Intervare tilbyder Københavns Kommune en løsning

 
 
 
 

Selskabet Intervare har i dag på et møde med Københavns Kommune tilbudt en løsning, så udbringningen af dagligvarer til kommunens ældre og udsatte kommer til at ske med chauffører, der er ansat i de transportvirksomheder, som forestår udbringningen af dagligvarer.

 
 
 
 

Dermed er vejen banet for at konflikten mellem Københavns Kommune og Intervare kan finde en afslutning.

 

Københavns Kommune og Intervare har igennem de sidste fire måneder været uenige om, hvorvidt Intervare opfylder kommunens arbejdsklausul. Uenigheden består i, at Københavns Kommune mener, at arbejdsklausulen også skal omfatte ejerne af de transportvirksomheder, som Intervare i dag har faste aftaler med om at køre dagligvarer ud til kommunens borgere.

 

Uenigheden er opstået efter, at Intervare og Københavns Kommune har samarbejdet i over 20 år. I hele denne periode har Intervare løst opgaven i Københavns Kommune med det samme koncept.

 

Intervare har specialiseret sig i at indhente de ugentlige varebestillinger hos kommunens borgere og efterfølgende pakke bestillingerne i Intervares varehus med egne medarbejdere. Udbringningen af varerne har i alle 20 år - ud fra driftsmæssige og forretningsmæssige betragtninger - været udliciteret til professionelle transportvirksomheder, hvor virksomhedsejeren primært selv har forestået udbringningen. En forretningsmodel der bruges af mange andre virksomheder i Danmark, herunder formentlig en række andre af Københavns Kommunes leverandører.

 

Københavns Kommune har pludselig de seneste måneder haft den holdning, at de selvstændige transportvirksomheder skal betragtes som lønmodtagere. Dette er Intervare og Dansk Erhverv stærkt uenige i og har nøje redegjort for dette i diverse redegørelser til Københavns Kommune.

 

"Vi har stået stejlt over for hinanden de seneste måneder. Men vi har nu i Intervare besluttet, at vi lægger vores distribution i København om, så det i fremtiden bliver nogle større transportvirksomheder, som skal stå for udbringningen af varer. Disse transportvirksomheder vil så have ansat chauffører, som kan forestå udbringningen af dagligvarerne til Købehavns Kommunes ældre og udsatte," siger Mikkel Pilemand, der er kommerciel direktør i Intervare.

 

Han forklarer, at den nye ordning vil kunne sættes i drift efter en kort overgangsperiode.

 

"Med denne løsning får Københavns Kommune den løsning, som de selv har efterspurgt - altså ansatte chauffører, der er omfattet af arbejdsklausulen. Vi har et stærkt ønske om at finde en løsning. Derfor har vi nu fremlagt dette løsningsforslag og håber dermed, at konflikten kan bilægges," siger Mikkel Pilemand.

 

Han forklarer samtidig, at Intervare opfordrer Københavns Kommune til, at der findes en retslig afgørelse på den del af uenighederne, som retter bagud.

 

"Vi og vores rådgivere er som sagt stærkt uenige i den juridiske vurdering, som er foretaget af Københavns Kommunes embedsfolk, og derfor mener vi heller ikke, at arbejdsklausulen er brudt, hvilket igen gør, at vi blandt andet ikke kan anerkende det tilbagebetalingskrav, som Københavns Kommune er kommet med. Vi foreslår derfor, at vi får en domstolsafgørelse i forhold til disse spørgsmål, og vi så fortsætter samarbejdet i det nye setup med chauffører, som er ansat i de enkelte transportvirksomheder, " siger Mikkel Pilemand.

 
 
 
 
Kontaktinformation

For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, mobil 53 85 07 70