Pressemeddelelse
4. december 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPSIGTSVÆKKENDE FORSKNING: SÅDAN STYRKER VI ANBRAGTE UNGE TIL VOKSENLIVET

 
 
 
 
 

Børnehjælpsdagen og Aarhus Universitet offentliggør opsigtvækkende forskningsresultater fra efterværnsprojektet EMPOWER4U->DRØMMEJOB. Kommuner går nu i samarbejde med den danske hjælpeorganisation.

 

Hvordan sikrer vi, at anbragte unge med sociale og psykiske udfordringer får en god overgang til et selvstændigt voksenliv? Det er et centralt spørgsmål, som Regeringen og mange aktører inden for anbringelsesområdet i øjeblikket har et stort fokus på.


Børnehjælpsdagen kan nu offentliggøre markante forskningsresultater fra EMPOWER4U->DRØMMEJOB, der er organisationens bud på en efterværns-indsats. Det sker i samarbejde med Aarhus Universitet, der har fulgt indsatsen siden 2017.

Deltagerne er anbragte eller tidligere anbragte unge i alderen 17-24 år, der har gennemgået et udviklingsforløb på knapt 1½ år, hvor de 1) har fået styrket deres personlige og sociale kompetencer og 2) har fået individuel rådgivning og støtte til at igangsætte en uddannelse eller få sig et job.

 

Opsigtsvækkende: "langt over middel" - på relativt kort tid

Forskningsrapporten omfatter målinger af 35 unge, der gennemførte EMPOWER4U i 2017-18 (hold 1) samt 38 unge, der gennemførte forløbet i 2019-20 (hold 2).

Resultaterne i forskningsrapporten viser to opsigtsvækkende forhold:
 

1. De unge har opnået væsentlig større handlingstillid, handeevne og handlingskraft, målt som "self-efficacy". Begrebet er udviklet af Bandura og skal forstås som et personligt tanke- og handleredskab, hvor det mere er tankerne og troen på egne evner, der forårsager en tydelig adfærdsændring - frem for de faktiske evner.

 

2. Den øgede self-efficacy betød styrket motivation hos de udsatte unge, og over 90% er i gang med uddannelse eller er i arbejde - ved DRØMMEJOBs afslutning.

 

Effektmålingen måles i Cohens D. Den er 0,69 for deltagerne på hold 2, hvilket forskerne beskriver som "langt over en middel effekt". Opsigtsvækkende er, at en eftermåling på det hold 1 - 1½ år efter de unges deltagelse - viser en stigning på 0,11, i forhold til målingen, umiddelbart efter forløbets afslutning. Det er usædvanligt, at effekten stiger over tid, EFTER endt forløb.

 

Resultaterne viser samtidig, at 97% af deltagerne fra hold 1 nu er i uddannelse eller beskæftigelse, og at 87% af deltagerne fra hold 2 (som delvist blev gennemført under Corona nedlukning) er kommet i uddannelse eller beskæftigelse.

 

Fremtidsudsigt: Styrkede unge i uddannelse og job

Følgeforskningen dokumenterer samlet set, at de unge deltagere har udviklet sig markant på forholdsvis kort tid, og at de bliver ved med at udvikle sig positivt efter forløbets afslutning. Indsatsen har altså en selvforstærkende effekt.

 

"Det er meget interessante resultater. De vidner om, at deltagelse i EMPOWER4U har en langtidseffekt, idet de unge implementerer deres læringsudbytte og fortsætter med at bruge det efter endt forløb. Alt i alt har EMPOWER4U vist sig at have en afgørende forskel på mange anbragte eller tidligere anbragte unge på vejen over i voksenlivet"", forklarer forsker Louise Tidmand, DPU, Aarhus Universitet.

 

Børnehjælpsdagens mantra "man skal blive til nogen, før man bliver til noget"

bliver også tydeligt virkeliggjort og dokumenteret i resultaterne:

 

"Vi har fundet en metode, vi mener kan gøre en stor forskel i arbejdet med udsatte unge. Start med at styrke dem som mennesker, socialt og personligt, så de opnår forøget livsduelighed, herunder større tro på egne evner. De får dermed "benzin" til selv i større omfang at tage del i deres udvikling henimod et selvstændigt voksenliv. Dermed bliver deres forudsætninger for at kunne klare sig selv i egen bolig, gennemføre en uddannelse og få sig et arbejde væsentligt forøget", forklarer Børnehjælpsdagens direktør Ina Thorndahl.

 

Ud over Aarhus Universitet er EMPOWER4U blevet fulgt nøje af en styregruppe bestående af en repræsentant fra Socialstyrelsen, Metodecentret samt Den A.P. Møllerske Støttefond, der har støttet projektet og doneret over 4 mio. kroner.

 

Succeshistorier: unge tager ejerskab over ejet liv
De unges personlige succeshistorier taler også deres tydelige sprog. For mange af deltagerne har EMPOWER4U ændret deres livssyn og gjort dem i stand til at forfølge drømmen om en specifik uddannelse eller job.

 

"Ejerskab kan være game-changing. Jeg har altid været utrolig god til at manipulere og tage en offer-rolle, det var lidt sådan, jeg kom igennem min barndom. Men nu har jeg valgt at tage kontrol over mit liv, og har en masse delmål for fremtiden. Mit største mål er at gennemføre pædagoguddannelsen, hvor jeg netop er startet. Det er mit drømme-studie", fortæller 24-årige Tobias, deltager på første hold.


Læs flere af de unge udtalelser her (link)

 

"Det er en vigtig pointe, at resulterne bliver skabt af de unge selv - med vores medvirken. Vi giver ikke de unge løsninger. Vi giver dem selvindsigt og redskaber, så de kan tage ejerskab over deres eget liv og selv finde deres personlige løsninger og vej til præcis deres version af et godt voksenliv", forklarer Ina Thorndahl.

 

"Vi er meget stolte over de resultater, som de unge har opnået i de to forløb.

Resultaterne bekræfter, at de anbragte unge er fulde af ressourcer og potentialer, som man relativt hurtigt kan få frem og bringe i spil. På den måde skabes en forstærket effekt, der betyder, at den unge med begrænset efterfølgende indsats kan komme i uddannelse eller få et job. Og prisen pr. ung, der gennemfører EMPOWER4U->DRØMMEJOB er under 30.000 kr. Så indsatser med resultater for anbragte unge behøver ikke at være dyre", afslutter hun.

 

Forankring: Samarbejde med kommuner landet over
Projektets evne til at få de unge i beskæftigelse eller uddannelse i den afsluttende del, er centralt. Fra 2021 bliver dette spor forstærket i næste hold på EMPOWER4U, da Børnehjælpsdagen vil øge fokus på samarbejder med erhvervslivet, i et partnerskab om at hjælpe de unge i et job.

 

Børnehjælpsdagen er samtidig ved at udrulle EMPOWER4U i en del af landets kommuner, hvor efterværnsprojektet giver mulighed for at bygge bro mellem socialforvaltningerne og jobcentrene.

 

I alt har 9 kommuner forløbig sagt ja til et samarbejde med Børnehjælpsdagen om næste hold. Det drejer sig om Hvidovre, Ishøj, Næstved, Ringsted, Kerteminde, Nyborg, Ikast-Brande, Kolding og Vejen. Det betyder, at 48 unge, der er/har været anbragt af disse kommuner, deltager på EMPOWER4U hold 3 - med opstart i uge 7.

 
 
 

Vedhæftede filer

PRESSEFOTO-EMPOWER4U-FOTO-BOERNEHJAELPSDAGEN.JPG
 

FAKTA OM EMPOWER4U / FORSKNINGEN

 

Cohens D: 0,2 svarer til lille effekt, 0,4 til middel effekt og 0,8 til stor effekt.

FAKTA OM ANBRAGTE BØRN OG UDSATTE UNGE

  • Hver dag bliver cirka 6 børn anbragt uden for hjemmet, typisk i plejefamilier, på opholdssteder eller døgninstitutioner.
  • Cirka 13.800 børn og unge er anbragt uden for hjemmet. Cirka 2.100 anbragte unge (18 år og derover) er i efterværn; en kommunal foranstaltning i overgangen fra deres anbringelse til voksenliv.
  • Kilde: Danmarks Statistik. Senest verificerede tal, pr. 31. december 2018.
     
  • 45,8% tidligere anbragte er som 30-årige udenfor arbejdsstyrken mod 15,4% af alle ikke-anbragte.

  • 48,8% tidligere anbragte er som 30-årige i beskæftigelse, mod 80,3 % af alle unge, der ikke har været anbragt i barndommen.

  • Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, januar 2020.
     

FAKTA OM BØRNEHJÆLPSDAGEN
Børnehjælpsdagen arbejder med at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark, så de får bedre mulighed for et selvstændigt voksenliv. Hjælpeorganisationen har særligt fokus på at styrke målgruppens sociale og personlige kompetencer gennem en lang række tilbud, der finder sted over hele landet. Sidste år fik 8.007 anbragte børn og udsatte unge direkte glæde af Børnehjælpsdagens arbejde.

 

Læs mere på bhd.dk og facebook.com/bornehjaelpsdagen

 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Sylvia Emilia Blazejowski

Pressechef i Børnehjælpsdagen

D: 3530 9310 M: 2682 8923

sb@bhd.dk - www.bhd.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social media icon Social media icon Social media icon