Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 1. december 2020
 
 
 
 
 

Erhvervsklima 2020:

Nordfyns Kommune nr. 1 på Fyn og 12. bedst i Danmark

 

Det går stadig godt med erhvervsklimaet på Nordfyn. Virksomhederne har givet Nordfyns Kommune så gode karakterer i Lokalt Erhvervsklima 2020, at kommunen placerer sig som den 12. mest erhvervsvenlige kommune i landet - og som den bedste kommune på Fyn.

 

Placeringen vækker stor glæde på Nordfyn. Borgmester Morten Andersen siger:

    - Vi er i top 10 i flere af de 9 kategorier i DI's undersøgelse. Det bekræfter det, vi hører, når vi er på besøg ude hos virksomhederne - nemlig at virksomhederne i al væsentlighed mener, at de får en god service i Nordfyns Kommune. Vi oplever altid en positiv dialog med virksomhederne, og når vi støder på noget, der kan gøres bedre, så er vi hurtige til at finde løsninger. Endelig har vi en slagkraftig aktør i Nordfyns Erhverv og Turisme, som også er med til at skabe det flotte resultat, siger borgmester Morten Andersen.

 

Kommunen er fortsat helt i top på den generelle vurdering af erhvervsvenligheden, hvor den rykker fra nr. 8 til nr. 6, ligesom den har helt styr på sagsbehandling og information og dialog med virksomhederne.

 

Dansk Industri Fyn roser Nordfyns Kommune for fortsat alle holde et højt niveau på erhvervsservicen. Poul Strandmark, formand for DI Fyn, siger:

    - Nordfyns Kommune gør det igen i år rigtig godt. Det er skønt at se en fynsk kommune på en 12. plads - især når den fine placering er baseret på så vigtige parametre som kommunikation med virksomhederne og solid og effektiv sagsbehandling,

 

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen ser Nordfyns Kommunes placering som en kombination af flere forhold.

    - Vi har nogle virksomheder, som er meget åbne og indstillet på at samarbejde. Vi har en kommunalbestyrelse, der står skulder ved skulder i arbejdet for at gøre det nemt at være virksomhed i Nordfyns Kommune. Og vi har nogle dygtige ledere og medarbejdere, som vil gøre deres yderste for at yde den bedste service til virksomhederne, siger Morten V. Pedersen.

 

Blandt de bedste scorer i undersøgelsen finder vi sagsbehandling, hvor kommunen er i top 10 i alle tre typer opgaver. Det samme gælder kategorien "information og dialog med kommunen", hvor kommunen indtager en plads som nr. 8 i landet.

 

Læs mere

 
 
 
 
 
 
 

Virksomhedsbesøg hos Særslev BLIK & VVS

 

I løbet af året aflægger vi med borgmester Morten Andersen i spidsen besøg hos en række af de lokale virksomheder. Det er altid en stor fornøjelse at måtte kigge indenfor på virksomhederne og høre om dagens små og store udfordringer. Tirsdag den 25. november var turen kommet til Særslev Blik & VVS, og det var ingen undtagelse!

 

Vi havde et lille filmhold med for at dokumentere, hvad hhv. virksomhed og kommune får ud af sådanne virksomhedsbesøg. I kan se resultatet nedenfor.

 

Tak til Særslev BLIK & VVS ved indehaver Søren Andersen, der velvilligt både tog mod både besøgsdelegationen og filmholdet - også en stor tak til de andre virksomheder, som vi nåede at besøge i løbet af 2020.

 

Vi ser frem til en masse nye spændende besøg i det kommende år!

 
Se film fra virksomhedsbesøget  ⇒
 
 
 
 
 
 

Foto: Et af holdene, der fremlagde deres projekt for dommerkomitéen. Eleverne her er fra Havrehedskolen.

 

Entreprenørskab, innovation og kreativitet på skoleskemaet

 

Projekt Edison er Fonden for Entreprenørskabs landsdækkende opfinderkonkurrence, hvor Nordfyns Kommune fra i år har deltaget med alle kommunens 7. klasser

 

Eleverne har arbejdet i grupper med at udtænke og udvikle deres kreative idéer til fremtidige opfindelser, godt hjulpet på vej af de lokale nordfynske virksomheder og erhvervsdrivende, som både har ydet sparring og været dommere i lokalfinalen.

 

En stor tak til de virksomheder, som tog sig tid til at inspirere og give feedback til de unge iværksætter-spirer - og altså til at være dommere.

 

Annette Allesø, indehaver af Autodan i Otterup, var begejstret for sin rolle som en del af dommerpanelet på Sletten Skole. Hun siger:

    - Der var så mange gode og gennemtænkte ideer og fremlæggelser, at det var tæt på umuligt at vælge, hvem der skulle videre til landsfinalen. Jeg er dybt imponeret over elevernes engagement og iderigdom.

 
 
 
 
 
 

Foto: Håndværkermødet i 2019

 
 
 
 

Alternativt håndværkermøde over Skype?

 

Vi er kede af, at det har været nødvendigt at aflyse vores årlige håndværkermøde i år. Her plejer vi at have en rigtig god dialog med jer, håndværkere - og ikke mindst få rigtig mange gode input til, hvad vi kan gøre fremadrettet. Derfor overvejer vi alternativer.

 

Konkret overvejer vi at invitere til et Skypemøde med de håndværkere, som har lyst og mulighed for det. Emnet kunne være den øgede byggeaktivitet, som presser lidt.

  • Hvordan kan vi hjælpe hinanden?
  • Hvordan prioriterer vi?
  • Hvad har I som håndværkere af input til os?

Har du gode ideer til, hvad vi kan tage op i et virtuelt håndværkermøde, forslag til indlægsgiver eller en holdning til, om det i det hele taget vil skabe værdi med et håndværkermøde på Skype, så hører vi gerne fra dig. Send en mail til mgr@nordfynskommune.dk

 

 
Send dine input pr. mail  ⇨
 
 
 
 

Overblik over lokale entreprenører til naturprojekter søges

 

Nordfyns Kommunes vand- og naturteam ønsker at skabe et overblik over mulige lokale entreprenører, der kan bidrage til kommende naturgenopretnings- og plejeprojekter.

 

Vi gennemfører løbende projekter i vandløb og på naturarealer, både i forbindelse med vandområdeplanerne og andre EU tilskudsordninger, men også projekter som er født lokalt.

 

Projekterne kan variere meget i type og omfang, og ofte indebærer et projekt en kombination af flere tiltag. Ønsker du at få mere at vide om den type opgaver, som Nordfyns Kommunes vand- og natur team ønsker hjælp til, kan du læse mere på nedenstående hjemmeside. På siden kan du også læse om de oplysninger, du skal give kommunen, hvis du ønsker at blive registreret på kommunens liste over entreprenører til de her omtalte opgaver.

 

Læs mere på Nordfyns Kommunes hjemmeside

 

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte vandløbsmedarbejder Jacob Nielsen på mail jacnie@nordfynskommune.dk eller tlf. 30 47 37 28. Oplysninger om firma, kontaktperson og de opgaver, der kunne have interesse. kan ligeledes sendes til Jacob Nielsen. 

 
 
 
 

Markedspladsen - nyt spændende rekrutteringsværktøj

 

Virksomhedsservice, Jobcenter Nordfyn har fået et nyt redskab til endnu bedre at imødekomme de nordfynske virksomheders ønsker og behov ved rekruttering af nye medarbejdere.

 

Som en del af arbejdet med at understøtte de nordfynske virksomheder i processen med at rekruttere nye medarbejdere, har Jobcenter Nordfyn investeret i systemet "Markedspladsen".

 

Systemet går i korthed ud på, at vi opretter jobordre fra virksomhederne på Markedspladsen, og så har jobcentermedarbejdere adgang til at se disse jobåbninger og på den baggrund formidle egnede, screenede og motiverede kandidater.

 

Med det nye værktøj forventer vi at kunne give de nordfynske virksomheder en mere målrettet service. På Markedspladsen formidler vi hovedsageligt ordinære jobs samt voksenlærlinge, praktik- og løntilskudsjob. Siden opstarten af Markedspladsen i juli 2020 har Virksomhedsservice modtaget og oprettet 78 ordinære jobåbninger, hvoraf de 55 indtil videre er blevet besat.

 

Virksomhedsservice tilbyder også at opslå stillingen på Jobnet helt gratis. Her kan den pågældende virksomhed selv vælge, om stillingen skal nå ud til samtlige jobcentre på Fyn, så visionen om at "den bedste Fynbo til jobbet" imødekommes. Herigennem får virksomheden også et større ansøgerfelt, hvis det er et ønske.

 

Kontakt

Har du som virksomhed lyst til at høre mere omkring Markedspladsen, Jobnet og Straks-Rekruttering, så kontakt os meget gerne på tlf. 62 82 82 80. Vi er altid klar til at hjælpe dig og din virksomhed med at finde din nye medarbejder, og faciliterer også gerne mødet mellem dig og de kandidater, du måtte ønske at se.

 
 
 
 
 
 
 

Vil du være med til at forbedre kommunens erhvervsservice?

 

Dansk Erhvervsfremme tager i januar måned temperaturen på erhvervslivets tilfredshed med kommunens service. Har din virksomhed i løbet af 2020 været i kontakt med vores Jobcenter, modtaget en byggetilladelse, miljøgodkendelse eller på anden måde fået konkret sagsbehandling ved kommunen, så vil du modtage en mail i starten af februar og et kort spørgeskema om, hvor tilfredse I har været med forløbet.

 

Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort i næste ErhvervsInfo. Resultaterne bruges til at vurdere, hvad vi kan gøre vores erhvervsservice endnu bedre.

 

Kommende udbud af kommunale opgaver

 

De kommende tre måneder forventer vi, at følgende udbydes til håndværkerne:

  • Etablering af vuggestuepladser i 2 børnehaver. Det besluttes endeligt på BUU den 1. december.
  • Ændring af facade med nye vinduer i Otterup bibliotek. Det skal være en del af Otterup Bypark.

De kommende tre måneder forventes følgende rådgiver-udbud:

  • Udstykning i Søndersø og Otterup. Det bliver fælles udbud.
 
 
 
 
 
 
 

Lidt om årets landbrugssyn


2020 er at gå på hæld, og i Nordfyns Kommunes landbrugsafdeling er vi ved at være færdige med vores tilsyn for i år. I Nordfyns Kommune har vi ca. 330 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, som er omfattet af regler om tilsyn. Derudover har vi ca. 200 ejendomme med et hobbydyrehold, som vi også besøger rutinemæssigt.

 

I 2020 har 80 landbrug haft tilsyn. Derudover har vi besøgt 41 ejendomme med hobbylandbrug. Henover året har vi typisk også en del tilsyn på baggrund af en klage fra f.eks. en nabo til et landbrug. I 2020 har vi haft 20 af den slags tilsyn.

 

Det ser generelt fint ud med miljøet, når vi kommer ud. Stor ros for det!  En gang imellem støder vi alligevel på noget, som der skal rettes op på. I 2020 kan vi se, at det især er problematikker omkring opbevaring og bortskaffelse af farligt affald, for lidt eller ingen flydelag på gyllebeholderen, eller lidt for mange dyr i stalden i forhold til tilladelsen, der går igen.

 

Derudover ser vi mange dieselolietanke, som ikke er blevet anmeldt til kommunen, eller som er blevet for gamle. Sådanne ting følger vi naturligvis op på, og sammen med landmanden finder vi en løsning, så miljøet tilgodeses, som det skal.

 

Hos hobbydyreholdene er det især forhold omkring opbevaring af hestemøg, der er et gennemgående tema. Men også her finder vi i dialog med dyreholdets ejer altid en god løsning.

 

Kontakt

Er I i tvivl om noget, f.eks. hvor gammel jeres dieseltank må blive, eller hvor I kommer af med jeres tomme medicinflasker eller spraydåser, så er I altid velkomne til at spørge. I kan altid ringe til os på tlf. 64 82 81 15 eller kontakte os på mail: teknisk@nordfynskommune.dk.

 
 
 
 
 
 
 

Skal din virksomhed vinde Miljøprisen for 2021?

 

Igen i 2021 uddeler Nordfyns Kommune den Nordfynske Miljøpris til en virksomhed, som gør en forskel på miljøet.

 

Både store og små tiltag kan indstilles. Det vigtigste er, at du aktivt gør noget.  

 

Fra vores løbende dialoger ved vi, at der er rigtig mange gode ideer, der er implementeret, og mange arbejdsgange, der løbende ændres til gavn for miljøet.

 

Med miljøprisen har du mulighed for at fortælle andre, hvad din virksomhed bidrager med til den grønne omstilling.

 

Vi forventer, at miljøprisen overrækkes på Nordfyns Erhverv og Turismes generalforsamling 2021.

 

Indstilling:  

Hvis det er din virksomhed eller du kender en virksomhed, som du mener fortjener hæder for en indsats, så kan du frem til 1. februar 2021 indstille dig selv eller andre til miljøprisen på kommunens hjemmeside.

 

Læs mere omkring prisen

 
 
 
 
 
 
 

Kære virksomhed, landbrugserhverv og samarbejdsparter! Vi er på vej ud af 2020 og siger dermed farvel til et år, der har været helt anderledes, end vi er vant til. Vi vil mest huske 2020 for den omvæltning, som Covid-19 har betydet for de fleste, ikke mindst jer virksomheder, herunder også landbrug.

 

Fremgang hos virksomhederne er drivkraften for udviklingen på Nordfyn. Når virksomhederne har det godt, så har kommunen det også godt, og når virksomheder oplever tilbagegang, sætter det tilsvarende et negativt aftryk på kommunens udvikling.

 

Under pandemien har vi bestræbt os på at hjælpe med alle de midler, vi kan bringe i spil som kommune. Vi kan se i ledighedsstatistikkerne, at en stor del af de nordfynske virksomheder er pressede. Vi har dog en tro på at den vaccine-strategi, som de centrale myndigheder arbejder efter vil betyde, at vi i løbet af 2021 kan nå tilbage til en mere normal hverdag.

 

Covid-19 har dog også givet værdifuld læring, som vi tager med os ind i den nye hverdag efter Corona. Sådan har vi oplevet det i kommunerne, og det kan vi lytte os frem til, også er tilfældet hos en stor del af virksomhederne.

 

Vi har i det forgangne år besøgt en række virksomheder i Nordfyns Kommune, og vi vil gerne takke for den gode modtagelse, vi har fået over alt. Vi sætter stor pris på at møde såvel små som store virksomheder. Det giver os værdifuld viden om, hvordan vores erhvervsservice bliver oplevet af virksomhederne. Vi ser derfor frem til at fortsætte besøgene i det nye år.

 

Vi arbejder efter en vision om, at det skal være let at drive virksomhed i Nordfyns Kommune.

Er der på din virksomhed input, gode idéer, kritik eller ros, så hører vi det meget gerne. Vores dialog med jer virksomheder er en forudsætning for, at vi kan forbedre vores service.

 

Vi håber, at I, trods de begrænsninger, som Covid-19 fører med sig, får en dejlig jul sammen med jeres kære. Vi ses til et spændende 2021.

 

 

Glædelig jul og godt nytår!

 
 
 
 
 

Morten Andersen

Borgmester

 

Morten V. Pedersen

Kommunaldirektør

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vil du gerne modtage nyhedsbrevet løbende, så kan du tilmelde dig her.
Vi udkommer med 4 årlige numre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Task Force Erhverv

Telefon: 20 46 08 28

Mail: mgr@nordfynskommune.dk