Nordfyns Kommune
 
 
  • Nyhedsmail 21. juni 2017
 
 
 
 
IMAGE
 
 
 
 

Velkommen til denne første udgave af ErhvervsInfo. Erhvervsinfo er blevet til på ønske fra nogle af de virksomheder, vi er i kontakt med. De har efterspurgt mere information fra kommunen, fx om vores initiativer, vejarbejder og anlægsprojekter - kort sagt små og store nyheder, der kan være relevant for de lokale virksomheder at høre om.

 
 
 
 

Det ønske imødekommer vi med denne nyhedsmail. Vi håber, at vi rammer rigtigt med indholdet. Da vi skriver til mange forskellige former for erhverv, vil der nok være noget af indholdet, der interesserer mere end andet.

 

Vi forventer at udkomme ca. 4 gange om året, så vi kommer ikke til at overbelaste jeres indbakker. Skulle du ikke ønske at modtage vores ErhvervsInfo, kan du trykke på afmeld-linket i bunden af nyhedsmailen.

 

Skulle du have lyst til at invitere andre til at tilmelde sig mailen, så kan du videresende nyhedsmailen, og modtageren kan så tilmelde sig på dette link.

 

God læselyst
 

Borgmester Morten Andersen        /        Kommunaldirektør Morten V. Pedersen

 
 
 
 
IMAGE
IMAGE
 
 
 
 
 
 
IMAGE
 
 
 
 

Undersøgelse: Erhvervs- og byggevenligheden på Nordfyn er forbedret

 

Dansk Byggeri placerer Nordfyns Kommune som den næstbedste på Fyn i disciplinen erhvervsvenlighed, kun overgået af Middelfart Kommune. På landsplan indtager kommunen en plads som nr. 25 ud af landets 98 kommuner

 

Dansk Byggeri har netop offentliggjort den årlige undersøgelse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed. I undersøgelsen indtager Nordfyns Kommune en plads som nr. 25 og er dermed i den bedste tredjedel på landsplan. På Fyn ligger Nordfyns Kommune som nr. 2 efter Middelfart.

 

Parametrene i undersøgelsen er bl.a. byggesagsbehandlingstider, timepris, skatter og afgifter, konkurrenceudsættelse, udbudspolitik mv.

 

På Nordfyn har man valgt at gøre byggesagsbehandlingen gratis for virksomheder og borgere. Byggesagsbehandlingstiden er naturligvis vigtig for virksomhederne og er derfor også prioriteret højt i kommunen. Af Dansk Byggeris undersøgelse fremgår det, at byggesagsbehandlingstiden på Nordfyn er mellem 7 og 14 dage.

 

I 2016 fik Nordfyns Kommune en 39. plads i samme undersøgelse og er altså rykket 14 pladser op ad listen.

 
Læs undersøgelsen (pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGE
 

Kommende asfaltarbejder

 

Nordfyns Kommune arbejder løbende med at vedligeholde kommunens veje. Vi ønsker i den forbindelse at mindske generne for virksomheder og borgere mest muligt. 

 

Ved at trykke på knappen nedenfor kan du se en liste over de veje, hvor der er indgået aftale med NCC om asfaltarbejde.

 

Alle de større arbejder forventes at blive sat i gang efter sommerferien, mens der kan forekomme mindre reparations- og stiarbejder før ferien.  

 

 
Se listen (pdf) 
IMAGE
 

Fremtidens ansatte
finder du på skolerne...

 

Den 1. juni var lærere og skoleledere fra kommunens skoler samlet til 'speeddating' med 14 forskellige aktører, primært fra kultur- og fritidsområdet. Formålet var at få gang i samarbejdsaftaler på tværs i kommunen og dermed skabe undervisningsforløb med afsæt i lokalområdet uden for skolerne.

 

Den 16. november kl. 15.00 -17.00 vil anden runde 'speeddating' finde sted, og her vil fokus være på erhvervslivet, så fremtidens tømrere, programmører osv. kan få øjnene op for, hvorfor blandt andet matematik-lektierne er vigtige at lave. Der deltog 50 personer i arrangementet d. 1. juni. Vi satser på endnu flere deltagere til efterårets arrangement.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGE
 

Deltag i Nordfyns Kommunes håndværkermøde

 

Næste håndværkermøde finder sted:

Onsdag d. 1. november 2017, 
kl. 17.00 - 19.00 på Tingstedet. 

 

Hvis du er håndværker og gerne vil byde på kommunens opgaver samt netværke med andre lokale håndværkere, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
 
Har du en idé til et emne til håndværker-mødet, så kontakt Task Force Erhverv på mobil 20 46 08 28.

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen.
Der bydes på en sandwich og en vand samt kaffe/te.

IMAGE
 

Ny cykelsti mellem Søndersø og Morud. Vi beklager generne...

 

Cykelstien mellem Søndersø og Morud skrider fremad. Cykelstien vil gøre det attraktivt og trygt at cykle mellem Morud og Søndersø. På stien, der bliver dobbeltrettet, etableres stibelysning. Med den nye supercykelsti forventer vi, at mange flere vil cykle på strækningen, når cykelstien er færdig.

 

Arbejdet pågår og er desværre til gene for de trafikanter, som skal køre ad Søndersøvej - vi beklager ulejligheden, men glæder os til i slutningen af august 2017 at kunne indvie en flot og sikker stiforbindelse mellem Morud og Søndersø.

 
Følg med på Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGE
 
 
 
 

Udbud af kommunale opgaver

 

I de seneste år er mange af Nordfyns Kommunes bygninger og områder blevet renoveret. En stor del af arbejdet er udført af lokale, nordfynske håndværkere. 

 

Afhængigt af projektet inviterer Nordfyns Kommune et antal håndværkere til at give tilbud på en given opgave. En del af projekterne udbydes i hovedentreprise, og her har lokale virksomheder muligheden for at gå sammen om opgaven med en hovedentreprenør.

 

I følge udbudsloven skal vi som kommune også invitere håndværkere, der ikke er bosiddende på Nordfyn, til at byde på opgaverne. 

 

I løbet af de næste 3 måneder forventer Nordfyns Kommune at sætte følgende opgaver i udbud: 

  • Søbo Plejecenter: Renovering og ombygning af køkkener - et projekt som omfatter ombygning af 3 køkkener på Søbo. Køkkenerne indrettes, så det er muligt at lave mad til beboerne. Udbydes ultimo juni 2017. Nordfyns Kommune ejer en del af Søbo Plejecenter, blandt andet køkkenområderne, og Bogense boligselskab ejer de resterende arealer.
  • Børnehuset Særslev: Renovering og ombygning - Der skal ske renovering af de eksisterende lokaler samt en mindre tilbygning. Udbydes ultimo juni 2017. 
  • Søndersøskolen, afd. Søndersø: Renovering og ombygning - de eksisterende lokaler skal renoveres. Udbydes i juli/august 2017.
  • Byudvikling i Morud: Etablering af uderum med grønne områder, beplantning, vejanlæg m.v. Udbydes ultimo juni 2017.
  • Rekreative områder i Otterup og Bogense. Der skal etableres grønne områder, legearealer m.v. placeret i forbindelse med Bogense Skole og Sletten Skole. Arbejdet udbydes juli/august 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGE
 

Lad Jobcentret hjælpe dig med at finde din nye medarbejder

 

 Det kan være en stor udfordring at finde den rigtige medarbejder. Måske bor ønskemedarbejderen i en anden kommune, og hvordan finder du så frem til ham eller hende?


Der er hjælp at hente 
Rekrutteringsservice Fyn er et fælles fynsk rekrutteringssamarbejde, der er sat i verden for at hjælpe dig med finde de helt rigtige medarbejdere.

 

Det er jobcentrene i 9 fynske kommuner, der er gået sammen om at etablere Rekrutteringsservice Fyn, og det giver dig muligheden for at trække på den store viden, der er i rekrutteringsnetværket og rekruttere fra hele den fynske arbejdsstyrke.

 

Der er oprettet et team af virksomheds-konsulenter fra alle jobcentre, som hjælper med at opfylde virksomhedernes behov for arbejdskraft.

 

Står du og mangler en medarbejder, så kontakt Jobcentret på telefon: 64 82 82 80 eller via mail: vs@nordfynskommune.dk

 

Du kan læse mere på  Rekrutteringsservice Fyns hjemmeside: 

 
Læs mere 
IMAGE
 

Så du resultaterne af virksomhedsundersøgelsen?

 

I vinters inviterede Dansk Erhvervsfremme et antal nordfynske virksomheder til at besvare en undersøgelse med spørgsmål til, hvordan de så på kommunens erhvervsservice.

 

Fælles for de deltagende virksomheder var, at de alle havde haft mindst én konkret "sagsbehandling" hos Nordfyns Kommune i løbet af 2016. Det kan være en sag hos Jobcentret, et miljøtilsyn, en byggetilladelse eller andet.

 

Rigtig mange af virksomhederne besvarede undersøgelsen, men nok ikke alle har set resultaterne.  

 

Vil vil ikke gå i detaljer med resultaterne her, men blot hæfte os ved hovedkonklusionen, nemlig at de fleste virksomheder er godt tilfredse med den kommunale service på Nordfyn.

 

Tak til alle jer virksomheder, der deltog i undersøgelsen. Det er rigtig vigtigt at få responsen, da det giver os mulighed for løbende at forbedre vores servicering.

 

Vil du vide mere?
Du kan se hovedkonklusionen her.
Download hele rapporten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGE
 

Virksomhedsbesøg hos dig?

 

Hvert år besøger vi en et antal virksomheder på Nordfyn, såvel mindre som større virksomheder.

 

I besøgene deltager typisk borgmester Morten Andersen, direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme Per Olesen og projektleder for Task Force Erhverv Marianne Greve. Lejlighedsvis deltager også kommunaldirektør Morten V. Pedersen.

 

Vi har været på mange interessante virk-somhedsbesøg både i år og de tidligere år.

 

Vi er selvfølgelig altid interesserede i at høre, hvad der rører sig på de nordfynske virksomhederne. Derudover er det vigtigt for os at få den gode dialog og virksomhedernes input til, hvad vi kan gøre bedre.

 

Er I på jeres virksomhed interesseret i et besøg, så kontakt endelig Task Force Erhverv på telefon: 20 46 08 28 eller
send en mail til Marianne Greve.

 

IMAGE
 

Opera i det fri

- en idé til en gratis firmaudflugt

 

Sidste år var det muligt at opleve Den Kongelige Ballet ved Dallund Slot. Den gratis balletoplevelse tiltrak mellem 2.000 og 3.000 gæster. Eventen begejstrede både de balletinteresserede og de ikke ballet-interesserede.

 

I år får Nordfyns Kommune atter besøg af Det Kongelig Teater. Denne gang med opera på programmet. 

 

Fredag d. 11. august kl. 18.00 er der mulighed for at opleve solister fra Den Kongelige Operas ensemble, når "Opera i det fri" finder sted ved Gyldensteen Gods.

 

Vi forventer, at også denne event bliver en fantastisk oplevelse, der henvender sig til et bredt publikum. En stor del af oplevelsen er også hele kulissen omkring det.

 

Så går du med tanker om et fælles personalearrangement, så er "Opera i det fri" et rigtig godt bud.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGE
 

Husk at bekæmpe Bjørneklo

 

Kæmpebjørneklo er en agressiv planteart, der hurtigt spreder sig til nye områder. Det er  derfor vigtigt at bekæmpe Kæmpe-bjørnekloen.

 

Nordfyns Kommune har udarbejdet en indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo.

 

Det betyder, at man som grundejer har pligt til at bekæmpe planten, hvis den dukker op på ens ejendom. Nordfyns Kommune bekæmper planten langs alle offentlige vandløb, i vejrabatter, langs offentlige veje og på offentlige arealer, men på privat grund er det grundejeren selv, der skal foretage bekæmpelsen.

 

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Task Force Erhverv

Telefon: 20 46 08 28

Mail: mgr@nordfynskommune.dk

 

 
 
 
 

Task Force Erhverv er forankret i og er en del af Teknik, Erhverv og Kulltur