Pressemeddelelse
21. november 2019
 
 
 
 
 
 
 
 

El- og hybridbiler på vej ud på den nordfynske asfalt

 

Med en strategi for de kommunale køretøjer, som kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2018, er der flere el- og hybridbiler på vej på Nordfyn. Med ambitionen om at reducere både antallet af køretøjer ved at udnytte bilparken mere effektivt og reducere kommunens CO2-udledning er omstillingen til en grønnere bilpark nødvendig.

 
 
 
 

    - Inden blækket var tørt på strategien i 2018 begyndte vores institutioner at melde biler ind, som de mente, set i et miljømæssigt perspektiv, ikke var hensigtsmæssige at køre rundt i længere. Det betød faktisk, at vi siden strategien blev besluttet i 2018 har kunnet sælge eller udskifte 24 biler og minibusser, fortæller Anette Tolderlund, som er den ene af tovholderne på den at få nedbragt CO2 udledningen fra kommunens biler.

 

Og netop nu er 20 af kommunens 23 hjemmeplejebiler i udbud, og der er bestilt to mindre ellastbiler til Vej og Park.

 

Det er et krav i udbuddet af biler til hjemmeplejen, at bilerne skal være af hybridtypen, altså en biltype, der køre kombineret på benzin og el. I dag har hjemmeplejen 2 biler af den type, men for næste driftsperiode er det forventningen, at alle bilerne skal være hybridbiler.

 

Keld Bresson, der er den anden medarbejder i duoen, siger:

    -  Hjemmeplejebilerne kører rigtig mange kilometer om året og mange timer af døgnet. Så det er en udfordring at finde en biltype, som kan klare opgaven. Men ved at vælge hybridbiler, så får vi kombinationen en lang rækkevidde og eldrift på de kortere strækninger".

 

Om få måneder vil to mindre ellastbiler blive synlige i kommunens større byer. Det skal bruges til at løse nogle af de opgaver, som tidligere blev løst af større lastbiler. Udover at de er eldrevne, så er de også lydløse og nemmere at komme rundt i byen med.

    - Så det er nærmest en win-win-win for miljøet, borgerne og medarbejderne, siger Keld Bresson.

 

Også på udnyttelsesgraden af bilerne er Nordfyns Kommune i fuld gang med at effektivisere. Alle biler har nu fået en GPS tracker, så man kan se, hvor mange kilometer, den enkelte bil kører. Med det overblik kan vi bruge den ledige kapacitet optimalt, så vi ikke behøver at købe så mange nye biler. Det betyder fx, at flere institutioner kan dele det samme køretøj i stedet for at have hver sit.

 

De kommende år vil kommunens øvrige vognpark også blive udskiftet. Er man i tvivl om en bil er skiftet kan man kende de nye biler på, at de alle er hvide og er nummerede.

 

Fakta

Kommunalbestyrelsen har afsat 20 mio kr til den grønne omstilling af kommunens vognpark. Udskiftningen vil ske løbende over de kommende år.

 

Omstillingen skal på sigt hvile i sig selv ved at skifte til køretøjer, som bruger mindre energi og koster mindre i drift. Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2018 følgende mål for vognparken.

 

Målene er:

  • 50% Reduktion af CO2-udledningen
  • Heraf realiseres 30% ved reduktion af antal køretøjer
  • Øget sikkerhed og forbedret arbejdsmiljø for medarbejdere og brugere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Driftschef Louise Rasmussen tlf. 24961522

Energikonsulent Anette Tolderlund tlf. 23469928

Kørselskoordinator Keld Bresson tlf. 24602559

 
 
 
 
Social media icon Social media icon