Nyhedsbrev 13. marts 2023
 
 
 
 

Nyhedsbrev fra Ankenævnet på Energiområdet

 
 
 
 

Nævnet har offentliggjort sin årsberetning for 2022, og her kan du læse om nogle af de vigtigste nedslagspunkter fra årsberetningen. Du kan desuden læse mere om nævnets seneste afgørelser. Sidst men ikke mindst kan du møde nævnets to nye medarbejder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Også hotlinen havde ekstraordinært travlt med næsten 1.400 henvendelser, hvilket er en stigning på 81 % i forhold til henvendelser i 2021.

 

2022 var et år præget af stor fokus på energiregninger. Samtidig var det også et år, hvor kunderne til tider havde svært ved at komme igennem til energiselskaberne. Det var med til at gøre 2022 til et ekstraordinært travlt år i nævnet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I årsberetningen kan du læse om nogle af de væsentligste klageemner i 2022. Det er også altid muligt at læse afgørelser af principiel karakter og andre vigtige afgørelser på nævnets hjemmeside under "afgørelser".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 2022 har mange forbrugere derfor fået medhold i deres klage, i tilfælde hvor selskabet ikke har indsendt oplysninger.

 

Ligeledes var det i 21 sager på el-området ikke muligt at få oplyst fra selskabet, om det ville efterleve afgørelsen. Det er usædvanligt, at nævnet på den måde ikke modtager svar, og det betyder, at afgørelserne skal forkyndes for selskaberne via stævningsmand eller med politiets hjælp.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den anden afgørelse handlede om et elselskabs opkrævning for et forbrug, der havde været skønnet for lavt over en årrække, og om forbruget var fordelt og opkrævet korrekt.

 

Den tredje afgørelse handlede om, hvorvidt nævnet havde kompetence til at behandle en klage over et gasselskabs afregningsmetode.

 
Læs mere om afgørelserne fra december 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den anden afgørelse handlede om et elselskabs telefonsalg til en forbruger, og om forbrugeren skulle betale for elleveringen på baggrund af selskabets telefonsalg.

 
Læs mere om afgørelserne fra oktober 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte post@energianke.dk

 
 
 
 

Du får dette nyhedsbrev, fordi du tidligere har givet samtykke til, at vi må sende det til dig.

Ønsker du at ophæve dit abonnement, kan du gøre det her:

 
Afmeld nyhedsbrev
 

Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens privatlivspolitik