Nordfyns Kommune
 
 

Tirsdag den 26. juni 2018

 
 
 
 

Nordfyns Kommune er Fynsmester i erhvervsvenlighed

 
 

Nordfyns Kommune er den mest erhvervsvenlige kommune på Fyn. Det fremgår af en netop offentliggjort analyse fra Dansk Byggeri.

 

Placeringen vækker stor glæde hos borgmester Morten Andersen: "Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores erhvervsvenlighed. Det handler blandt andet om at få styr på vores interne arbejdsgange, så virksomhederne altid får den hjælp, de skal have og til rette tid. Vi er ikke i mål med dette arbejde, men vi bevæger os i den rigtige retning, og det er glædeligt", siger borgmester Morten Andersen.

 

Noget af det, der har flyttet Nordfyns Kommune op ad ranglisten, er kommunens indsats for at bygge bro mellem folkeskolerne og erhvervslivet. Kommunen arbejder på flere fronter på at kvalificere de unges uddannelsesvalg og forberede dem på deres fremtidige jobvalg. Konkret har kommunen i samarbejde med de lokale virksomheder holdt åben virksomhed-arrangementer, hvor elever i 8.-9- klasse har kunnet besøge virksomhederne og høre om, hvad virksomhederne har at tilbyde på job- og uddannelsesområdet.

 

Også inden for området udbudspolitik har Nordfyns Kommune flyttet sig markant på Dansk Byggeris liste, hvilket sammen med de øvrige positive bevægelser har givet basis for den samlede placering på landsplan som nr. 23.
 

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møde for landbruget blev vel modtaget

 

Omkring 60 landmænd var mødt op på Otterup Rådhus, da Nordfyns Kommune 7. juni afviklede sit første møde for det nordfynske landbrugserhverv.

 

Det var et bredt sammensat program, der var blevet til efter input fra det lokale landbrug. Blandt oplægsholderne var meteorolog Jesper Theilgaard, der fortalte om klimaforandringer i bred forstand. Ifølge Jesper Theilgaard skal vi tage klimaforandringerne meget alvorligt. Han gav i sit indlæg udtryk for sin store respekt for landbrugserhvervets evne til at håndtere de meget omskiftelige vilkår, som vejret konstant giver.

 

Der var tillige et indlæg om, hvordan man med fordel kan benytte droner i landbruget. Et spændende indlæg fra Jesper Blaabjerg fra Landbrugsstyrelsen, der gav gode praktiske tips omkring jordfordeling. Desuden fortalte kommunens fagpersoner om minivådområder, vandløb, miljøtilsyn og klagesager.

 

Mange benyttede lejligheden til at netværke med kollegerne i branchen, og der var mulighed for at besøge stande for afklaring af konkrete spørgsmål.

 

Der var generelt positive tilbagemeldinger fra deltagerne, så det er utvivlsomt ikke sidste gang Nordfyns Kommune har holdt et sådant møde.

 
 
 
 
 
 
 

Udbud på vej

Rådgiverudbud:
•    Ny udstykning ved Horsebækvej

 

Udbud til håndværkere:

  • Indretning af UPN i Bogense til Dansk sprognævn
  • Forskønnelse af Bogense by, samt havn og marina. Afhænger af politisk beslutning i august.
 

Husk at bekæmpe bjørnekloen

 

Kæmpebjørnekloen er i øjeblikket i kraftig vækst, og befinder planten sig på privat grund, så er det ejeren selv, der skal bekæmpe den. Du skal helst i gang, inden planten blomstrer. Læs mere om, hvordan.

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nordfynske virksomheder passer godt på miljøet


De nordfynske virksomheder har godt styr på miljøet. Det konstaterer udvalgsformand Anders Thingholm, efter at Teknik- og Miljøudvalget netop har behandlet årsberetningen for miljøtilsyn.

 

"Der er altid forhold, som kan gøres bedre og rettes op, men det er forvaltningens oplevelse, at der en rigtig stor bevidsthed om miljøet. Derfor har forvaltningens 74 tilsyn på industrivirksomheder i 2017 også kun ført til mindre påtaler", siger udvalgsformand Anders Thingholm. Han ser i den forbindelse gerne, at virksomheder, der gør noget ekstra for miljøet, fremover belønnes med en nordfynsk miljøpris.

 

Idéen om en miljøpris til virksomheder kan hurtigt blive en realitet. Teknik- og Miljøudvalget har nemlig besluttet, at FNs verdensmål skal spille en større rolle i udvalgets arbejde fremover, hvilket falder godt i tråd med en nyindstiftet miljøpris.

 

"FNs verdensmål nr 12 siger noget om bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Det er et af de parameter, som fremover bliver bærende i en miljøpris til virksomheder", siger Anders Thingholm.

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 

Vigtig trafikinformation til erhvervsdrivende i Otterup og omegn

 

I forbindelse med Fynske Bank Multisport World Championships Festival afholdes 5 x VM inden for Multisport på Fyn. I Odense vil der blive afviklet VM fredag d. 6. juli, søndag d. 8. juli og lørdag d. 14. juli. D. 10 og 12. juli skal der henholdsvis være VM i Svendborg og Middelfart.

 

Netop d. 14. juli er der VM i den klassiske Triatlon. Ruten for cykling er planlagt således, at atleterne skal en tur til Otterup og omegn. Som erhvervsdrivende i netop Otterup og omegn, kan det betyde, at I vil blive berørt af trafikale ændringer på løbsdagen d. 14. juli.

 

Det vil ikke være muligt at køre på vejene, som bruges i forbindelse med VM. Vejene som bruges d. 14. juli, vil være helt eller delvist spærret, og der vil være omdirigeringsskilte ved møde med ruten.

 

Der må forventes længere transporttid d. 14. juli mens løbet står på i tidsrummet kl. 07.30-16.00.

 
Se ruten 
 

Sådan får du styr på dine olietanke

 

På landbrug er der ofte olietanke, både til traktordiesel og nogle gange også til opvarmning af stalde.

En utæt olietank kan medføre store forureninger og få store økonomiske konsekvenser, hvis reglerne ikke er overholdt.

 

Gode råd:

  • Gør det til en god vane at holde øje med tanken og med forbruget. 
  • Hvis forbruget pludselig stiger, kan dette skyldes, at der er gået hul på tanken. 
  • Undgå spild ved påfyldning. 
  • En overjordisk tank må ikke placeres direkte på jorden. Placer tanken på et fast, plant underlag. 
  • Fjern jævnligt skidt og snavs under tanken, så du nemt kan observere, om tanken er utæt. 

Obs!

Når du installerer en ny olietank er det vigtigt, at du anmelder det til Nordfyns Kommune. Det samme gælder, når du sløjfer en gammel tank. Olietanke skal nemlig være registreret i din BBR, og det er vigtigt, at det her er opdateret, hvor mange olietanke der er på ejendommen, og om de er i drift eller sløjfet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom til informationsmøde om certificering for byggeri 

Torsdag d. 23. august 2018 kl. 15.30 på Otterup Rådhus

 

Den 1. januar 2018 trådte et nyt bygningsreglement og en bekendtgørelse om certificering i kraft. En overgangsordning har dog betydet, at ændringerne reelt først træder i kraft pr. 1. juli 2018.

 

Med det nye bygningsreglement implementeres en helt ny struktur, hvor kommunen som udgangspunkt ikke skal foretage teknisk byggesagsbehandling. Samtidig indføres en certificeringsordning for brand og konstruktioner. 

 

Det kræver stadig en byggetilladelse, inden man må påbegynde et byggeri, men det vil hovedsagelig være de bebyggelsesregulererende forhold - dvs. bygningers højde, afstande til skel, planforhold, miljøforhold mv., der vil blive behandlet i forbindelse med den kommunale byggesagsbehandling. Kommunen skal dog også godkende indplacering af byggeriet i den rette konstruktionsklasse og brandklasse inden der kan gives byggetilladelse. 

 

Målet med den nye struktur er blandt andet at medvirke til en mere smidig byggeproces, hvor ansvaret for byggearbejdet og muligheden for at udvikle løsninger undervejs i byggeprocessen i langt højere grad vil være til stede for bygherre, da det nu alene skal koordineres mellem bygherre og rådgiver, hvordan de tekniske løsninger udføres. Hidtil har kommunen skullet godkende eventuelle ændringer, der er opstået under selve byggearbejdet - inden de har kunnet udføres, og dette har ofte været medvirkende til at forsinke byggeprocessen. 

 

Informationsmøde

Nordfyns Kommune står naturligvis klar til vejledning og dialog om de nye regler, og der afholdes derfor et informationsmøde den 23. august 2018, kl. 15.30 på Otterup Rådhus. Her vil vi komme nærmere ind på de nye regler og også komme med vores bud på, hvordan kommune og bygherre bedst understøtter en smidig sagsbehandling. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Task Force Erhverv

Telefon: 20 46 08 28

Mail: mgr@nordfynskommune.dk