Pressemeddelelse
2. juli 2020
 
 
 
 
 
 
 

Midlertidig organisering frem mod ansættelse af ny kommunaldirektør

 
 
 
 

For at sikre stabil drift og tydelige lederreferencer frem til at der ansættes en ny kommunaldirektør, foretages der en række midlertidige tilpasninger af organisationen.

 
 
 
 
 
 
 
 

For at sikre at en fortsat stabil drift af kommunen foretages en række midlertidige ændringer af kommunens organisering.

 • Direktør Poul Møller er konstitueret kommunaldirektør, og han er referencedirektør for Kultur og Borger, Teknik og Miljø og Ledelsessekretariatet.
   
 • Direktør Jørgen Andersen overtager referencen til området Børn og Læring og er fortsat referencedirektør for Social og Familie og Sundhed og Omsorg.
   
 • Stabschef Thomas Møller Palner bliver konstitueret direktør med reference for beskæftigelsesområdet. Han er fortsat stabschef for Budget og analyse, Finans og indkøb og IT og Digitalisering samt HR og Løn.
   
 • På beskæftigelsesområdet bliver Leder af Udvikling og Kommunikation Tina Kjærgaard Mogensen konstitueret afdelingschef for beskæftigelsesområdet.
   
 • Arbejdet med erhverv og kommunikation forankres i Ledelsessekretariat under leder Hanne Thonsgaard, der refererer til konstitueret kommunaldirektør Poul Møller.

Der vil blive iværksat proces til ansættelse af nye afdelingschefer for Erhverv og beskæftigelse samt for Social og Familie så hurtigt som muligt.

 

Der forventes ansat en ny kommunaldirektør med opstart primo 2021.

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Konstitueret kommunaldirektør Poul Møller
Direkte +4587535044
Mobil +4524245878
pm@syddjurs.dk

 
 
 
 
 
 
 

Syddjurs Kommune

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft - Telefon 87 53 50 00 - Fax 87 52 11 36

 
Social media icon Social media icon Social media icon