Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 13. december 2019
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære virksomhed. Vi er på vej ud af 2019 og siger farvel til et forrygende år med masser af vækst og resultater - blandt andet det største befolkningstal i Nordfyns Kommunes historie, endnu et rekordår for salg af byggegrunde og masser af aktivitet hos virksomhederne. 

 

Fremgang hos virksomhederne er drivkraften for den vækst, vi oplever på Nordfyn. Derfor bestræber Nordfyns Kommune sig på at skabe de bedste rammer for erhvervslivet bedst muligt.

 

Vi arbejder efter en vision om, at det skal være let at drive virksomhed i Nordfyns Kommune.

Er der på din virksomhed input, gode idéer, kritik eller ros, så hører vi det meget gerne. Vores dialog med jer virksomheder er en forudsætning for, at vi hele tiden kan forbedre vores service. Heldigvis så oplever vi, at vi i dagligdagen har en ligefrem og åben dialog med hinanden, og det sætter vi stor pris på.

 

Glædelig jul og godt nytår

 
 
 
 
 
 
 
 

Morten Andersen

Borgmester

Morten V. Pedersen

Kommunaldirektør

 
 
 
 
 
 
 

Nordfyns Kommune fortsætter modernisering af skoler og dagtilbud for 55 millioner kr.

Siden 2013 har Nordfyns Kommune moderniseret sine skoler og dagtilbud for godt 121 millioner kr. Børne- og Ungeudvalget har nu lagt en plan, der skal fortsætte moderniseringen med investeringer for yderligere 55 millioner kr.

 

Af budgetaftalen for 2020 og årene frem til 2023 fremgår det, at de 55 millioner kr. fordeles med henholdsvis 10 millioner kr. i 2020 og 15 millioner kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023. Det er inden for den økonomi, som Børn- og Ungeudvalget skal planlægge næste moderniseringsbølge.

 

Formand for Børn- og Ungeudvalget Anja Lund siger:

- Vi har under den tidligere investeringsplan gennemført et markant løft på alle vores skoler. Målet har været at få skolebygninger og yderområder til at spille sammen med god læring og trivsel i skolerne. Med den nye moderniseringsplan retter vi nu særligt fokus på vores dagtilbud.

 

Læs mere

 
 
 
 

Nordfyns Kommune inviterer til Nytårskur

Bogense Rådhus, torsdag den 16. januar 2020, kl. 18.00 - 20.00

 

Snart træder vi ind i et nyt år, og i den anledning vil vi gerne invitere vores lokale erhvervs- og handelsliv, turisterhvervet samt kommunens øvrige samarbejdspartnere 
til Nytårskur. Her vil der være lejlighed til at møde kollegaer og samarbejdspartnere fra hele Nordfyn og samtidig høre mere om kommende indsatser og samarbejdsmuligheder. 
Der vil være lækre nordfynske fristelser og andet godt til ganen. 

 

Program:

 • Velkomst og nytårstale v/ borgmester Morten Andersen
 • Nytårshilsen v/ Per Olesen, NEET
 • Året der gik v / borgmester Morten Andersen
 • Bryd vanen, bøj fisken - nå dine og vores mål i 2020 v/foredragsholder Torben Wiese
 • Tak for denne gang og på gensyn

Tilmelding:
Af hensyn til traktementet skal tilmelding ske til mail: 
tilmelding@nordfynskommune.dk  senest mandag den 6. januar 2020. 
Bindende tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny form for jobformidling giver resultater på Nordfyn

En lokal virksomhed fik hurtigt løst sit problem med at finde kvalificerede medarbejdere. Det er det første resultat af en ny type jobformidling, som Jobcenter Nordfyn prøver af.

 

Lokale håndværkervirksomheder på Nordfyn oplever problemer med at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere. Ordrebøgerne er fulde, men det kniber med at skaffe ledige hænder til de mange opgaver. Konsekvensen er, at virksomheder bliver nødt til at sige nej til nye ordrer.

 

Det har fået Jobcenter Nordfyn til at prøve en ny form for rekruttering af. Metoden går ud på, at virksomheden bliver tilbudt et direkte møde med et antal håndplukkede kandidater. På mødet får virksomheden lejlighed til at præsentere sig selv som arbejdsplads og tager efterfølgende en 1:1 samtale med hver af kandidaterne.

 

Høj succesrate

Nordfyns Brolægning er den første lokale virksomhed, som har af prøvet den nye metode. Virksomheden deltog på kommunens årlige møde for håndværkere den 29. oktober og gjorde her opmærksom på sine problemer med at finde arbejdskraft. På initiativ fra Jobcenter Nordfyn blev der fundet 4 kandidater til et møde efter den nye model. Mødet blev hurtigt afholdt med et meget lovende resultat: En kandidat er blevet ansat i Nordfyns Brolægning, og endnu en af kandidaterne er kommet i praktik hos virksomheden.

 

Ejer af Nordfyns Brolægning Benny Hansen er meget positiv: - Der var gjort et godt fodarbejde fra Jobcentret, og det var et positivt møde med en god dialog både mellem kandidaterne indbyrdes og mellem kandidaterne og os som virksomhed. Kandidaterne virkede meget velforberedte og motiverede. Det er en tidsbesparende måde at rekruttere nye medarbejdere på, og derfor er der også god økonomi i det.

 

Læs hele historien

 
 
 
 

Otterup bymidte i forvandling

Projektet med fornyelses og by-omdannelse af Otterup Bymidten har sit udspring i "Otterup Bymidte Plan 2018" og blev i februar 2019 startet op med en forsøgsperiode med ensretning af Jernbanegade. Forsøget blev afsluttet og gjort permanent d. 12. september 2019 af Teknik- og Miljøudvalget.

 

Projektet omhandler blandt andet nye belægninger og belysning i Jernbanegade og Bredgade. Projektet udføres i samarbejde med VandCenter Syd, der etablerer nye regnvandsbede og nye afvandingsledninger.

 

I oktober startede den første entreprenør på Jernbanegade, BM Bogense. BM Bogense skal udføre arbejderne i Jernbanegade.

 

Hos BM Bogense er Lars Rasmussen glad for opgaven.

- Byfornyelses opgaver er altid spændende og har en stor opmærksomhed, så det er en vigtig opgave for et lokalt firma, siger Lars Rasmussen..

 

Arbejderne med fornyelse og by-omdannelse af Otterup bymidte fortsætter i 2020.

 
 
 
 

Årets håndværkermøde satte fokus på langtidsfriske medarbejdere
Hvordan veksler man langtidssyge til langtidsfriske medarbejdere? Hvad kan det give virksomheder at ansætte en lærling? Og er der kommunale anlægsopgaver i støbeskeen, som kan være interessante for de lokale håndværkere. Det var nogle af hovedtemaerne, da Nordfyns Kommune den 29. oktober holdt sit årlige møde for håndværkervirksomheder.

 

Der var cirka 60 fremmødte til håndværkermødet på Otterup Rådhus, hvor der ventede dem et varieret program med stresseksperten Henrik Krogh som hovednavn.

 

Henrik Krogh: Fokuser på de langtidsfriske

Vi kender alle til begrebet langtidssyge, men ifølge Henrik Krogh er det mange gode grunde til også at fokusere på de medarbejdere, der møder på arbejde hver dag og gør det med glæde.

 

Henrik Kroghs pointe er, at der er meget inspiration at hente hos de, der trives med deres arbejde.

    - I stedet for at fremhæve dem, der rammes af stress, så skal vi kigge på dem, der en gang imellem glemmer at kigge på klokken, når de skal hjem, og rent faktisk møder op på arbejdet og gør det med glæde. Kig på, hvordan de begejstres i deres job. Ville det ikke være fantastisk, hvis de kunne smitte deres kolleger, spurgte Henrik Krogh blandt andet.

 

Læs hele historien

 
 
 
 
 
 
 

Vil du være med til at forbedre kommunens erhvervsservice?

Dansk Erhvervsfremme tager i januar måned temperaturen på erhvervslivets tilfredshed med kommunens service. Har din virksomhed i løbet af 2019 været i kontakt med vores Jobcenter, modtaget en byggetilladelse, miljøgodkendelse eller på anden måde fået konkret sagsbehandling ved kommunen, så vil du modtage en mail i starten af februar og et kort spørgeskema om, hvor tilfredse I har været med forløbet.

 

Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort i næste ErhvervsInfo. Resultaterne bruges aktivt fremadrettet til hele tiden at vurdere, hvor vi kan gøre vores erhvervsservice endnu bedre.

 

Se de kommende udbud af kommunale opgaver

De kommende tre måneder forventer vi, at følgende udbydes til håndværkerne:

 • Søbo, etablering af sprinkleranlæg
 • Etablering af madkunskabslokale på Heldagsskolen

De kommende 3 måneder forventer vi, at der skal udbydes følgende til rådgivere:

 • Ombygning af kryds i Otterup, Søndergade/Bryggerivej
 
 
 
 
 
 
 

Nyheder til landbrug

I løbet af 2019 har vi i landbrugsafdelingen været på en række tilsyn på landbrugene i kommunen.

 

Har du et landbrug med husdyrhold vil du på et eller andet tidspunkt få besøg af en medarbejder fra Natur og Miljø. Vi ser på f.eks. opbevaring af husdyrgødningen, sprøjtemidler, olie og diesel m.v., som har betydning for beskyttelse af jord og grundvand.

 

Hyppigheden for tilsyn med landbrug er fastlagt i Bekendtgørelse om Miljøtilsyn. Større landbrug vil som minimum få tilsyn hvert 3. år og mindre landbrug minimum hvert 6. år.

Derudover kan forskellige faktorer, som f.eks. beliggenhed i forhold til naboer og grundvand, og hvordan husdyrgødningen opbevares, betyde, at man får nogle ekstra tilsyn.

 

I Nordfyns Kommune har vi ca. 300 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, som er omfattet af ovenstående regler om tilsyn. I år er 120 ejendomme med små og store dyrehold blevet besøgt.

 

Også mindre dyrehold har fået besøg

Som noget nyt har vi i 2019 også set på en række af de mindre dyrehold, hovedsageligt mindre ejendomme med heste eller kvæg. Vi har her især haft fokus på opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af foder, så rotterne ikke har alt for nemt ved at få føden, samt bortskaffelse af affald.

 

Vi kan desværre konstatere at der har været mange, især hestehold, hvor opbevaringen af husdyrgødning ikke helt lever op til reglerne. Vi har haft nogle gode dialoger ved besøgene, og vi har altid fundet frem til en løsning, så husdyrgødningen ikke udgør en risiko for forurening af jord og grundvand, vandløb, dræn og lign.

  

Vi har i Nordfyns Kommune rigtigt mange mindre dyrehold, især med heste, og vi vil fortsætte de næste år med at besøge disse ejendomme.

  

Har du spørgsmål til hvordan husdyrgødning opbevares korrekt, hvordan man bedst undgår rotter eller hvordan du kommer korrekt af med dit affald, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Du kan altid ringe til os eller sende en mail på teknisk@nordfynskommune.dk

 
 
 
 
 
 
 

Cykelsti mellem Morud og Bredbjerg er rykket nærmere

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet den konkrete linjeføring for den planlagte cykelsti mellem Morud og Bredbjerg. 

 

Læs mere

 

Ny generation IT-system skal strømline saltning og snerydning

IT-systemet Vinterman bliver omdrejningspunkt, når snerydningskøretøjer og saltbiler fremover rykker ud på de nordfynske veje. 

 

Læs mere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny model for byggesagsbehandling pr. 1. januar 2020

Den 1. januar 2020 træder en ny model for byggesagsbehandling i kraft. Ændringen er besluttet af folketinget. 

 
 
 
 

Formålet med den nye model er:

 • At mindske sagsbehandlingstiden for byggesager

 • At øge kvaliteten i byggeriet

 • At give bygherre større indflydelse på byggeprocessen

 • At understøtte øget brug af nye materialer og løsninger

Du skal bruge en certificeret rådgiver til brand- og konstruktionsforhold
Som en del af modellen skal brandforhold og andre tekniske forhold ikke længere kontrolleres i kommunerne, inden et byggeri kan påbegyndes. Der skal stadig søges en byggetilladelse, inden man må gå i gang med et byggeri, men bygherre skal ved brand og konstruktionsmæssige forhold nu i stedet bruge private certificerede rådgivere. De skal stå inde for, at byggeriet lever op til kravene igennem hele byggeprocessen. Derned kan byggeriet undervejs udvikle sig på en mere smidig måde, da det fremadrettet alene er rådgiveren, der skal sikre, at løsningerne er forsvarlige.

 

Kommunen skal inden der kan gives byggetilladelse blot sikre, at byggeriet indplaceres rigtigt i forhold til valg af brand- og konstruktionsklasse, og at den valgte rådgiver har de nødvendige certificeringer. 

 

Vi anbefaler at du også bruger en rådgiver til øvrige tekniske forhold
Kommunen skal stadig byggesagsbehandle den del, der omhandler bygningers placering og indvirkning på omgivelserne, planforhold, miljøforhold med videre, inden der kan gives en byggetilladelse. Men kommunerne skal ikke kontrollere de øvrige tekniske forhold som eksempelvis tilgængelighed, energiforhold osv. 

 

Vi anbefaler derfor, at du som bygherre bruger en rådgiver til at sikre, at alle krav er opfyldt. Det er altid dyrere og mere besværligt at skulle lovliggøre et byggeprojekt efterfølgende, fordi man ikke har været opmærksom på et lovkrav.

 

Kommunerne er stadig myndighed
Kommunerne er stadig myndighed. Det betyder, at vi fortsat skal stille krav om, at et byggeri rettes ind efter loven, når vi bliver opmærksom på et ulovligt forhold. Det ændrer den nye model ikke på. 

 

Kommunen skal som noget nyt foretage stikprøvekontrol ved 10 % af det færdige byggeri for at sikre, at den ønskede kvalitet i byggeriet stadig er til stede. Det skal ses på baggrund af, at kommunerne med den nye model ikke som hidtil kontrollerer byggeriet i forbindelse med byggetilladelsen. 


Se vejledningsskitse

 

Inddrag os tidligst muligt
Alle nye måder at arbejde på kræver lidt tilvænningstid, og det vil denne ændring givetvis også gøre. Det er en ny måde at arbejde på for både bygherre, branche og kommune.

 

I Nordfyns Kommune opfordrer vi som altid til, at du indgår i en tidlig dialog med os, når du overvejer et byggeprojekt. På den måde kan vi hjælpe med at få projektet sat på skinner, så du og din virksomhed opnår de ønskede mål med byggeriet.   

 

Vi arbejder på et vejledningsmateriale om den nye model, som vi lægger på kommunens hjemmeside snarest muligt. Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, der er overordnet ansvarlig for den nye model er dog også på "overarbejde" med at få det hele på plads. Vi skal lige kende styrelsens endelige retningslinjer, inden vi kan lægge vores vejledning på hjemmesiden.

 

Du kan stadig nå at søge efter de "gamle" regler
Har du planer om et byggeri lige nu og gerne vil have projektet byggesagsbehandlet efter "de gamle regler", skal du skynde sig at sende en ansøgning med vedlagt tegningsmateriale og øvrig dokumentation senest den 31. december 2019. Byggeansøgninger indsendes både nu og fremadrettet via Byg og Miljø: 

 

https://www.nordfynskommune.dk/Erhverv/Byggeri-og-ejendom/Erhvervsbyggeri

 

Har du spørgsmål står byggesagsteamet som altid klar til hjælpe på telefon 30 58 51 38

 
 
 
 
 
 
 

Skal din virksomhed vinde miljøprisen 2020?

Igen i 2020 uddeler Nordfyns Kommune en miljøpris til en virksomhed, som gør en ekstra indsats for miljøet.

 

Miljøprisen skal være med til at synliggøre og anerkende de mange gode initiativer, som rigtig mange virksomheder gør i dag, fordi det giver mening for både ansatte og miljøet, og som er med til at understøtte 'den grønne dagsorden' på Nordfyn.  Prisen skal også bidrage til at sætte skub i innovationen, da det ofte er de lokale initiativer, som gør en forskel.

 

Miljøprisen er stiftet med baggrund i FN´s Verdensmål, og miljøprisen understøtter Kommunens Politik for Miljø og Energi.

 

For at vinde miljøprisen skal man indstilles som kandidat via selvbetjeningsløsning på Nordfyns Kommunes hjemmeside. Alle kan indstille egen eller andre virksomheder. Vinderen vil blive valgt på baggrund af tre kriterier:

 1. Effekt for miljøet - at der er en målbar effekt på kort eller lang sigt for en miljømæssig problemstilling, som er relevant i det nordfynske område.
 2. Engagement bredt i virksomheden - at initiativet understøtter fællesskabet og sker gennem samarbejde såvel internt som eksternt.
 3. Opfindsomhed - at initiativet er nemt, smart, nytænkende eller noget helt andet, samtidig med at det har en effekt for det liv, der leves på Nordfyn.

Vinderne vil modtage et synligt bevis for indsatsen i form af et diplom og en mindre erkendtlighed til din virksomhed. Vinderen vil modtage prisen på NEET´s generalforsamling den 5. marts 2020.

 

Læs mere på kommunens hjemmeside

 
 
 
 
 
 

Lovlig parkering 🌝

 

Parkering på fortorvet? Nej, selvfølgelig ikke...

Nordfyns Kommune får tit henvendelser om, at der parkeres på fortovene. Det betyder, at de gående slet ikke kan benytte fortovet, eller har svært ved at komme forbi.

 

Hjælp de gående og undgå en dum parkeringsbøde ved at parkere dit køretøj lovligt, dvs. på vejen og ikke på fortovet.

 

Læs mere om parkering på vores hjemmeside

 
 
 
 
 
 

Vil du gerne modtage nyhedsbrevet løbende, så kan du tilmelde dig her.
Vi udkommer med 4 årlige numre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Task Force Erhverv

Telefon: 20 46 08 28

Mail: mgr@nordfynskommune.dk