Pressemeddelelse

Pressemeddelelse 14. juni 2018
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny bymidte i Øster Hurup klar til indvielse

 
 
 
 

Fredag den 15. juni bindes havn og by for alvor sammen i Øster Hurup, når både bymidte, udkigstårn og engbro officielt åbner for lokale og ikke mindst de mange turister.

 
 
 
 
 
 
 
 

Projektet er gennemført som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

 

I Øster Hurup er man ikke længere i tvivl om, hvor tæt forbundet by og havn er. Fra det 9 meter høje tårn spejder man ud i Kattegat, og bymidtens nye udtryk føres hele vejen ned til den hyggelige og velbesøgte lystbådehavn. Byen og havnen er nu blevet forbundet, og det er blevet både nemmere og mere sikkert for de bløde trafikanter at opholde sig i sommerbyen og finde vej til vandet. 

 

Alle inviteres til indvielse
Fredag den 15. juni kl. 15.30 indvies Øster Hurups nye bymidte af borgmester Mogens Jespersen, som klipper snoren. Det sker på det sted, hvor han i oktober 2017 tog første spadestik til en totalforvandling af Øster Hurups bymidte. En forvandling, der har været længe undervejs, som skal trække livet ned til havnen, både i og uden for sæsonen. Sammen med repræsentanter fra Realdania, Mariagerfjord Kommune og lokalsamfundet, vil borgmesteren gå turen fra bymidten og ned til havnen, hvor alle fremmødte kan få en forsmag på sommerens mange aktiviteter og den altid gode stemning. 

 

"Det nye Øster Hurup er et resultat af en god og sund proces, hvor der er skabt et unikt lokalt sammenhold og en fælles forståelse af, hvad Øster Hurup er, kan og skal være. Det har dannet grundlag for en samlet og ambitiøs plan, der giver byen et fantastisk løft og som understreger, at Øster Hurup er et helt unikt sted for både turister og beboere", siger borgmester Mogens Jespersen.  

 

Projektet er ført ud i livet som en del af Realdanias kampagne, Stedet Tæller. Kampagnen støtter udvikling og realisering af en række projekter i yderområderne, heriblandt 15 i kystbyer. Projekterne skal forbedre kvaliteten i det fysiske miljø i samspil med kommunale strategier, styrke turismen og gøre kystbyerne bedre at bo i - året rundt. Projektet er et godt eksempel på, hvordan man kan skabe bedre adgang for bløde trafikanter til de rekreative værdier, som findes på havneområdet og ved vandet.


"Projektet i Øster Hurup viser vejen for, hvordan man kan nytænke og styrke kvaliteterne i en dansk kystby. Her er tale om en gennemtænkt og solidt forankret strategi, der skaber nye forbindelser og giver byen et markant kvalitetsløft, som både turister og beboere nu får glæde af, og som andre kystbyer med fordel kan skele til," siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.


Byen vendes 90 grader
Projektet vender byen 90 grader i forhold til nuværende hovedakse - landevejen - og det fremhæver byens stedbundne potentialer, stranden og haven og giver byens centrale rum et kvalitetsløft. Den nye bymidte lægger op til, at man i langt højere grad tilbringer tid der. Tårnet skal bestiges, og man skal få øje på, hvor tæt bymidten ligger på vandet og blive motiveret til at bevæge sig derned. Og ikke mindst er bymidten udformet med forhøjninger, der skaber hyggelige kroge og sikkerhed for børn. Også engbroen giver anledning til i langt højere grad at bruge naturen og skaber en ny rute ned til havnen, der netop lukker op for langt mere af den særlige natur. Samtidig er udkigstårnet, engbroen og den kommende promenade, der for alvor binder by og strand sammen, udført med referencer til de naturlige elementer, som Øster Hurup i forvejen tilbyder med sin kystnærhed.

 

Bag projektet står Realdania og Mariagerfjord Kommune - i tæt dialog og samarbejde med lokalsamfundet, som også har givet input til det æstetiske udtryk, som er udført af arkitektfirmaet Møller og Grønborg, Århus. Nybyg A/S vandt entreprisen, og har arbejdet hårdt siden efteråret 2017, og nu står bymidten mere indbydende end nogensinde før. 


FAKTA

 

Indvielsesdagens program

  • Programmet starter kl. 15.00, hvor pladsen fyldes med mennesker og musik, og udskænkes gratis øl og vand i dagens anledning.
  • Kl. 15. 30 starter den officielle del af indvielsen med taler af bl.a. Borgmester, Mogens Jespersen. 
  • Efter de officielle taler og fællessang, fortsættes der til engbroen, som ligeledes åbnes officielt ved repræsentant fra Øster Hurup. Efterfølgende er havnen centrum for forskellige aktiviteter, der giver fremmødte en idé om sommerens aktivitetsniveau. 
  • Kl. 18.00 lukkes der op i Multihuset, som danner rammen for aftenens fest, hvor underholdningen leveres af bl.a. Andreas Bo. Billet til aftenens fest koster 200 kr. og kan købes på www.oesterhurup-multihus.dk/Billetsalg eller på www.visitmariagerfjord.dk, hvor du også kan læse mere om dagens program.

Om projektet i Øster Hurup

Formålet med projektet er at vende byen 90 grader i forhold til den nuværende hovedakse - landevejen - for at fremhæve væsentlige af byens stedbundne potentialer, stranden og havnen. Ved at give byens centrale rum et kvalitetsløft og binde den bedre sammen for de bløde trafikanter vil projektet gøre byen mere attraktiv for turister og erhvervsliv og samtidig gøre stedet til et mere aktivt sted for byens helårsbeboere. 


Også den korte afstand mellem by og vand bliver synliggjort via det nye pejlemærke på pladsen ved bymidten: et 9 meter højt udkigstårn med sigte mod havnen og havet. Derudover skaber en ensartet belægning på den nye plads i byen sammenhæng til Havnepladsen, som er vejen, der fører til havnen. 

 

Efter den store turistsæson, bliver der her etableret en promenade på den nordlige side af vejen i samme belægning, så de bløde trafikanter får bedre forhold. Ved turistbureauet og de offentlige toiletter vil promenaden krydse over på sydsiden af vejen, hvor der allerede nu er etableret en "engbro" for fodgængere, så man ledes over strandengsarealet og føres ud ved lystbådehavnen. Denne er etableret med reference til tidligere adgang til havnen og vil ligeledes åbne op for mange af de mange stier syd for Øster Hurup. 

 

Om kampagnen Stedet Tæller

Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der støtter konkrete fysiske projekter i Danmarks yderområder. Kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne. Læs mere på www.stedet-tæller.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Chefkonsulent Trine Søndergaard, Mariagerfjord Kommune, tlf. 97 11 30 68
Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania, tlf. 21 74 77 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajgade 1 | 9500 Hobro | Tlf: 97 11 30 00 | raadhus@mariagerfjord.dk

 
Social media icon Social media icon Social media icon