Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 19. marts 2021
 
 
 
 
COVID-banner.jpg
 
 
 
 

Kære virksomheder 

 

Vi ved, at mange af de nordfynske virksomheder kæmper bravt for at holde snuden oven vande under corona-pandemien. Pandemien har varet godt et år, og som kommune søger vi løbende nye veje for, hvad vi kan gøre for at støtte op og hjælpe, så godt vi kan.

 

Vi mener også, at vores borgere har en væsentlig rolle i den forbindelse. Derfor har vi på vores sociale medier sendt en venlig opfordring til borgerne om at bakke jer lokale virksomheder op - og det gør de bedst ved at købe jeres varer, tjenesteydelser mv.

 

Vi bruger vores kanaler til at opfordre til, at det er hos købmanden rundt om hjørnet, vi som borgere gør vores daglige indkøb. Hos det lokale pizzeria, burgersted eller restaurant, vi bestiller fredagens take away menu. At det er mod de nordfynske håndværksvirksomheder, vi retter blikket, når vi skal have lavet en ny carport, have malet facaden eller lagt nyt tag osv.

 

De lokale virksomheder er roden til alt godt på Nordfyn, også den velfærd, vi alle nyder godt af. Derfor er det ekstra vigtigt i den her tid, at vi passer på hinanden, også på virksomhederne. Vi håber, at I kan mærke velviljen derude og ønsket om at hjælpe.

 
 
 
 
 
 
 
 

Morten Andersen

Borgmester

Morten V. Pedersen

Kommunaldirektør

 
 
 
 
 
 
REA6.jpg
 

Virksomheder er tilfredse med erhvervsservice

 

90 procent af virksomhederne i Nordfyns Kommune er tilfredse med den service, de modtager fra kommunen. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Erhvervsfremme har udarbejdet for Nordfyns Kommune.

 

Undersøgelsen bygger på svar fra i alt 133 virksomheder, der i løbet af 2020 har været i kontakt med Nordfyns Kommune, f.eks. i forbindelse med en byggeansøgning, en miljøgodkendelse eller et miljøtilsyn. Også virksomheder, der har samarbejdet med kommunens jobcenter, er blevet spurgt.

 

Nordfyns Kommune gennemfører undersøgelsen en gang om året for at følge med i, hvordan virksomhederne tager imod kommunens service. Kommunen oplever selv, at der er en god og tæt dialog mellem virksomheder og kommune. Det er blandt andet tydeligt under de talrige virksomhedsbesøg, som kommunen årligt gennemfører.

    - Det er vigtigt at prioritere vores virksomhedsbesøg, hvor vi har den gode dialog på forkant. Vi skal understøtte, at virksomhederne kan udvikle sig og sørge for ikke at lægge sten i vejen for dem, men samtidig har vi en rolle i at sikre, at lovgivningen bliver fulgt. Jeg er glad for, at virksomhederne tager godt imod den måde, vi løser den opgave på, siger borgmester Morten Andersen.

 

Kommunal opbakning er vigtig

 

En del nordfynske virksomheder kæmper for at holde deres virksomheder kørende under corona-krisen. Netop i den situation har kommunen en rolle i at bakke op.

Mette Landtved-Holm, udvalgsformand for Erhvervs, Kultur- og Fritidsudvalget, siger:

    - Det er vigtigt, at de nordfynske virksomheder lever og har det godt - vel vidende at mange desværre har udfordringer pga. COVID-19. Som kommune har vi en rolle i at bakke vores virksomheder op, og det har vores borgere også. Virksomhederne skulle meget gerne være her, når hverdagen igen indfinder sig.

 

🌐 Læs mere om undersøgelsen

 
 
 
20150427Y61A4542-1200px.jpg
 

Bogenses butikker kan holde åbent i påsken

 

Butikslivet i Bogense får nu mulighed for at åbne dørene i påsken. Det sker efter, at Erhvervsstyrelsen har imødekommet en ansøgning fra Nordfyns Kommune om dispensation fra Lukkeloven. Dispensationen er givet, fordi Bogense i 2021 markerer, at Bogense Rådhus fylder 100 år og i den anledning afvikler et offentligt arrangement.

 

Med dispensationen får det lokale butiksliv i Bogense mod sædvanen mulighed for at byde kunderne indenfor i de fire helligdage i påsken, og det er noget, der glæder både borgmester Morten Andersen og formanden for Bogense Handelsstandsforening Per Maegaard.

 

Borgmester Morten Andersen siger:

    - Butikkerne har været lukket ned i en lang periode på grund af Covid-19, og de har brug for al den rygvind, de kan få. Derfor har vi søgt og fået den her dispensation, og jeg er glad for, at vi i har kunnet skabe den mulighed for det lokale butiksliv i Bogense.

 

Per Maegaard, formand for Bogense Handelsstandsforening, retter en tak til kommunen for at have arbejdet i kulissen for at skabe denne mulighed for butikkerne:

    - Vi er super glade for, at vi har en borgmester, der kæmper detailhandlens sag. Vi har længe haft et ønske om at kunne holde åbent i påsken, hvor byen er prop fuld med gæster, blandt andet sejlere fra marinaen og gæster fra byens campingpladser. Også ud fra et corona-hensyn ville det være hen i vejret at lukke ned, netop som gæsterne kommer, og henvise dem til at gøre alle deres påskeindkøb onsdag og lørdag. På den her måde får vi indkøbene bredt ud over flere dage.

 

Også Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) deltager aktivt i indsaten for at skabe bedre betingelser for detailhandlen, blandt andet gennem øget mulighed for at holde åbent på helligdage.

 

🌐 Læs hele nyheden

 

 
 
 
ALED3.jpg
 

Virksomhedsservice er en hjælp til din virksomhed    

 

Virksomhedsservice i Jobcenter Nordfyn kan hjælpe dig med at rekruttere nye medarbejdere, opkvalificere eksisterende medarbejdere, forebygge fravær og fastholde medarbejdere, som du nødigt vil miste.

 

Vi hjælper gerne med at finde egnede kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser - og i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering, der matcher virksomhedens kompetencebehov.

 

Tag kontakt til Virksomhedsservice hos Jobcenter Nordfyn og aftal eventuelt et virksomhedsbesøg og hør mere om, hvordan vi konkret kan være med til at skabe værdi for netop din virksomhed.

 

Kontakt virksomhedskonsulenterne i Virksomhedsservice hos Jobcenter Nordfyn:

 

Ann-Jeanett Seest - mail: asoere@nordfynskommune.dk / mobil: 2343 7061

Danielle Nørlev - mail: dan@nordfynskommune.dk / mobil: 4013 3270

Lars Wædegaard - mail: lwaede@nordfynskommune.dk / mobil: 2179 9626

Martin Hjære Lindby - mail: mlindb@nordfynskommune.dk / mobil: 2139 2863

 

🌐 Læs mere om vores services (linket åbner pdf)

 
 
 
 
 
 
COLOURBOX12615226.jpg
 
 
 
 

Brug genbrugspladserne

Som virksomhed er du meget velkommen til at bruge genbrugspladen til dit sorterede affald. Her er, hvad du skal vide.

 

Regeringens klimahandlingsplan gør, at vi alle skal have endnu mere fokus på den gode sortering af affaldet, så det bliver genanvendt så meget og så godt som muligt.

 

Din virksomhed kan bruge genbrugspladsen til de fraktioner, som er for små til, at det kan betale sig for jer at lave en ordning selv.

 

Alle private husholdninger betaler for driften af genbrugspladserne over genbrugspladsgebyret. Som virksomhed skal du tilsvarende betale for at aflevere affald på genbrugspladsen.

 

Når virksomheden afleverer affald, som fremkommer ved fx renovering/reparationer fra en husstand i kommunen, skal virksomheden betale, selv om husstanden betaler genbrugspladsgebyr. Sådan er affaldslovgivningen.

 

Sådan gør du

Når du kommer på genbrugspladsen skal du eller din medarbejder altid kontakte genbrugspladsmedarbejderne. Har I ikke været på pladsen før, kan de hjælpe med registrering og køb af klippekort til betaling af bortskaffelsen. Alternativt kan du betale for enkeltlæs med Dankort eller MobilePay.

 

Nogle fraktioner skal der ikke betales for, men kontakt personalet alligevel. De gratis fraktioner er:

 • Rene læs papir, pap, metal og dæk
 • Affald dækket af producentansvar som elektronikskrot, hårde hvidevarer, lysstofrør, elpærer, og batterier af alle slags. For at aflevere elektronikskrot skal virksomheden være registeret ved Genbrug og Renovation.

Har du spørgsmål, så se på kommunens hjemmeside:

🌐 www.nordfynskommune.dk/genbrugerhverv eller kontakt Oliver Mindorf på tlf: 2941 5451

 

 
 
 
horesta.jpg
 

Afbrænding af hegnsafklip er ikke længere tilladt

 

Generelt gælder det, at affald i videst mulig omfang skal gå til genanvendelse og derfor ikke må afbrændes.

 

Den 1. januar 2021 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Det fremgår af bekendtgørelsen, at det ikke længere er tilladt at brænde haveaffald, hegnsafklip mv af. Forbuddet gælder både for erhverv og borgere.

 

Det betyder, at det ikke længere er tilladt at afbrænde grene fra klipning af hegn eller rydning af skovstykker. Hegnsafklip kan f.eks. flis skal hugges ind i hegnet igen eller kan sælges til fjernvarmeværker.

 

Kommunen kan i helt særlige tilfælde, og efter ansøgning mindst 14 dage forinden, give dispensation til afbrænding af afklip i forbindelse med gartnerier eller naturplejeprojekter, ligesom der gælder særlige regler for større skovbrug. En sådan afbrænding skal ske efter reglerne angivet i dispensationen.

 

Bliver beredskabet kontaktet på grund af overtrædelse af reglerne, skal man kunne fremvise sin dispensation. Har du ikke en dispensation, vil beredskabet slukke bålet til de gældende takster.

 
 
 
COLOURBOX10134193.JPG
 

Snart ruller asfaltmaskinerne igen

 

Foråret er over os, og snart går Vej og Park i gang med at renovere udvalgte vejstrækninger i kommunen. Renoveringen omfatter ca. 120.000 m² veje og ca. 12.000 m² stier. I alt bliver der bliver udlagt cirka 8.500 tons asfalt.

 

Nedenfor kan du se listen over veje, der er omfattet. På flere af vejene er det dog kun en del af strækningen, som får ny belægning. Nogle af vejene var også på listen sidste år. De fik første lag i 2020 og skal altså have den sidste afdækning i år. Vi beklager de gener, arbejdet måtte have for virksomhederne.

 

Oversigt over omfattede veje:

 
 
 
 
 • Odensevej ved Bogense
 • Nordmarksvej Søndersø
 • Rundkørsel Omfartsvejen Søndersø
 • Østre Engvej, Bogense
 • Uggerslevvej i Uggerslev
 • Bladstrupvej ved Vester Egense
 • Søndersøvej, Rundkørsel ved Frugthaven
 • Bellisvej, Bogense
 • Kristianslundsvej, Bogense
 • Kæret, Skåstrup
 • Ved Diget. Bogense
 • Vester Engvej, Bogense
 • Violvej, Bogense
 • Bellisvænget, Otterup
 • Engdraget, Otterup
 • Horsebækvej i Hjadstrup
 • Langeliniegården, Otterup
 • Plantagevej, Otterup
 • Ulkendrupvej
 • Ejlskovhede (reparation)
 • Højagervej, Søndersø
 • Vænger ved Kastanievej, Hårslev
 • Maderupvej i Hårslev
 • Mejerivej i Søndersø
 • Odensevej i Søndersø
 • Sandvad
 • Stenager (reparation)
 • Åtoften i Søndersø
 • Cykelstier Nørregade i Otterup
 • Stier ved Lindegårdsvej i Otterup
 • Stier i Søndersø
 • Stier i Bogense
 • Bomosen Hasmark
 • Kalvegangen, Søndersø
 • Bredstrupvej
 • Labøllevej
 
 
 
 

Arbejdet forventes at være slut i september 2021.

 
 
 
 
 
 
Her kan du blive testet 10-03-2021.png
 

Gode muligheder for at blive testet i Nordfyns Kommune

 

Hver dag er der mulighed for at blive testet for Covid-19 i Nordfyns Kommune. Det gælder både, hvad angår hurtigtest, som foretages ved podning i næsen, og PCR-test, der sker ved podning i svælget. 

 

Mulighederne allerede bliver brugt flittigt af ansatte på flere nordfynske virksomheder, og tilbuddet gælder iøvrigt også ansatte, der ikke er borgere i Nordfyns Kommune, men pendler ind i kommunen.

 

Test er en vigtig forudsætning for, at vi kan genåbne samfundet - og det er naturligvis også et godt værktøj til at minimere risikoen for, at der sker større smitteudbrud på arbejdspladser, uddannelsessteder og institutioner med alle de konsekvenser, det kan have.

 

Testtiderne fremgår af billedet ovenfor, og du kan downloade en plakat til udskrift på linket nedenfor.

 

🌐 Plakat til print (pdf)

 
 
 
 
COLOURBOX39030177.jpg
 

Husk at bekæmpe bjørneklo

 

Stor ros til alle jer, der allerede har bekæmpet jeres bjørneklo. Nu handler det om at få de sidste med. I fælleskab bekæmper vi bedst og mest effektivt.

 

Bjørnekloen er i øjeblikket i kraftig vækst, og det er ejeren selv, der skal bekæmpe den. Du skal i gang, inden planten blomstrer.

 

Det er vigtigt, at alle foretager en effektiv bekæmpelse, så vi i fællesskab kan komme bjørnekloen til livs!

 

Nordfyns Kommune fører tilsyn med både private og kommunale arealer med bjørneklo, under vores tilsyn bruger vi bl.a. vores drone til at overskue store arealer nemt og hurtigt.

 

🌐 Læs mere om bjørneklo, indsatsplan, bekæmpelsesmetoder m.m.

 
 
 
 
 
 
COLOURBOX10037599.jpg
 

Kære landmand

Har du en frøgræsmark, som støder ud til offentlig vej?

 

Nordfyns Kommune hjælper til med at minimere risikoen for at pollen fra grøftekantsgræs spreder sig til marker med frøgræs. Dog skal du, som frøavler selv henvende dig i år, hvis du ønsker at der skal klippes til bagkant ved frøgræsmarker. Ved disse tilbagemeldinger bliver grøftekanten klippet helt til bagkant, inden frøspredningen bliver et problem.

 

Hvis du ønsker at få slået rabatten langs dine frøgræsmarker, skal du altså sørge for at give os besked. Der bliver ikke klippet til bagkant ved frøgræsmarker, hvis ikke vi har en henvendelse.

 

Send en mail til vejogpark@nordfynskommune.dk. Du skal oplyse præcist, hvor marken ligger. Vi skal bruge: vejnavn og matrikelnummer på marken (evt. markkort) og et mobilnummer til dig.

 

Vi skal have besked fra dig senest tirsdag den 14. april. kl. 12.00.

 

OBS: Giv gerne beskeden videre til din kollega!

 
 
 
 
 
 
 

Covid-19: Den gode erhvervsservice er her stadig

 

Nordfyns Kommune er stadig klar til at tage imod jer, når I har brug for os. Selv om vi ikke alle sidder på vores vante pladser på rådhusene, så er alle medarbejdere stadig tilgængelige både på telefon og på mail.

 

Det er vigtigt for Nordfyns Kommune, at vi gør vores til, at du som virksomhed kan fortsætte dine erhvervsaktiviteter så normalt som muligt. Kommunens aktiviteter, hvor vi benytter private entreprenører og håndværkere, fortsætter uændret. Det gælder fx vores bygge- og anlægsprojekter.

 

Alle medarbejdere er fortsat klar til at tage imod jer. Har I svært ved at finde frem til den rigtige medarbejder, så kan I altid anvende Task Force Erhverv:

 

Projektleder for Task Force Erhverv Marianne Greve tlf. 20 46 08 28

 

Desuden kan følgende kontaktes:

 • Plan og Kulturchef Åse Nielsen tlf. 21 52 36 83
 • Virksomhedskonsulent Danielle Nørlev tlf. 40 13 32 70
 • Direktør Henrik Boesen tlf. 40 76 43 64

🌐 Læs mere på Task Force Erhvervs hjemmeside

 
 
 
 
 
 

Vil du gerne modtage nyhedsbrevet løbende, så kan du tilmelde dig her.
Vi udkommer normalt med 4 numre årligt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Task Force Erhverv

Telefon: 20 46 08 28

Mail: mgr@nordfynskommune.dk