Pressemeddelelse
27. november 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mange trafikskadede kæmper med smerter

 
 
 
 

Næsten hver tredje dansker er selv kommet alvorligt til skade i trafikken eller kender en, som er kommet alvorligt til skade inden for de sidste fem år. Det viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik. Mange tilskadekomne kæmper med stærke smerter, psykiske og økonomiske problemer (regionale tal på tilskadekomne i trafikken).
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selv om antallet af trafikulykker er faldet over de sidste ti år, er der stadig mange danskere, der rammes af trafikulykker.

 

I en spørgeskemaundersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik gennemførte blandt 2.115 danskere i starten af året, og som ikke er offentliggjort før, svarer 29 %, at de selv eller en de kender inden for de sidste fem år er kommet alvorligt til skade i trafikken.

 

Det kan have store konsekvenser for den enkelte, når man kommer alvorligt til skade i en trafikulykke. Det viser en anden undersøgelse blandt flere end 700 trafikofre i Europa, som det Belgiske Trafiksikkerhedsinstitut har gennemført blandt andet i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. I undersøgelsen, der blev offentliggjort i maj 2018, har 159 danskere deltaget. De har alle været involveret i en trafikulykke inden for de sidste ti år og svarer i undersøgelsen på, hvilke konsekvenser det har haft for dem at komme alvorligt til skade i trafikken.

 

Syv ud af ti svarer, at de ikke er kommet sig fuldstændig over ulykken og heller ikke forventer at gøre det. 45 % lider i dag af angst og/eller depression (fra mild til svær grad), og næsten hver fjerde (24 %) svarer, at de i dag kæmper med stærke eller ekstreme smerter. 

 

-    Undersøgelsen viser, at kommer man alvorligt til skade i trafikken, kan det få vidtrækkende konsekvenser for den enkelte og deres familier. Det understreger vigtigheden af, at vi bliver ved med at forebygge, at de her trafikulykker sker, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

 

Se video: Jesper blev kvæstet af uopmærksom bilist. Det ændrede hans liv radikalt.

 

Kaotisk tid efter ulykken
Formålet med undersøgelsen er at få mere viden om de langsigtede konsekvenser af trafikulykker. Hos UlykkesLinjen møder man mange af dem, der er kommet til skade i trafikken og kan genkende, at trafikulykker kan ændre folks liv i mange år efter ulykken.

 

-    Hos UlykkesLinjen hører vi alt for ofte, at tiden efter en ulykke er kaotisk, fordi den kræver kontakt til og dialog med en masse forskellige mennesker lige fra egen læge, hospitalspersonale, den kommunale sagsbehandler eller forsikringskonsulenten. Samtidig skal den skadede og de pårørende til at vænne sig til et liv, som er helt anderledes end det liv, de havde inden ulykken, siger projektchef Mette Lundstrøm fra UlykkesLinjen.

 

Hvis man er kommet til skade i trafikken, kan man få gratis og uvildig hjælp og rådgivning hos UlykkesLinjen. Det kan være hjælp til genoptræning, afklaring af økonomiske og forsikringsmæssige spørgsmål, psykologbistand samt håndtering af kriser i familien. 

 

Bag UlykkesLinjen står Havarikommissionen, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension, UlykkesPatientForeningen og Offerfonden støtter UlykkesLinjen. Se mere på: www.ulykkeslinjen.dk

 

Fakta: Så mange er selv eller kender en, der er kommet alvorligt til skade i trafikken:

 

Er du selv kommet alvorligt til skade eller kender du nogen, der er kommet alvorligt til skade i trafikken inden for de sidste fem år?

•    18-35-årige: 34 %
•    36-55-årige: 26 %
•    56-75-årige: 23 %
•    Alle: 29 %
(kilde på tallene herover: Interviewundersøgelse blandt 2.115 danskere gennemført af Userneeds for Rådet for Sikker Trafik, januar 2018).


Undersøgelse - konsekvenser af alvorlige trafikulykker:
Undersøgelsen "Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark" er en del af en større europæisk undersøgelse, som det Belgiske Trafiksikkerhedsinstitut, BRSI, har gennemført i samarbejde med det Europæiske Forbund for Trafikskadeofre. Undersøgelsen blev offentliggjort i maj 2018. 


159 danskere har deltaget i undersøgelsen. De er inden for de sidste ti år kommet alvorligt til skade i en trafikulykke på cykel (33 %), som bilist (26 %), motorcyklist (16 %), passager i bil (12 %), knallertkører (4 %), fodgænger (2 %), anden trafikanttype (7 %). 


Undersøgelsen blandt de 159 alvorligt tilskadekomne danskere er ikke repræsentativ, da der i undersøgelsen er en lidt anderledes fordeling på køn, trafikanttype og alder sammenlignet med ulykkesstatistikken. Men undersøgelsen giver vigtig viden og et indblik i, hvad mange trafikskadede kæmper med selv mange år efter en trafikulykke. Den viden bruges bl.a. til at sikre, at de får den optimale hjælp bl.a. via UlykkesLinjen. 

 

Konklusionen viser bl.a. at: 
•    Syv ud af ti er ikke kommet sig over ulykken og forventer heller ikke at gøre det. 
•    77 % har lettere eller større grad af kognitive eller mentale problemer.
•    55 % har lettere eller større grad af problemer med førligheden.
•    45 % har/har haft vanskeligheder med at overkomme arbejde.
•    45 % lider i dag af angst og/eller depression (fra mild til svær grad).
•    43 % har haft en nedgang i økonomi. 
•    19 % har oplevet økonomisk nedgang på mere end 7.500 kroner om måneden.
•    24 % har stadig stærke eller ekstreme smerter. 
•    14 % har fået et dårligere forhold til deres ægtefælle.

 

Fakta - herunder: Så mange personer er kommet alvorligt til skade i trafikken per politikreds (kilde: Vejdirektoratet):

 
 
 
 
 

Herunder link til pressefoto (kreditering: fotograf Morten Germund:

 

Vedhæftede filer

Foto Person i kørestol. Fotograf Morten Germund.jpg
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation


Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik: 40367801.
Søren Ørsted Pedersen, pressechef, Rådet for Sikker Trafik: 2327009.
Mogens Folkmann Andersen, presseansvarlig, Ulykkeslinjen: 22528646.

 
 
 
 
 
 
Social media icon Social media icon Social media icon Social media icon
 

www.sikkertrafik.dk

 

Rådet for Sikker Trafik - Lersø Parkallé 111 - 2100 København - Tlf.: +45 39 16 39 39 - Mail: info@sikkertrafik.dk