Nordisk nyheitsbrev 21. desember 2020

 
 
 
 

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idé.

 
 
 
 

Ny bok:

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge blir som nemnt i forrige brev lagt ned frå nyttår.Tilskotet frå Nordisk ministerråd kjem ikkje lenger fram til oss, men stoppar hos Foreningen Norden Norge. Vi takkar for oss med ei bok om 30 aktive år med dedikert arbeid for det nordiske samarbeidet. Den gjennomillustrerte boka er på 136 sider, med utdjupingsartiklar om viktige arbeidsfelt, gjesteskribentar og artiklar av kontorets eigne tilsette frå starten til nå.

 

Vi skaper entusiasme for Norden! kostar NOK 100 medrekna porto, bestill her.

 

Den kan også lastast ned som pdf

 

 

 
 
 
 

Unnskyldning fra Danmark for "eksperimentbørnene" fra Grønland

"Der er begået en uret mod de børn, der blev taget væk fra Grønland, siger Danmarks statsminister Mette Frederiksen til KNR: - For-håbentlig får de sidste eksperimentbørn ro i sindet.

8. desember sagde den danske regering officielt undskyld til de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951. Børnene skulle være spydspidser i et kulturelt eksperiment: De skulle lære at blive danske, og når de rejste tilbage, skulle de være en ny dansktalende elite i Grøn-land, som dengang stadig var en dansk koloni."  Les om den danske unnskyldningen her

Grønlands kringskastingsselskap KNR har flere oppslag om debatten etter unnskyldningen. Flere debattinnlegg kan du lese her.

 

 
 
 
 

Færøyske Kristina Háfoss ny direktør i Nordisk råd

Norden.org melder: "Nordisk råds presidium har på sitt møte 14. desember vedtatt å utnevne Kristina Háfoss til direktør for rådets sekretariat i København. Háfoss er parlamentariker i det færøyske Lagtinget, der hun representerer partiet Tjóðveldi. Hun var Færøyenes finansminister i perioden 2015-2019. Kristina Háfoss er født i 1975, og har ved siden av politikken også en karriere i forsikringsbransjen bak seg. Hun er økonom og jurist." På bildet er Kristina Háfoss (til venstre) sammen med Judite Dobele, Latvias ambassadør til Norge under Nordisk råds sesjon i Oslo i 2018. Les mer

 
 
 
 

Ti nordatlantiske prosjekt fikk støtte

Nordatlantisk samarbeid, der alle kystfylka fra Rogaland og nordover er med sammen med Færøyene, Island og Grønland har gitt støtte til ti nye prosjekter. Hovedkontoret ligger i husrekka foran kirken i Tórshavn (bildet) Les mer

 
 
 
 

Desse fekk støtte i siste 2020-utdeling frå Nordisk kulturkontakt

14 søkarar fekk kortvarig nettverkstøtte, 12 fekk pengar frå programmet Norden 0-30 og 49 fekk mobilitetsstøtte. Nordisk kulturkontakt presenterer alle i nyheitsbrev og på heimesida Alle nye søknadsfristar står nedst i nyheitsbrevet vårt.

 
 
 
 

Arbeidsliv i Norden med nytt brev

Innhaldsrikt brev frå Arbeidsliv i Norden i desember. Les heile brevet her. Du kan abonnere på brevet her

 
 
 
 

Nordisk journalistsenter, Nordvest-Russland og Grønland

Nordisk journalistsenter i Aarhus har fått 2 millionar DKK frå Nordisk ministerråd til journalistutdanning og nettverksbygging i Nordvest-Russland. NJC analyserer også nordiske mediers manglande dekking av Grønland. Du kan abonnere på månadlege nyheitsbrev her

 
 
 
 

Visor/Viser med nytt nummer

16. utgåve av Nordisk tidskrift for viser Visor/Viser kom nettopp i postkassene. Tidsskriftet inneheld artiklar og omtalar av og om visesongarar, tekstforfattarar og komponistar i heile Norden. Hovudredaktør er Liv Bakke Kvinlog i Norsk Viseforum. Les meir og teikn gjerne abonnement her

 

 
 
 
 

Lær kvensk, lulesamisk, nordsamisk, romani og sørsamisk i ny app

Landsorganisasjonen for Romanifolket fortel at "Romani.appen er her!" Professor Rolf Theil, ei arbeidsgruppe i LOR og app-utviklarfirmaet New Amigos har samarbeidd om det nye språkkurset. Nå er steg 1 klar og kan lastast ned frå Appstore på smarttelefonar. Søk etter New Amigos.

I tillegg til det nye kurset i romani, kan du også laste ned kurs i kvensk, tre samiske språk, arabisk, engelsk, fransk, spansk og tysk.

 
 
 
 

Skottland bytter ut Storbritannia med EU - og Norden?

"Skottland er klar for å ta vår plass i den globale familien av uavhengige nasjoner. Skottland står på randen til å skive historie. Uavhengighet er klart i sikte, og jeg har aldri før vært så sikker på at vi kommer til å levere", sa Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon da hun åpnet årsmøtet for sitt regjerende Scottish National Party forrige helg. Nyhetsbrevet Arbeidsliv i Norden skriver at Skottland kan være på veg ut av Storbritannia, og vil arbeide for å bli EU-medlem og stadig nærmere Norden.

 
 
 
 

Sørlandet Sykehus i millionprosjekt for hjemmebehandling av koronapasienter

Sørlandet Sykehus får EU-penger for å forske på behandling av korona-pasienter hjemme. Målsettinga er å se om det er mulig å behandle koronapasienter med antatt mildere symptomer i eget hjem. I første omgang blir det simulert hjemmemiljøer på sjukehus, med den teknikken som er nødvendig for behandling av mildere symptomer. Om dette er mulig, kan det både minske infeksjonsrisikoen og øke kapasiteten på sjukehusa. Les mer

 
 
 
 

Enighet om Interreg i EU

Det er oppnådd foreløpig enighet om regelverket for Interreg mellom EU-institusjonene. For programperioden 2021-2027 vil det bli bevilget 8.05 mrd. euro (i 2018-priser). Interreg vil støtte følgende aktiviteter:

-Grenseregionalt samarbeid

-Transnasjonalt samarbeid

-Interregionalt samarbeid (kunnskaps-oppbygging, analyser, erfaringsutveksling)

-Oversjøiske territorier

Norge har deltatt i Interreg siden 1996 og vil delta også i neste programperiode. Kolarctic er et av mange samarbeid som nå arbeider med planene for 2021-2027. Les mer i orientering fra EU-kommisjonen (på engelsk)

 
 
 
 

Det siste nordiske leseheftet frå oss

Kvart år sidan 1994 har Nordisk informasjonskontor Norge laga lesehefte om nordisk litteratur, i mange år nå i samarbeid med Arendal bibliotek. Heftet er i bruk i bibliotek, i lesesirklar og av lesarar over heile landet. Hefta kan lastast ned frå www.nordeninfo.no fram til 30. juni 2021. I heftet for 2021 presenterer vi bøker av forfattarane Bergsveinn Birgisson, Gerður Kristný, Gunnar Gunnarsson, Linda Boström Knausgård, Agnes Lidbeck, Anne Swärd, Nina Wähä, Tove Jansson, Sofi Oksanen, Anti Tuomainen, Kjartan Fløgstad, Gabriel Scott, Hanna Stoltenberg, Jan Jakob Tønseth, Lone Hørslev, Sara Omar, Hans Scherfig, Eva Tind, Maren Uthaug, Jørgen-Frantz Jacobsen og Odd Marakatt Sivertsen.

 
 
 
 

Stipend for kunnskap og utdanning om skogsfrø- og planteproduksjon

Frå NordGen: "Från 15 december till 15 februari kan anställda och studenter inom frö- och plantproduktion och skoglig återväxt ansöka om SNS och NordGens stipendie." Sjå introduksjonsfilm og meir om vilkåra for stipendet her

 

 
 
 
 

Interreg - for heile Norge

Heimesida Interreg.no er alltid oppdatert om det omfattande Interreg-samarbeidet som mange norske kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og andre er med i. I 2020 er Interreg-ordningane 30 år. Dette blir markert med klima, ungdoms-satsingar og nabosamarbeid som hovudtema.

 
 
 
 

Komande arrangement 

Oppdatert kalender med nordiske arrangement og søknadsfristar på heimesidene våre.

15. februar - Letterstedtska föreningen har søknadsfrist for mange nordiske tilskuddsordninger

8.-9. mars 2021 København - seminar om mobilitet og teiknspråk

Sommaren 2021 - kurs på Nordens folkhøgskola Biskops Arnö

 
 
 
 

Takk for oss - og god jul!

Dette er det siste nordiske nyheitsbrevet vårt. Heimesida www.nordeninfo.no blir ståande på nett til 30. juni, men blir ikkje oppdatert etter at vi legg ut årsmeldinga for 2020.

Vil du bli oppdatert også i framtida om kva som skjer i Nordisk råd, Nordisk ministerråd og alle dei nordiske institusjonane, tilrår vi å følgje den felles heimesida for rådet og ministerrådet, norden.org

 

God jul og godt nytt nordisk år!

 

 
 
 
 
 

Komande søknadsfristar hos Nordisk kulturfond: Opstart med løpande søknadsfrist og svar i løpet av 20 dagar. Det nye programmet Globus  åpnar for søknadar frå 2021. Neste søknadsfrist for prosjektstøtte er 1. februar 2021.

 

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. Neste søknadsfrist er 1. februar 2021.

 

Nordisk kulturkontakt har mange tilskotsordningar og søknadsfristar. Fristar for mobilitetsstøtte 8. februar, residensstøtte 11. februar, og Norden 0-30  11. februar, nettverksstøtte 26. februar, kultur og kunst 8. mars, kultur- og språkprogrammet for ungdom - Volt 9. september.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal - Tlf: 91 80 82 56 (Jan Kløvstad) og 97 58 43 25 (Christin Bjerke)  

E-post: nordeninfo@nordeninfo.no