arealer på dage:

 • Hvor der holdes selskabsjagt (organiseret jagt med et større antal deltagere)
 • I perioden 16. maj til 15. juli fra kl 6 til kl 7, når der er bukkejagt.
 • Hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde, f.eks. høst med store maskiner.

 

Udyrkede arealer
Udyrkede arealer er fx heder, enge, klitter inde i landet, moser og overdrev. Når du skal skelne mellem dyrkede og udyrkede arealer. Husk at drift også kan være afgræsning, høslæt eller andre mere ekstensive aktiviteter, hvor arealer ikke nødvendigvis pløjes m.v.

 

Privatejede udyrkede arealer

 • Du må færdes til fods, trække cyklen, barnevognen og anvende trehjulede knallerter på (ikke indhegnede) udyrkede arealer fra kl. 6 til solnedgang.
 • Du må opholde dig på udyrkede arealer, når der er mere end 150 meter til bygninger. Det er ikke tilladt at slå telt op.
 • Du må færdes til fods på indhegnede arealer, hvis der ikke er græssende dyr. Adgang er kun tilladt gennem låger, led og lignende. Der er ikke adgang, hvis ejeren har forbudt det ved skiltning.
 • Det er ikke tilladt at færdes på dyrkede marker, heller ikke brakmarker, stubmarker eller marker, som ikke er sået om vinteren.

Se mere på www.oplevmere.nu   

 

Værd at vide om skilte i naturen
Hovedreglen er, at du skal respektere skilte, du møder i naturen. Også selv om du tvivler på, om de er lovligt opsat. Møder du fx et skilt med teksten "Adgang forbudt", må du ikke fortsætte. Der er dog nogle undtagelser, hvor du som udgangspunkt gerne må gå eller cykle videre. Møder du for eksempel et skilt med teksten "Privat vej" eller "privat strand" siger det kun noget om ejerforhold og ikke, om du må færdes der eller ej. Her må du altså gerne fortsætte.

Hvis du møder skiltning, som efter din opfattelse uretmæssigt begrænser din færden, eller hvis du oplever, at adgangen til et ellers åbent område er forhindret, kan du kontakte kommunen. Du kan også kontakte Friluftsrådet.

 

Ejeren kan forbyde adgang med skiltning, hvis:

 • Det i særlig grad generer privatlivets fred.
 • Det generer den erhvervsmæssige udnyttelse af området.
 • Der er behov for at beskytte plante- og dyreliv.

 

 
 
 
 
Kontaktinformation

Astrid Bjørg Mortensen, kommunikationschef Friluftsrådet, tlf. 24 65 62 30, abm@friluftsraadet.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friluftsrådet, sekretariatet - Scandiagade 13 - 2450 København SV

 
Social media icon