Nordisk nyheitbrev 16. september  2019

 
 
 
 

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idé.

 
 
 
 

Klima og bærekraft første prioritet i Nordisk ministerråd

Da de nordiske statsministrene møttes i midten av august, fastslo de at klima og bærekraft skal prioriteres høyere enn tidligere innenfor samarbeidet. Målet i den nye visjonen for Nordisk ministerråd er at Norden skal bli verdens mest bærekraftige region. Nå innledes arbeidet med å gå fra ord til handling. Samarbeidsministrene (bildet) følger opp. Les mer

 
 
 
 

Demens- og aldersvennlege samfunn

Nordens velferdssenter har laga ein podcast-serie om å bidra til å gjere det lettare for demente og eldre i by og bygd. Podcasten heiter Den åldersvänliga staden. Her er lenke til første episode.

 
 
 
 

Ingen i Norden skal rammes av æresrelatert vold

Nordisk Råds velferdsutvalg ønsker et Norden, hvor mennesker fritt kan følge egne drømmer og ikke blir styrt af æresrelatert undertrykkelse og vold. Derfor anbefaler velferdsudvalget et økt nordisk regerings-samarbeide på området. Les mer på norden.org

 
 
 
 

Bárður á Steig Nielsen ny lagmann/statsminister på Færøyane

Bárður á Steig Nielsen, 47 år, tidlegare finansminister og i Lagtinget det meste av tida sidan 2002, leiar i Sambandsflokken sidan 2015 leiar ei regjering med seks menn og ei kvinne frå Sambandsflokkinum, Fólkaflokkinum og Miðflokkinum. Færøyske avisa Sosialurin presenterer landsstyret på heimesida in.fo

 
 
 
 

Prosjektpengar i Nord-Atlanteren

Både private og offentlege aktørar frå Rogaland til Finnmark kan søke Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) om prosjektstøtte. Neste søknadsfrist er 7. oktober. Emne som marine råvarer, turisme, IKT, transport og grøn energi er prioritert. Andre emne som er med på å styrke samarbeidet i Nordatlanten, kan også bli vurdert. Bildet er frå Mykines på Færøyane. Les meir

 
 
 
 

Ny publikation: Ending sexual harassment - a precondition for gender equality
Nordisk Informaton för kunskap om kön melder: "Ett jämställt samhälle är ett samhälle fritt från sexuella trakasserier. Trots många framsteg på jämställdhetsområdet kvarstår den allvarliga utmaning sexuella trakasserier utgör i alla de nordiska länderna. I nya publikationen Ending sexual harassment - a precondition for gender equality: Nordic initiatives in the aftermath of #MeToo samlar vi ett urval av de många initiativ som tagits för att motverka sexuella trakasserier i Norden, både inom det nordiska samarbetet och på nationell nivå i de nordiska länderna. Publikationen lanseras på konferensen #Metoo Moving forward 17 september i Reykjavik och görs då även tillgänglig på nikk.no

 
 
 
 

Nordisk råds miljøpris - uten norske kandidater

Årets miljøprisnominerte ble presentert på demokratifestivalen LÝSA på Island. - I vår tid er debatten om klima ofte negativ, og prosjektene som er nominert i år er retningslinjer som vil lyse opp fremtiden. De vitner hver for seg om unik oppfinnsomhet og snarrådighet, og fungerer som insentiver for oss alle til å skape noe nytt og annerledes og prøve å følge andre veier. sier Islands samarbeidsminister Sigurður Ingi Jóhannsson. Les mer om prisen og kandidatene her

 
 
 
 

Bærekraftig bygging krever kontroll på avfallet

Bærekraftutvalget i Nordisk råd foreslår et digitalt verktøy for å kartlegge byggeavfallet i Norden. Byggeavfallet står for nesten en fjerdedel av Europas søppelberg, og på globalt nivå står byggebransjen for en tredjedel av alle karbondioksidutslipp. Ifølge EUs miljømål skal 70 prosent av byggeavfallet gjenvinnes i 2020. les mer på norden.org

 
 
 
 

Nordisk utdanning for forebygging av smitte og antibiotikaresistens

Göteborgs universitet har starta mastergradsstudie med tilskot frå Nordisk ministerråd, der "målet at gøre de studerende i stand til bedre at forebygge smitsomme sygdomme og antibiotikaresistens til gavn for sundheden i Norden." Les meir på norden.org

 
 
 
 

Rapport fra Østersjøstrategiens årskonferanse

12-13. juni arrangerte Østersjøstrategien (EUSBSR) sin tiende årskonferanse i den historiske hansabyen Gdansk i Polen. Nå har arrangørene publisert en sammenfattende rapport fra konferansen hvor sirkulær- og delingsøkonomi stod på agenda. Les mer på interreg.no

 
 
 
 

Litauarar vender heim

Over 880 000 litauarar, 25% av folketalet, har utvandra sidan jernteppet blei fjerna i 1990. Norge er blant landa som har fått flest innvandrarar frå Litauen. Dei siste to-tre åra kan det sjå ut som om trenden er i ferd med å snu, og at fleire vender heim igjen til Litauen. Finske YLE har laga reportasje om utviklinga. Les meir

 
 
 
 

Nordisk litteraturuke midt i november

Foreningen Norden over heile Norden står bak Nordisk litteraturuke, alltid i veke 46. I år er veka 11.-17. november. Høgtlesingsbøkene er av Astrid Lindgren, Karen Blixen og Jostein Gaarder. Årets plakat er laga av Bárður Oskarsson, vinnar av Nordisk råds barnebokpris 2018. Meir om programmet og påmelding for bibliotek her

 
 
 
 

Vil du ha besøk av oss?

Nordisk informasjonskontor Norge kjem gjerne på besøk i skolar, kulturkonferansar, tilskots/finansieringsseminar, andre seminar og andre samanhangar for å orientere om Norden, nordiske tilskotsordningar på alle felt, Nordjobb, Nordplus.

 

Ta kontakt med nordeninfo@nordeninfo.no eller ring konsulent Christin Bjerke på telefon 97 58 43 25  eller dagleg leiar Jan Kløvstad på 91 80 82 56

 
 
 
 

Inkluderende og relevant kulturliv? 

Syv nordiske nettverk har de siste tre årene delt erfaringer og metoder gjennom prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden. Felles for de nordiske landene er målet om inkludering og ytringsfrihet for alle. Konferansen Inkluderende kulturliv/Nordic Dialogues 2.-3. desmeber gir verdifulle perspektiver, konkrete verktøy og strategier som kan inspirere politikere, kulturledere og kunstnere på tvers av Norden.

Kulturrådet har ledet Inkluderende Kulturliv i Norden (2017-2019). Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd og Kulturdepartementet. Les mer

 
 
 
 

Interreg - for heile Norge

Heimesida Interreg.no er alltid oppdatert om det omfattande Interreg-samarbeidet som mange norske kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og andre er med i.

 
 
 
 

Komande arrangement 

Oppdatert kalender med nordiske arrangement og søknadsfristar på heimesidene våre

25. september Stockholm - dagskonferanse om inkludering i regi av Nordens velferdssenter

4.-6. oktober Filmens Hus i Oslo - Baltiske filmdager

23.-24. oktober Kirkenes - Nabokonferansen

30. oktober Tórshavn - Årskonferanse Nordlig periferi og Arktis

1.-3. november Voss - Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv

11.-17. november Nordisk litteraturuke i regi av Foreningen Norden

2.-3. desember Oslo 2. og 3. desember 2019. Hvordan gjør vi kulturlivet mer inkluderende og relevant for personer med flerkulturell bakgrunn? I regi av Kulturrådet

 
 
 
 

www.nordeninfo.no alltid oppdatert

Besøk heimesidene våre, alltid oppdatert med nyheiter om nordisk samarbeid, støtteordningar, nordisk arrangementskalender, partnarsøk for Norden og Interreg, og Norge leser nordisk. Sjekk også facebooksida vår.

 

 
 
 
 
 

Neste søknadsfrist hos Nordisk kulturfond er 1.10.2019. OPSTART kan søkes fortløpende.

 

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. Søknadsfrist er 1.2. kvart år.

 

Nordisk kulturkontakt har mange tilskotsordningar og søknadsfristar. Fristar i 2019 er: kultur- og kunst 19.9., nettverksstøtte 26.9 og barne- og ungdoms-programmet NORDBUK 7.10. og mobilitets-støtte 21.10.VOLT blir gjort kjent seinare. Neste søknad for residensstøtte blir  tidleg i 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal - Tlf: 91 80 82 56 (Jan Kløvstad) og 97 58 43 25 (Christin Bjerke)  

E-post: nordeninfo@nordeninfo.no