Friluftsrådet
 
 
 
 
 

Juni 2018

 
 
 
 

Kære deltagere i Den Store Plantejagt

 

 

Mange tak for jeres engagement i projektet! Vi håber I haft glæde af at deltage i Den Store Plantejagt.

Det er nu blevet tid til evaluering og til at tilmelde jer projektet igen til næste skoleår.

 

Rigtig god sommer!

 

 
 
 
 
 
 

Sommerfuglehuse

og naturlog-bøger

Vi håber, at jeres elever har haft glæde af at lave naturundersøgelser med naturlog-bøgerne, gjort sig overvejelser om mulige naturforbedringer på skolens arealer og fulgt dem ud i livet. Vi håber også, at de har nydt at følge sommerfuglens udvikling fra puppe til larve. Tak for de fine fotos vi har modtaget fra jeres forløb. Til de af jer, der endnu ikke har sendt fotos af jeres forløb, så er I også meget velkomne til at dele dem med os. Skulle I have sommerfugle-kuponer, som I ikke har nået at bruge i indeværende skoleår, så kan de genbruges næste skoleår. Send en mail til groentflag@friluftsraadet.dk, hvis I har oplevet problemer med bestilling af larverne.

 
 
 
 

Trin 5: Evaluer

De fleste af jer har nu haft tid til at vurdere effekten af de gennemførte handlinger og indtegne forbedringer og tiltag på de oprindelige habitatkort. Vi er dermed nu nået til det afsluttende trin i projektet. Til slut skal I gentage undersøgelse af eleverenes kendskab til planter og dyr. Vi håber, at I inden sommerferien får tid til at udfylde evalueringen via formularen.

 
 
 
 

Tilmeld jer projektet næste skoleår

Vi håber, at I og jeres 0.-6. klasser har lyst til at deltage i projektet igen til næste skoleår. Tilmeld jer projektet senest 1. oktober 2018, så vil I modtage endnu flere spændende materialer til at undersøge den lokale natur i løbet af foråret 2019.

 

 
 
 
 

ID kort

Friluftsrådet har lavet id-kort med 6 arter målrettet hvert klassetrin. Der er 2 plantearter, 2 insekter og 2 andre dyr til hvert klassetrin. Kortene kan evt. printes og lamineres, så de nemt kan tages med udenfor. Du finder ID-kortene her:

 

0. klasse

 

1. klasse

2. klasse

3. klasse

 

4. klasse

5. klasse

6. klasse

 

 
 
 
 

Flere materialer

På projektets hjemmeside lægges også links til yderligere relevant materiale til brug i undervisningen om biodiversitet og Danmarks flora og fauna.

Der kan du bl.a. downloade læringskort med 10 specifikke aktiviteter målrettet 2.-3. klasse med temaer som "Find små dyr i skoven - camouflage og trusler" og "Find små dyr i skoven - Rovdyr og Byttedyr". I kan også printe flere eksemplarer af naturloggen, hvis I ønsker det.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Hvis du har nogle spørgsmål til projektet, så er du meget velkommen til at kontakte Otilia Aaskov Benard.

Otilia er studerende ved Natur- og Kulturformidleruddannelsen på Skovskolen i Nøddebo og studentermedhjælper i Friluftsrådet

 
 
 
 

 

Den Store Plantejagt er støttet af Toyota's Europafond og gennemføres via det internationale netværk af Eco-Schools under FEE (Foundation for Environmental Education).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social media icon Social media icon Social media icon Social media icon
 

Friluftsrådet
Scandiagade 13 - 2450 København SV - Tlf.: +45 33 79 00 79

(telefontid 10-15, fredag 10-14)

Fax: +45 33 79 01 79 - Email: fr@friluftsraadet.dk