Nu går arbejdet med nye cykelstier i Skalborg i gang

 
 
 
 

Det skal være mere trygt og sikkert for cyklister at trampe i pedalerne i Skalborg. Derfor anlægger Aalborg Kommune nu nye cykelstier og signalreguleringer i området omkring Letvadvej, Bygaden og Sofiendalsvej. 

 
 
 
 
Cykelsti Letvadvej.png
 

Mandag den 22. august går Aalborg Kommune i gang med at anlægge nye cykelstier på udvalgte strækninger langs Letvadvej, Bygaden og Sofiendalsvej. Helt konkret er det fra klimaparken i nord til Ny Nibevej i syd, og til Lindenborgvej i øst. Arbejdet gennemføres for at sikre bedre forhold for skolebørn og cyklister generelt i området.

 

Derudover etableres der signalreguleringer i de to vejkryds ved Anna Anchers Vej/Letvadvej og Sandtuevej/Letvadvej/Bygaden/Sofiendalsvej. De to kryds signalreguleres for at forbedre trafikafviklingen i krydsene.

 

Bedre trafiksikkerhed
Det har længe været et stort ønske fra borgerne i området, at der bliver gjort noget til gavn for trafiksikkerheden, da vejen er blevet kaldt utryg og ikke nem at cykle på. Og derfor glæder det rådmand i By og Land, Jan Nymark Thaysen, at arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden nu går i gang:

 

"Jeg cykler ofte på Letvadvej, hvor cyklisterne i dag færdes side om side med køretøjer. Der er ofte tæt trafik samtidig med, at pladsen er begrænset, så det kan være en noget utryg oplevelse. Jeg håber meget, at de nye tiltag vil skabe mere tryghed og bedre sammenhæng i området for både børn og voksne," siger han og fortsætter:

 

"Og jeg håber, at det får mange flere til at vælge cyklen til, når de skal til og fra skole, arbejde, fritidsaktiviteter, indkøb osv. - både for deres egen sundheds skyld, men samtidig kan der spares rigtig mange penge på brændstof, mens klimaet ligeledes tilgodeses."

 

To fluer med et smæk
Samtidig med at der anlægges nye cykelstier, benytter forsyningsvirksomhederne anledningen til at udskifte og renovere ledninger, så arbejdet generer i så kort en periode som muligt. Blandt andet skal Aalborg Kloak etablere en ny, større kloakledning syd for Letvadvej 98 og på tværs af Letvadvej over til den nye grøft på vestsiden af Letvadvej. 

 

Såfremt borgere færdes i området - enten i eller uden for arbejdstiden - anmodes de om at gå uden om selve arbejdsområdet af hensyn til, at det kan være farligt at færdes i nærheden af udgravninger og maskiner mv.

 

Arbejdet går i gang mandag den 22. august og de nye cykelstier og signalreguleringer forventes at stå klar til april 2023. Mens arbejdet står på, vil der være gener for trafikken og for beboerne i området. Aalborg Kommune vil bestræbe sig på at begrænse generne mest muligt, selvom det ikke kan undgås at forstyrre trafikken.
 

 
 
 
 
Kontaktinformation

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

  • Rådmand i By og Land, Jan Nymark Thaysen på tlf. 2520 2180.
  • Projektleder i By og Land, Jonas Wibert Johansen på tlf. 2520 2282.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aalborg Kommune
 
Social media icon Social media icon Social media icon