Pressemeddelelse 5. marts 2019
 
 
 
 

Direktøren for Vækstråd Tønder stopper

 
 
 
 

Lene Grønning har valgt at stoppe som erhvervs- og udviklingsdirektør i Vækstråd Tønder, efter der er kommet nye love omkring turisme og erhverv.  

 
 
 
 

Ved årsskiftet trådte en ny lov om erhvervsfremme i kraft - samtidig med, at en ny lov om dansk turisme og VisitDenmark så dagens lys.
Lovændringerne betyder, at der på landsplan er kommet en ny måde at organisere erhvervsfremmeområdet og turismeområdet på, og det er de lovændringer, der har fået direktør for Vækstråd Tønder, Lene Grønning, til at opsige sin stilling.

 
 
 
 
 

Lene Grønning stopper som erhvervs- og udviklingsdirektør i Vækstråd Tønder

På erhvervsområdet indebærer lovændringen, at det tidligere Væksthus i region syd nedlægges og erstattes af to nye tværkommunale erhvervshuse - et i Odense og et i Vojens.

 

De nye erhvervshuse får i den nye struktur et tæt samarbejde med Tønder Erhvervsråd, som får til opgave at stå for den lokale erhvervsservice, mens det fremover bliver erhvervshusenes rolle at stå for den specialiserede vejledning.

På turismeområdet betyder lovændringen, at turismefremmeindsatsen samles i færre destinationsselskaber.

Målet er, at der fremover skal være omkring 15-20 destinationsselskaber mod de nuværende omkring 80 selskaber.

 

Tønder Kommune er sammen med Esbjerg og Fanø kommuner kommet med en hensigtserklæring om i fællesskab at undersøge mulighederne for at danne et destinationsselskab, der får ansvar for den overordnede markedsføring af Vadehavet som særlig turistdestination.

 

 
 
 
 

- Med den nye lov er der sket mange ændringer i forhold til de opgaver jeg gik ind til, da jeg sagde ja til at blive direktør for Vækstråd Tønder. Den nye struktur afspejler ikke mine kompetencer, og derfor har jeg valgt at søge nye udfordringer. Beklageligvis betyder det, at jeg forlader Tønder Kommune samt de mange gode mennesker, som jeg har lært at kende via mit arbejde i den tid jeg boet og arbejdet i Tønder, siger Lene Grønning, der stopper den 15. marts.


Borgmester Henrik Frandsen siger, at han beklager - men naturligvis respekterer - Lene Grønnings beslutning om at fratræde.


- Jeg vil gerne sige Lene Grønning mange tak for den tid, hun har siddet i spidsen for Vækstråd Tønder. Med hendes afgang mister vi en stor kompetence. Men jeg vil ønske hende held og lykke fremover, siger Henrik Frandsen.


Lene Grønnings opsigelse giver anledning til, at vækstrådet nu vil sætte sig sammen og finde ud af, hvad der skal ske fremadrettet, ligesom Erhvervsrådet skal se på, om der skal ansættes ny direktør.
 

 
 
 
 
Kontaktinformation

Henrik Frandsen 

Borgmester

Tlf.: 2124 4089