Pressemelding
21 juni 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evenes: Støyundersøkelse på dyr gjennomføres med F-16

 
 
 
 

Tirsdag og onsdag til uken skal til F-16 fly i området rundt lufthavna og over områder i Tjeldsund og Grovfjord.

 
 
 
 
Jagerfly F-16. Foto: Forsvaret

Jagerfly F-16. Foto: Forsvaret

 
 
 
 

Dette gjennomføres i samsvar med reguleringsbestemmelsene for å registrere dagens situasjon med bruk av F-16 fly mot ny situasjon med nye F-35 fly. Hensikten er å få registrert hvordan støyen påvirker beitende husdyr på fellesbeite og rein i terrenget. F-16 vil fly på formiddagen, mest sannsynlig effektiv innvendig og tid begge dagene.

 

Krav til støyundersøkelser

Undersøkelsene som nå skal gjennomføres vil legges til grunn for et undersøkelses- og oppfølgingsprogram på beitende husdyr og rein som følger av forventede endringer i støybildet.

- Dette skjer i god dialog med de berørte bøndene i området og reineierne, forteller Carl-Oscar Pedersen, prosjektsjef i Forsvarsbygg.

 

Selve støymålingene og observasjoner av dyrene gjennomført på rein i terrenget av NaturRestaurering AS og på beiteende husdyr av Norges miljø og biovitenskapelige universitet, NMBU.

 

Tilrettelegging for F-35

Støy fra flyene vil ta utgangspunktet i en normalsituasjon for flyaktiviteten. Det planlegges ikke for større avvik i avtalt flygemønster. Heller ikke nattflyging.

 

Støymålinger og observasjoner av husdyr og rein gjennomføres for å ha gode og realistiske underlagsdata for best mulig tilrettelegging av aktiviteten til de nye F-35 flyene som skal operere fra Evenes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktopplysninger

Prosjektsjef Carl Oscar Pedersen mob. 907 55 445

 

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsvarsbygg 

 

Grev Wedels plass 5
0151 Oslo

 

Postadresse: Postboks 405 Sentrum

0103 Oslo


Tlf: +47 468 70 400

 

http://www.forsvarsbygg.no

 
 
 
 
Social media icon Social media icon
 
 
 
 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.