Nordisk nyheitsbrev 6. juli 2020

 
 
 
 

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idé.

 
 
 
 

Økt klimabekymring i Norden

I rapporten «Demokrati og klimaengasjement i Norden - Felles mål, ulike løsninger» fra Nordisk ministerråd, svarer 5000 nordiske borgere på spørsmål om klima, demokrati og engasjement. Hele 80 prosent svarer at de er bekymret for klimautviklingen. Borgerne har også løftet klimaspørsmålet til den viktigste saken for nordiske samarbeid. Les rapporten her

 
 
 
 

Mat og fôr i krisetid

40 prosent av maten i Norden er importert. Fortsatt er deler av dyreproduksjonen avhengig av importert soyafôr. Både for å få mat på bordet og fôr til dyrene er Norden avhengig av en fungerende verdenshandel. I innhøstingen er jordbruket avhengig av utenlandsk arbeidskraft - altså av åpne grenser og fri bevegelighet.

Jordbruks-, skogs- og fiskerinæringen er eksport-avhengig - fra dansk svinekjøtt til norsk, grønlandsk, færøysk og islandsk fisk samt svensk og finsk korn og skogsråvarer. Helgi Abrahamsen, miljø- og handelsminister på Færøyene, var vert for møtet med de aktuelle statsrådene. Les mer på norden.org

 
 
 
 

Folkeavstemming om Hans Egede-statuen i Nuuk

3. juli starta folkeavstemminga om kva som skal skje med Hans Egede-statuen i Kolonihavnen i Grønlands hovudstad Nuuk. Diskusjonen om statuer og Black Lives Matter har sett spor også i Grønland. Statuen av den norske presten og danske kolonisatoren Hans Egede har fått rødmaling over seg. Skal den bli ståande, eller skal den bli flytta? Kommunestyret i Sermersooq kommune, der Nuuk er største byen, avgjer saka 21. juli. Foto KNR. Les meir frå KNR

 
 
 
 

Korona-frustrasjon i grensetraktene

De nordiske landenes ulike restriksjoner i kampen mot covid-19 har skapt stor forvirring og frustrasjon blant mange som bor i grense-traktene, melder Nordisk ministerråd. Folk har blant annet har hatt store problemer med å treffe slekt i et annet nordisk land, de har hatt problemer med jobben, bekymring over skatte-spørsmål, problemer med nye grensehindre som har dukket opp i forbindelse med restriksjoner, og store problemer med pendling over grensene.Bildet er fra Altevann i Bardu. Les mer på norden.org

 
 
 
 

Meir attraktivt å bu på landet etter korona?

Nordregio har sett på moglege verknadar av koronasmitten for busetting og demografi i Norden. Byane er hardare reamma enn distrikta. I eit digitalt seminar drøftar ekspertar situasjonen. Artikkel og samtale på engelsk. Her er meir frå Nordregio

 
 
 
 

Er 20 år med forebygging bortkasta i Danmark?

Nettavisa altinget.dk spør: "Flere unge begynder at ryge, danskerne bliver mere overvægtige, mange rører sig for lidt, danske unge og børn er europamestre i druk, flere føler sig stressede, og stadig flere piger lider af mental mistrivsel, viser tal fra Sundhedsstyrelsen og WHO. Har 20 års forebyggelse så været forgæves?" Les og hør mer på altinget.dk

 
 
 
 

Det blir sesjon i Nordisk råd i oktober

Nordisk råds viktigste politiske hendelse i løpet av året, sesjonen, skal arrangeres i Reykjavík siste uka i oktober. Vedtaket kommer fra rådets presidium, og følger etter en lang periode av usikkerhet på grunn av covid-19. Det tas selvsagt forbehold om smittesituasjonen utover høsten. Les mer på norden.org

 
 
 
 

Verden og Norden - i podkast

Med et helt nytt konsept vil Nordisk ministerråd fokusere på FNs verdensmål og inspirere alle til å gjøre en forskjell i hverdagen. Konseptet heter NORDIC TALKS, og første spadestikk er en podkastserie der noen av Nordens skarpeste hjerner diskuterer de globale utfordringene med aktører fra resten av verden. Les mer på norden.org

 
 
 
 

Kriseberedskap over grensene

Interreg-prosjektet CriseIT 2 jobber med å utvikle metoder og digitale verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensene, har høstet gode tilbakemeldinger digitale beredskaps-øvelser i Norge og Sverige. Målet er å bygge opp en kunnskapsbase som kommuner og andre relevante aktører kan dra nytte av.

Høgskolen i Innlandet er prosjektpartner i CriseIT 2, mens Karlstads Universitet leder arbeidet på svensk side. Prosjektet mottar Interreg-finansiering fra Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia. Les mer på interreg.no

 
 
 
 

Ny gjenforeningssang i Danmark

100-årsjubileet for dagens grense mellom Danmark og Tyskland blir markert stort, og mest digitalt, i Danmark og heile grenseområdet. Forfattaren Pia Juul og komponisten Marianne Søgaard har laga gjenforeningssongen "Hver dag en ny dag", på oppdrag frå Grænseforeningen. Songen kjem også med i 19. utgåve av Højskolesangbogen. Les meir og høyr songen her

 
 
 
 

Bok om Foreningen Norden i salg nå

Nå kan du bestille "Vennskap og kjennskap i 100 år" i alle nettbokhandlere, eller hos din lokale bokhandler. Forfatter Svein Olav Hansen har skrevet om Foreningen Nordens første 100 år. Det var startskuddet for en politisk og folkelig kamp for å utvikle det som skulle bli kjent som det moderne nordiske samarbeidet. Trykk her for å bestille

 
 
 
 

Interreg - for heile Norge

Heimesida Interreg.no er alltid oppdatert om det omfattande Interreg-samarbeidet som mange norske kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og andre er med i. I 2020 er Interreg-ordningane 30 år. Dette blir markert med klima, ungdoms-satsingar og nabosamarbeid som hovudtema.

 
 
 
 

Komande arrangement 

Oppdatert kalender med nordiske arrangement og søknadsfristar på heimesidene våre.

 

Nordiske arrangement er avhengig av smittevernsituasjonen, og vi gir oppdatert informasjon om utsetjingar og endringar på www.nordeninfo.no.

 

 
 
 
 

www.nordeninfo.no alltid oppdatert

Det nordiske nyheitsbrevet vårt kjem annankvar mandag kl 1000. Det blir sendt til rundt 4000 mottakarar. Blant dei er alle fylkestingsmedlemmer og nøkkelpersonar i fylkesadministrasjonane, og politisk og administrativ leiing i alle norske kommunar. I tillegg er det mange mottakarar i andre miljø som arbeider med nordisk og regionalt samarbeid. Besøk også heimesidene våre, alltid oppdatert med nyheiter om nordisk samarbeid, støtteordningar, nordisk arrangementskalender, partnarsøk for Norden og Interreg, og Norge leser nordisk. Sjekk også facebooksida vår.

 

 
 
 
 
 

Neste søknadsfristar hos Nordisk kulturfond: Opstart med løpande søknadsfrist og svar i løpet av 20 dagar, prosjektstøtte tre gongar i året med første frist 1.10. Det nye programmet Globus har pilotprosjekt i 2020, og åpnar for søknadar frå 2021. Merk at det er ny søknadsportal.

 

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. Neste søknadsfrist er tidleg i 2021.

 

Nordisk kulturkontakt har mange tilskotsordningar og søknadsfristar. Fristar for første del av 2020: Mobilitets-støtte 17.8., kultur- og språk-programmet for ungdom - Volt 31.8., kultur og kunst 10.9., Norden 0-30 (tidlegare NORDBUK for barn og unge) 2.10, nettverksstøtte 9.10. Frist for residensstøtte blir publisert snart.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal - Tlf: 91 80 82 56 (Jan Kløvstad) og 97 58 43 25 (Christin Bjerke)  

E-post: nordeninfo@nordeninfo.no