Pressemeddelelse
19. februar 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadvad - mulige ændringer på vej i lokalplan for at sikre områdets kulturarv

 
 
 
 

Byplanudvalget har den 19. februar 2020 behandlet sagen om "Matrikulære ændringer i Raadvad.

 
 
 
 

Udvalget besluttede, at der varsles et forbud iht. Planlovens § 14, idet udvalget ønsker at afsøge mulighederne for at udarbejde ny lokalplan, der i endnu højere grad sikrer områdets kulturarv, sikring af håndværk, kunsthåndværk, viden og formidling af bygningshåndværk og natur.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Telefonnumre på Byplanudvalgets medlemmer:

Simon Pihl (formand) - 40 18 72 74

John Tefke (næstformand) - 50 51 11 31

Martin Vendel Nielsen - 22 92 23 00

Karsten Lomholdt - 22 40 70 76

Søren P. Rasmussen - 30 91 44 90

Gitte Kjær-Westermann - 50 30 12 01

Sigurd Agersnap - 60 75 91 25

 
 
 
 
Social media icon Social media icon Social media icon