Pressemeddelelse 21. marts 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerium giver dispensation til Sundparken

 

Andelen af almene familieboliger skal nedbringes til 60 pct. af det nuværende antal - og ikke til 40 pct. som ghetto-loven foreskriver.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Af Lars Bjørn Petersen

 

Horsens Kommune modtog onsdag et svar fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, som vakte mere end almindelig glæde. Svaret indeholdt nemlig et ja til en dispensationsansøgning, der betyder, at andelen af almene familieboliger i Sundparken skal nedbringes til 60 procent af det nuværende antal - og ikke til de 40 procent, som ghetto-lovgivningen ellers foreskriver.

 

Det betyder, at man kan gå i gang med at udføre den plan, som Horsens Kommunes Taskforce for udsatte boligområder og parallelsamfund udarbejdede i forbindelse med dispensationsansøgningen - en plan, der sikrer, at Sundparken slipper af med sit ghettostemplet uden, at der skal nedrives boligblokke.

 

-          Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået godkendt vores dispensationsansøgning. Det viser, at vi har lavet en rigtig god strategi for at få fjernet Sundparkens ghettostempel. Strategien betyder blandt andet, at Sundparken skal bindes bedre sammen med de omkringliggende byområder, og at der skal anlægges store rekreative og grønne områder, som vil løfte både Sundparken og hele området omkring Sundparken. Helt konkret kommer vi også til at omdanne nogle af de nuværende almene boliger til private lejeboliger, og vi kommer til at opføre nye private ejer- og lejeboliger rundt om det nuværende Sundparken. Vi har lavet en plan, som rækker langt ud over selve Sundparken - og som samtidig indeholder en stærkt fokuseret indsats på at få langt flere af beboerne i Sundparken i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse, siger borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen.

 

Han understreger, at dispensationen er givet, fordi der er taget meget store greb i anvendelse for at få fjernet Sundparken fra ghettolisten.

 

-          Byfornyelse, rekreative områder, flytning af Langmarkskolen og meget mere er elementer, der tilsammen har givet os en dispensation. Det er en samlet pakke, hvor det ene er afhængigt af det andet, og jeg er ovenud tilfreds med, at vi dermed undgår at skulle rive ca. 300 fine boliger ned, siger Peter Sørensen.

 

Han tilføjer, at det helt overordnet er væsentligt, at der skabes en øget diversitet i beboersammensætningen i hele området, og at børnene får de bedst mulige betingelser for læring og udvikling, så de senere i livet får en uddannelse og et arbejde.

 

Også hos formanden for Horsens Kommunes Taskforce for udsatte boligområder og parallelsamfund, Michael Nedersøe, er der stor tilfredshed med godkendelsen af dispensationsansøgningen.

 

-          Jeg glæder mig først og fremmest over, at vi ikke skal rive boligblokke ned. Det har hele tiden været min holdning, at vi løser ikke problemet ved at sprede det til andre dele af byen. Vi er nødt til at løse problemet, der, hvor det er. Det er vi gået efter i vores helhedsplan, som rækker langt ud over selve Sundparken, og det har heldigvis vundet gehør hos ministeren. Det er samtidig et bevis på, at taskforcen og vores administration har lavet et godt stykke arbejde, siger Michael Nedersøe.

 

Han tilføjer, at der nu er gjort et godt forarbejde for at få Sundparken fjernet fra ghettolisten.

 

-          Men vi har fortsat alt for mange borgere i Sundparken, der er uden uddannelse og som er på passiv forsørgelse, og derfor må beboerne i Sundparken virkelig trække i arbejdstøjet og bidrage til, at det her lykkes. Med andre ord, så skal langt flere i gang med en uddannelse eller have en job, siger Michael Nedersøe.

 

Horsens Kommune havde oprindeligt sendt to ansøgninger om dispensation for kravet om at reducere andelen af almene boliger i Sundparken til højst 40 procent inden 2030 - nemlig en ansøgning om nedbringelse af andelen af almene familieboliger i Sundparken til 80 procent af det nuværende antal. Og alternativt en nedbringelse til 60 procent.

 

Direktør for Andelsboligforeningen Odinsgaard, som Sundparken hører under, Michael Meldgaard, er først og fremmest meget skuffet over, at der ikke blev givet dispensation til at nedbringe andelen til 80 procent.

 

-          Men det er i den sidste ende desværre ikke overraskende med de svar, ministeren har givet i høringsfasen til loven. Odinsgaard vil nu undersøge, om der er en mulighed for at påklage afgørelsen fra ministeriet. Jeg er simpelt hen ikke enig i afgørelsen, og jeg mener, ministeriet har draget nogle helt forkerte konklusioner i forhold til, hvordan virkeligheden ser ud i Sundparken. Og så er det også meget imponerende, at de overhovedet ikke har været i kontakt med Odinsgaard vedrørende ansøgningen. Vi er af den opfattelse, at man ødelægger mange års boligsocialt arbejde i området ved ikke at give de 80 pct. i dispensation, og Odinsgaard er bange for, at det vil påvirke området negativt - ikke kun Sundparken, men hele området, siger Michael Meldgaard.

 

Fakta

 

Taskforcen består af følgende medlemmer:

 

Michael Nedersøe, DF (formand), medlem af Horsens Byråd

Lone Ørsted, S (næstformand), medlem af Horsens Byråd

Martin Ravn, V, medlem af Horsens Byråd

Lisbeth Torfing, EL, medlem af Horsens Byråd

Paw Amdisen, SF, medlem af Horsens Byråd

Peter Sørensen, S, borgmester i Horsens Kommune

Michael Meldgaard, direktør for Andelsboligforeningen Odinsgaard

Steffen Møller Borgbjerg, direktør for Arbejdernes AndelsBoligforening af 1938

Jesper Julian Christensen, politikommissær i Sydøstjyllands Politi

Tanja Nyborg, direktør for Uddannelse og Arbejdsmarked, Horsens Kommune

Charlotte Lyrskov, direktør for Teknik og Miljø, Horsens Kommune

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Yderligere kommentarer hos:

Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, 7629 2000, eller

Formand for taskforcen og medlem af Horsens Byråd, Michael Nedersøe, 2538 8281, eller Medlem af taskforcen og direktør for Andelsboligforeningen Odinsgaard, Michael Meldgaard, 2028 1730.

Horsens Kommune
 

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

 

Telefon: 76 29 29 29

horsens.kommune@horsens.dk