Pressemeddelelse
27. marts 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illumina og Lundbeckfonden, Center for GeoGenetik, kortlægger interaktionen mellem menneskelig DNA og hjernerelaterede sygdomme

 
 
 
 

Med hjælp fra Illuminas NovaSeq Sequencing system har et nyt samarbejde til formål at kortlægge sammenhængen mellem humant DNA og sygdomme gennem tiderne.

 
 
 
 

København, Danmark - 26. marts 2019 - Illumina og Lundbeckfonden, center for GeoGenetik på Københavns Universitet i Danmark, udforsker i samarbejde forholdet mellem evolutionshistorien for udvalgte neurologiske lidelser og smitsomme patogener. Som et af de første projekter af sin slags på verdensplan er projektets mål at indsamle ny viden med hensyn til den medicinske og biologiske forståelse af de specielle faktorer, der kan ligge til grund for udviklingen af hjernelidelser gennem tiden. Projektet vil, ideelt set, kunne føre til nye metoder til udviklingen af medicin og andre behandlinger, man vil kunne bruge til behandlingen af mentale- og neurologiske lidelser.

 

Hvor kommer hjernelidelser fra? I et forsøg på at belyse mikrobernes rolle i patogenesen af neuropsykiatriske sygdomme, såsom Alzheimers og skizofreni, vil professor Eske Willerslev og hans team af internationale forskere bygge et af de største DNA-biblioteker af sin slags gennem en fuldstændig DNA-kortlægning af resterne fra tusindvis af gamle eurasiske skeletter. Denne data indsamles via knogler og tænder, og de ældste materialer er hele 10.000 år gamle.

 

Det tværfaglige hold af forskere, bestående af specialister i antik genomik, neurogenetik, befolkningsgenetik, arkæologi, lingvistik og eksperter i hjernens sundhed, vil fokusere på at skabe to unikke genomiske datasæt. Det første datasæt består af menneskelige arvemasse fra 5.000 individer. Det andet datasæt vil bestå af gammelt patogen-DNA, der er forbundet med menneskelige sygdomme. Begge datasæt, som vil blive gjort offentligt tilgængelige, skal fremme vores forståelse for udviklingen af sygdomsvariation og dets indvirkning på den menneskelige arvemasse. Projektet vil generere og analysere det største datasæt af forhistoriske menneske- og patogen genomik, der nogensinde er skabt.

 

"Gennem de seneste 10.000 år har menneskeligheden oplevet nogle af de største livsstilsændringer i vores races historie", udtaler Eske Willerslev, Prince Philip Professor på University of Cambridge og Lundbeckfonden samt professor ved Københavns Universitet.

"Vores diæt ændrede sig, da vi udviklede os fra at være jægere til at være bønder i takt med, at vores bosættelsesmønstre ændrede sig, og der har været ændringer i smittetrykket fra infektion fra sygdomsfremkaldende mikroorganismer, hvilke vi udsættes for på grund af vores ændrede levevilkår. Vi ved også, at kroniske virus-, bakterie- og svampeinfektioner kan være årsagssygdomme til neuropsykiatriske sygdomme, hvorfor der er god grund til at tro, at analyserne af DNA fra denne periode vil vise signifikante tendenser. Dette giver os mulighed for at oprette nye, offentligt tilgængelige referencer, der kan forbedre både den videnskabelige- og sundhedsvæsenets forståelse af sygdomsudvikling."

 

Til at afkode de genetiske oprindelser samt udviklingen af menneskelige sygdomme vil professor Eske Willerslev og hans team anvende Illuminas mest kraftfulde sekventeringsmaskine, NovaSeqTM 6000 Systemet. Den var designet til at udvide horisonten for større og mere robuste eksperimenter, der fører til en korrekt gennemgang af studier med stor kohorte*. Projekter af denne størrelse har godt af hastighed, gennemgang og datakvalitet, og derfor vil dette projekt udnytte S4-flowcellen til at sekvensere op til 20 mia. gamle DNA-fragmenter hver anden dag.

 

"NovaSeq 6000 er med sin uovertrufne datakvalitet og høje kapacitet det indlysende valg til dette projekt ", udtaler professor Willerslev. "Mens vi udtænkte dette projekt og idéen om at udforske den evolutionære udvikling af genetiske lidelser gennem tiden, var det simpelthen umuligt at realisere, før Illuminas NovaSeq System kom på markedet. Vi er glade for, at Lundbeckfonden havde forudset betydningen af vores projekt, og at Illuminas teknologi nu vil gøre forskningen mulig".

 

"Illumina er begejstrede for at arbejde sammen med Professor Willerslev og hans team i forbindelse med dette ekstraordinære projekt", udtaler Paula Dowdy, Senior vicepræsident og General Manager for Illumina i Europa, Mellemøsten og Afrika. "Det vil være ekstremt værdifuldt, hvis vi ved at gå 10.000 år tilbage i tiden, kan tilegne os nye informationer om, hvornår og under hvilke miljømæssige forhold en hjernelidelse kan været blevet introduceret i det humane DNA. Dette projekt har potentialet til at påvirke fremtidige produktudviklinger i genetik og præcisionsmedicin ved at levere uvurderlige indsigter til dem, der er berørte af mentale- og neurologiske sygdomme."

 

 

 

 

Om Illumina

Illumina forbedrer menneskelig sundhed ved at forske i arvemassen. Vores fokus på innovation har etableret os som den globale leder inden for DNA-sekventering og tabel-baserede teknologier, som hjælper folk i research-, kliniske øjemed og på anvendte markeder. Vores produkter bliver brugt i biovidenskaberne, onkologi, reproduktiv sundhed, landbrug og andre markeder under udvikling. Vil du læse mere, så besøg www.illumina.com og følg @illumina.
 

Om Lundbeckfondens center for GeoGenetik

Lundbeckfondens Center for GeoGenetik; Hjerne, Sygdomme & Evolution er et centrum for ekspertise med fokus på gammel DNA-forskning vedrørende mennesker, patogener og miljømæssig DNA. Centret blev grundlagt i 2009 som Danmarks Forskningsstiftelsescenter for Ekspertise, og fortsætter nu takket være generøs finansiering fra Lundbeckfonden, Carlsbergfondent, Novo Nordisk Fonden og Wellcome Trust. LF center for GeoGenetik er tværfagligt og agerer ofte værter for forskere fra hele verden inden for en bred vifte af discipliner. Med beliggenhed på Københavns Universitet forsker vi i menneskelig migration, sygdomsudvikling, tilpasninger til livsstilsændringer og sproglig udvikling i bestræbelserne på at forstå, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Vores mål er at øge vores fælles forståelse for, hvad det betyder at være menneske såvel som at mindske lidelsen ved at forstå sygdomsethiologier og respektere vores mangfoldighed.

 

Langsigtet erklæring

Denne erklæring indeholder skøn, informationer om vores finansielle udsigt, adresserbare markeder, og andre langsigtede erklæringer, som involverer risici og usikkerheder. Disse langsigtede erklæringer er baseret på vores forventninger fra datoen for denne udgivelse og er måske forskellige fra faktiske fremtidige omstændigheder eller resultater. Blandt de vigtige faktorer, der kunne være skyld i, at det faktiske resultat afviger væsentligt fra dem i enhver langsigtet erklæring er (i) vores evne til at videreudvikle og kommercialisere vores instrumenter og forbrugsartikler og til at udnytte nye produkter, herunder diagnosticerende undersøgelser, ydelser og applikationer og udvidelse af markedet for vores teknologiplatforme; (ii) vores evne til at fremstille robust instrumentering, forbrugsvarer, herunder diagnosticerende undersøgelser; (iii) vores evne til succesfuldt at identificere og integrere erhvervede teknologier, produkter eller forretninger; (iv) det fremtidige foretagende og vækst af virksomheden, og det marked vi opererer i; (v) udfordringer i forbindelse med udvikling, produktion og lancering af nye produkter og services eller ved integration af opkøbte produkter og teknologier til vores portfolio; (vi) vores evne til at opnå nødvendige regulatoriske tilladelser til at lukke den beskrevede transaktion eller til at markedsføre og sælge diagnosticerende eller terapeutiske produkter og (vii) anvendelsen af generelt accepterede regnskabsprincipper, der er yderst komplekse og involverer adskillige subjektive antagelser, estimater, og vurderinger, sammen med andre faktorer præcist beskrevet i vores indberetninger til det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), inklusiv vores seneste indberetninger af skema 10-K og 10-Q, eller i information fremlagt i offentlige telefonmøder, hvor datoen og tiden er offentliggjort på forhånd. Vi garanterer ingen forpligtelser og har ikke til hensigt at opdatere disse fremadrettede erklæringer til at revurdere eller bekræfte analytikeres forventninger eller til at fremlægge foreløbige rapporter eller opdateringer af fremskridtene for dette kvartal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Emilie Stenderup-Jensen, kommunikationskonsulent og projektleder, Kompas Kommunikation
E-mail: emilie@kompas.dk, telefon: 26 27 06 26