Pressemeddelelse

Pressemeddelelse 8. marts 2018
 
 
 
 
 
 
 
 

Forgæves kørsel til hver 8. bundfældningstank

 
 
 
 

Hvert år skal 4200 bundfældningstanke tømmes i Mariagerfjord. Desværre kører kommunes folk forgæves ved hver 8. bundfældningstank. Det koster husejerne penge og er bøvlet for kommunen. 

 
 
 
 

Kloakdoktoren tømmer bundfældningstank

 
 
 
 

Alle skal bidrage til et rent miljø. Det betyder blandt andet, at alle såkaldte bundfældningstanke, som også er kendt som septiktanke, skal tømmes en gang om året. 


Chaufføren skal kun tømme tanken, hvis forholdene er i orden. En forgæves kørsel koster husejeren et gebyr på 326,25 kr. I 2017 kørte Kloakdoktoren forgæves hele 526 gange.


- Vi har et godt samarbejde med entreprenøren Simon Moos, som har hyret Kloakdoktoren fra Hobro til at tømme tankene for os. Chaufførerne strækker sig langt for at tømme tanken, selv om forholdene ikke altid er helt i orden. Derfor opfordrer vi alle med bundfældningstanke til at gøre deres til, at Kloakdoktoren kun skal komme ud den ene gang, udtaler Bjarke Uffe Jensen, som er afdelingsleder i Natur og Miljø.

 
Husejere skal opfylde en række krav.

 
- De er forpligtet til at sikre, at der er fri adgang til tanken. Af hensyn til chaufførens arbejdsmiljø er det særligt vigtigt, at dæksler over 50 kilo er fjernet. Det vil også være en stor hjælp for os, hvis husejerne sikrer, at dæksler under 50 kilo let kan fjernes på tanken, når Kloakdoktoren kommer, siger Bjarke Uffe Jensen.


Husejerne kan let følge med i, hvordan ordningen forløber. Via nettet kan de finde deres tankside og de aktuelle kommentarer til deres tank. De kan også tilmelde sig en SMS-service og få besked på deres mobil, når Kloakdoktoren kommer forbi deres ejendom. 


- Alle husejere bliver varslet 14 dage før, Kloakdoktoren kommer, så de har tid til at sikre sig at forholdene er i orden. Men efter så mange forgæves ture i 2017 har vi selvfølgelig kigget på, om vi kan blive bedre til at orientere om ordningen. Derfor har både vores breve, mails, sms og ikke mindst vores hjemmeside fået en tur, så vi er klar til 2018, fastslår Bjarke Uffe Jensen. 


- Hvis tanken skal fungere efter hensigten skal den tømmes hvert år. Formålet med ordningen er, at grundvandet og dermed drikkevandet ikke bliver forurenet og at vi har en god vandkvalitet i vores vandløb og søer. Det er også vigtigt, at både slam og spildevand bliver renset korrekt. Det er alt sammen til gavn for miljøet, slutter Bjarke Uffe Jensen.


De første bundfældningstanke bliver tømt fra uge 10 og frem til uge 48.


Der er flere informationer på: www.mariagerfjord.dk/toemning
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Afdelingsleder Bjarke Uffe Jensen, 97 11 36 37

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajgade 1 | 9500 Hobro | Tlf: 97 11 30 00 | raadhus@mariagerfjord.dk

 
Social media icon Social media icon Social media icon