Pressemeddelelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dansk konsortium ledet af MAN Energy Solutions vil udvikle ammoniakmotor til skibe

 
 
 
 

Innovationsfonden investerer i det såkaldte AEngine projekt, som skal levere en prototype på en kommercielt bæredygtig CO2-neutral totaktsmotor inden 2024

 
 
 
 
 
 
 
 

Innovationsfonden annoncerer, at fonden vil investere i etableringen af et konsortium, der skal udvikle en totakts-ammoniakmotor til skibsbranchen. Formålet er at konstruere og demonstrere et komplet skibsfremdrivningssystem, som skal bane vejen for den første kommercielle ordre på et skib med fremdrivning baseret på ammoniak.

 

Konsortiet skal ledes af motorudvikleren MAN Energy Solutions, og består derudover af det danske firma Eltronic FuelTech, som leverer brændstofsystemer, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og et af verdens førende klassifikationsselskaber, DNV GL. Motoren skal efter planen være klar i 2024.

 

Projektmål

Som skibsbrændsel har ammoniak potentiale til at levere en komplet omstilling af den maritime branche til uafhængighed af fossile brændsler. På MAN Energy Solutions' forskningscenter, Research Centre Copenhagen, skal projektet resultere i en demonstration af en skibsmotor i fuld skala, som kører på ammoniak. Projektet består af tre faser:

Konceptudvikling og indledende konstruktion af en ammoniakmotor

Konstruktion af brændstofsystem til ammoniakdrift

Fuld-skala prøvekørsel.

 

Hvorfor ammoniak?

Ammoniak er interessant som energikilde, fordi det ikke indeholder kulstof og dermed ikke frigiver CO2 ved forbrænding. Samtidig kan produktionen baseres på elektricitet fra bæredygtige energikilder og kan frit skaleres uden behov for en kulstofkilde.

Eftersom der allerede transporteres store mængder ammoniak rundt i verden, er det en i forvejen veletableret handelsvare som går gennem ca. 120 havne verden over, og nogle af disse havne tilbyder også opbevaringsfaciliteter. Dermed er infrastrukturen allerede på plads til at kunne anvende ammoniak til skibsfremdrivning.

 

Rollerne i AEngine projektet

AEngine projektet har en tværfaglig tilgang, der skal spænde over alle de konsekvenser ved anvendelse af ammoniak som brændstof om bord på et skib, som deltagerne har iagttaget.

 

MAN Energy Solutions er verdens førende udvikler af low-speed motorer til fremdrivning af store kommercielle skibe, og vil have rollen som projektkoordinator. Virksomheden vil integrere al eksisterende teknologi i et fremdrivningssystem baseret på ammoniak og være ansvarlig for brændstofindsprøjtning, forbrændingssystem og teknologi til efterbehandling af udstødsgas samt motorkomponenter. MAN Energy Solutions vil også være ansvarlig for testfaciliteter og prøvekørsel af motoren.

 

Eltronic FuelTech er førende inden for udvikling, produktion, installering og vedligeholdelse af brændstofudstyr til højtryks- og lavtryksløsninger i den maritime industri. Firmaet vil have ansvaret for motorens brændstofsystem, inklusive Fuel Valve Train og dens integration med tanke samt rensnings- og ventilationssystemer. Eltronic FuelTech vil også levere AEngine's brændstofforsyningssystem og Fuel Valve Train til testcenteret.

 

DTU er Danmarks største tekniske universitet og er et kendt navn på verdensplan, når det kommer til ammoniak og motorbrændstoffer. I projektet indgår DTU Kemiteknik, som vil være ansvarlig for at undersøge ammoniaks forbrændingskemi, Tilsvarende vil Institut for Mekanisk Teknologi støtte projektet ved at overføre sin viden fra forskning med små ammoniakmotorer til store skibsmotorer.

 

DNV-GL er verdens førende klassifikationsselskab. Det vil have til opgave at fastsætte

sikkerhedsforskrifterne for brug af ammoniak om bord på skibe og være konsulent for den type spørgsmål hvor konstruktionen har betydning for sikkerheden.