Nordisk nyheitsbrev 21. januar 2019

 
 
 
 

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idé.

 
 
 
 

Interreg uansett Brexit-konklusjon

Storbritannia fortsetter interregsamarbeidet også etter eventuell Brexit. For Norge gjelder dette Nordsjøprogrammet og Interreg Europa, som alle norske fylke er med. I tillegg er Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge med i Nordlig periferi og Arktis, som også britene er med i. Interreg.no har mer informasjon.

 
 
 
 

Info Norden - fornya og utvida "nordisk førstehjelp"

Frå nyttår har informasjonstenesta Hallo Norden skifta namn til Info Norden. I fleire år har denne nettbaserte tenesta hjelpt nord-boarar som vil flytte til, studere i eller jobbe i eit anna nordisk land, med praktisk informasjon. Nå kan også privatpersonar som vil drive næringsverksemd få rettleiing. Les meir

 
 
 
 

Lengre liggetid for nybakte danske mødre

Helseminister Ellen Trane Nørby seier til avisa Politiken at regjeringa i den store helsereformen nå i januar vil garantere alle førstegongs-fødande minst to døgn på sjukehus eller barselshotell. Dei siste tiåra er liggetida i Danmark - og Norge - redusert kraftig, ned til noen få timar. Nå snur Danmark. Les heile Sundhedsrefomen her

 
 
 
 

Dansk-islandsk professor i Tromsø om det danske og riksfellesskapet

"Den stadig snævrere opfattelse af, hvad det vil sige at være dansk, får færinger og grøn-lændere til at føle sig mindre hjemme i rigsfællesskabet".  Det meiner professor Rasmus Gjedssø Bertelsen, dansk professor i internasjonal politikk ved UiT - Norges arktiske universitet i Tromsø". Les meir i Weekendavisen

 
 
 
 

Nordisk og internasjonalt for Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder

Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder inviterte FN-sambandet, Sørlandets Europakontor og Nordisk informasjonskontor Norge 18. januar for å lære om Ungdommens Nordiske råd, Nordens historie, politikk og kultur, tilskotsordningar - og rapporten "Tillit er Nordens gull". Ungdommens fylkesutvalg skal også på studietur i EU for å lære meir.

 
 
 
 

Godt nytt i vest: Tre nye år med SHARE-North

I Interregprosjektet samarbeider partnere fra Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Belgia og Storbritannia om delingsøkonomiske løsninger i byrommet. Det skal tilrettelegges for mer bærekraftig transport i Europas byer og utkanter. Bergen kommune er norsk prosjektpartner. Les mer

 
 
 
 

AR-teknologi gjør brukere til digitale detektiver

Store mengder historisk bildemateriell blitt digitalisert. Men hvordan kan digitale fotoarkiver gjøres mer tilgjengelig for publikum? Det er et av spørsmålene Interreg-prosjektet Cross Motion har sett på, melder interreg.no

 
 
 
 

Musikkforsking blir gjort tilgjengelig

Interreg-prosjektet Music Innovation Inner Scandinavia (MINS) har tatt et kreativt grep om egen forskningsformidling og opprettet nettsiden forskommusik.se. Nettstedet og tilhørende Instagram-konto er opprettet for å nå ut med prosjektets resultater til musikkbransjen og andre aktører med interesse for popmusikk.

 
 
 
 

Søk Botnia-Atlantica om forprosjekttilskot 

Eit forprosjekt kan gjennomførast over maks ni månedar og med ei løyving opp til 45 000 euro frå EUs regionale utviklingsfond (ERDF). Nordland er med i Botnia-Atlantica-programmet som finansierer maks 60 prosent av total-budsjettet i eit forprosjekt, melder interreg.no

 
 
 
 

10 mill euro til nordisk og baltisk utdanningssamarbeid

Nordplus melder: "Ansøgningsrunden for Nordplus 2019 er nu offentliggjort og fristen er 1. februar 2019. Der er i alt 10 millioner euro til rådighed i runden, hvilket inkluderer et ekstraordinært beløb på ca. 400.000 euro afsat af Nordisk Ministerråd til elevudvekslinger i Nordplus Junior." Alt om å søke her

 
 
 
 

Søk Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningen har søknadsfrist 15. februar for tilskot til konferansar og seminar, gjestebesøk av forskarar, trykking, omsetjing og publisering av skrifter av felles nordisk interesse, vitskaplege studier, litteraturinnkjøp i nordiske institusjonar, jubileumsarrangement under Foreningen Nordens 100-årsjubileum, kunstnarleg utveksling og studiereiser. Les meir om utlysinga og sjekkliste for søknadane.

 
 
 
 

Interreg - for heile Norge

Heimesida Interreg.no er alltid oppdatert om det omfattande Interreg-samarbeidet som mange norske kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og andre er med i.

 
 
 
 

Komande arrangement 

Oppdatert kalender med nordiske arrangement og søknadsfristar på heimesidene våre

29.-31. januar: Framtida for journalistikken, Trondheim

4.-6. februar: Nordisk barnebokkonferanse, Stavanger

6.-10. februar: Folk och Kultur, Eskilstuna

 
 
 
 

www.nordeninfo.no alltid oppdatert

Besøk heimesidene våre, alltid oppdatert med nyheiter om nordisk samarbeid, støtteordningar, nordisk arrangementskalender, partnarsøk for Norden og Interreg, og Norge leser nordisk. Sjekk også facebooksida vår.

 

 
 
 
 
 

Neste søknadsfrist hos Nordisk kulturfond er 1.2.2019. OPSTART kan søkes fortløpende.

 

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. Les heimesida og førebu deg til neste søknadsfrist 1.2.2019.

 

Nordisk kulturkontakt har mange tilskotsordningar og søknadsfristar. Fristar i 2019 er: barne- og ungdoms-programmet NORDBUK 1.2., mobilitetsstøtte 4.2., residens-støtte 7.2., nettverksstøtte 18.2., kultur- og kunst 4.3., VOLT 12.8.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal - Tlf: 91 80 82 56 (Jan Kløvstad) og 97 58 43 25 (Christin Bjerke)  

E-post: nordeninfo@nordeninfo.no