Friluftsrådet
 
 
 
 
 

21. februar 2018

 
 
 
 

Kære deltagere i Den Store Plantejagt

 

 

Vi håber, at I er kommet godt i gang med arbejdet med Den Store Plantejagt. Her kan I se en oversigt over projektets forløb. Vi er nu nået til trin #2 Kortlæg. Trin #1 var forundersøgelsen.

 
 
 
 
 
 

Kortlæg naturen på skolen

Præsenter eleverne for forskellige planter og dyr og deres levesteder. Tegn et kort over skolens areal eller et nærliggende naturområde. Gå på opdagelse, og indtegn de planter og dyr, I finder. Undersøg, om I kan finde arterne fra forundersøgelsen. Med 2. og 3. klasse kan I mere målrettet undersøge naturkvaliteten. Her er eksempler på habitatkort fra Tofthøjskolen i Aalborg Kommune.

 
 
 
 

Sommerfuglehus

I vil få tilsendt sommerfuglehus plus værdikupon til sommerfuglelarver, som I vil modtage i slutningen af marts/start april. Med det får I mulighed for at følge en del af sommerfuglens fantastiske livscyklus. Sommerfuglen, som I skal følge fra larve til puppe til sommerfugl, er Tidselsommerfuglen. Forvandlingen tager omkring 4 uger, og efter I har kigget og undersøgt sommerfuglene i klasselokalet kan I slippe dem fri i naturen, i perioden fra forår til sommer. I kan nemt bestille larverne ved brug af den tilsendte kode, I får med sommerfuglehuset. Jeres sommerfuglehus kan I vaske og genbruge til næste skoleår. I vil modtage minimum 1 sommerhus pr. tilmeldt skole. Hvis I har tilmeldt flere klasser til Den store Plantejagt, vil I skulle dele om jeres tilsendte sommerfuglehuse.

Se vejledning til brug af sommerfuglehuset.

 
 
 
 

Den Lille Naturlog

I vil også modtage minimum 1 klassesæt af elevhæftet Den Lille Naturlog pr. tilmeldt skole. Den er udformet som en personlig logbog til at støtte op om og fastholde elevernes oplevelser med og i naturen. Logbogen indeholder sider til at notere observationer, til at arbejde videre i klassen samt små opgaver. Bogen kan også downloades. Her finder du også en vejledning til materialet, flere ark til feltture og tegneopgaver fra materialet.

 
 
 
 

ID kort om planter og dyr

Der er til projektet Den Store Plantejagt udarbejdet ID kort til udvalgte arter tilpasset hvert klassetrin fra 0.-6. klasse. ID kortene beskriver seks forskellige arter, herunder to planter, to fugle og to andre dyr. Du kan finde ID kortene her.

 
 
 
 

I Darwins fodspor

I begyndelsen af april vil I få tilsendt historien "I Darwins fodspor". Den handler om Darwins liv fra da han er en lille, nysgerrig dreng, der samler på diverse ting fra naturen, til han bliver en anerkendt videnskabs-mand. Til historien følger forskellige opgavespørgsmål og små aktiviteter som fx "Frøsokken" og "Udbryderkartoffel".

 
 
 
 

Flere materialer

På projektets hjemmeside kan I finde yderligere materiale, som I kan bruge i undervisningen om Danmarks mangfoldige og spændende flora og fauna. Du kan blandt andet finde læringskort med 10 specifikke aktiviteter målrettet 2.-3. klassetrin med temaer som "Find små dyr i skoven - Camouflage og trusler" og "Find små dyr i skoven - Rovdyr og byttedyr". Aktiviteterne kan eventuelt også bruges til 1. klasse. Der er også andre spændende links til undervisningsmaterialer om natur og naturundersøgelser.

 
 
 
 

Del jeres naturoplevelser

 

Tag fotos af aktiviteterne og sommerfuglene, som må deles med de øvrige deltagere i projektet Den Store Plantejagt. Send mindst tre fotos af jeres sommerfugles udvikling og upload dem på facebook eller send dem til

groentflag@friluftsraadet.dk

 

Skriv gerne et par linjers tekst om, hvad fotoet viser. Hvis I lægger fotos op på skolens facebo

okside, så læg det gerne op med

#denstoreplantejagt

#thegreatplanthunt

#grøntflag #grønskole

#ecoschools

 
 
 
 

 

 

 

 

Kontakt

Hvis du har nogle spørgsmål til projektet, så er du meget velkommen til at kontakte Otilia Aaskov Benard.

Otilia er studerende ved Natur- og Kulturformidleruddannelsen på Skovskolen i Nøddebo og studentermedhjælper i Friluftsrådet

 
 
 
 
 

Den Store Plantejagt er støttet af Toyota's Europafond og gennemføres via det internationale netværk af Eco-Schools under FEE (Foundation for Environmental Education).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social media icon Social media icon Social media icon Social media icon
 

Friluftsrådet
Scandiagade 13 - 2450 København SV - Tlf.: +45 33 79 00 79

(telefontid 10-15, fredag 10-14)

Fax: +45 33 79 01 79 - Email: fr@friluftsraadet.dk