Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 19. december 2018
 
 
 
 

Tak for 2018 - og vel mødt til 2019

 
 
 
 
 
 
 
 

2018 går på hæld og vi vil med denne årets sidste udsendelse af Erhvervsinfo takke for et begivenhedsrigt 2018. Vi vil gerne takke virksomhederne i Nordfyns Kommune for et forbilledligt samarbejde i  det forløbne år. Set fra vores stol er det et samarbejde, der kun bliver bedre dag for dag - drevet af et fælles ønske om, at det skal være let at være virksomhed i Nordfyns Kommune.

 
 
 
 

Efter Dansk Industris seneste måling af erhvervsklimaet, må vi sige, at vi på Nordfyn er på rette spor. Nordfyns Kommune er Danmarks 4. bedste erhvervskommune og bedst på Fyn. Men ligesom vi ved, at de nordfynske virksomheder ikke hviler på fortidens meritter,  så vil vi fra kommunens side fortsætte ud af samme spor - ligesom vi naturligvis vil sørge for at udvikle os dér, hvor I virksomheder, og vi selv ser et forbedringspotentiale.

 

Tirsdag den 15. januar 2019, kl. 18.00-20.00 holder vi vores vante nytårskur for virksomheder og andre samarbejdspartnere. Vi håber, at I har tid og lyst til at deltage. Vi oplever det selv som en god start på det nye år, hvor vi har mulighed for at gå i dialog om forventninger til og muligheder i det nye år. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail på tilmelding@nordfynskommune.dk senest mandag den 7. januar 2019.

 

Med ønsket om glædelig jul og godt nytår.

 

 

               Borgmester Morten Andersen        /        Kommunaldirektør Morten V. Pedersen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udbud på vej

I december, januar og februar forventer vi, at der skal udbydes arbejde til håndværkere på følgende:

 • Opførelse af nyt toilet i Kappendrup.
 • Nyt vindfang på mødestedet i Søndersø.
 • Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park.
 • Udstykning af område til parcelhuse i Otterup (ved Horsebækvej)
 • Ændring af udstykning Folehaven i Søndersø.

I samme periode forventer vi, at der skal udbydes følgende projekter til rådgivere:

 • Om- og tilbygning af Havrehedskolen i Morud.
 • Tilbygning af Møllehavens plejecenter i Bogense.

Opgaverne udbydes hovedsageligt som indbudt licitation. Ved spørgsmål og interesse er du altid velkommen til at kontakte driftsafdelingen i Teknik, Erhverv og Kultur.

 
 
 
 
 
 
 

Flere medarbejdere til byggesagsbehandling

Der er godt gang i byggeriet på Nordfyn. Det er rigtigt positivt, men det betyder, at der er pres på byggesagsbehandlingen, og at der i den seneste tid har været lidt udfordringer med at holde sagsbehandlingstiden nede på det niveau, som vi gerne vil.

 

For at komme tilbage på sporet er der netop ansat to nye byggesagsbehandlere, hvor den ene starter 1. januar og den anden 1. februar 2019. Herudover er der sat ind med overarbejde, så vi ved en samlet indsats hurtigst muligt kan komme til bunds i alle ansøgningerne.

 

Vi prioriterer højt at kunne levere en god og hurtig byggesagsbehandling, så vi kan hjælpe både virksomheder og borgere, der ønsker at bygge i Nordfyns Kommune, og ikke mindst de håndværkere og rådgivere, der er involveret i byggeriet. Det skal den øgede indsats på området gerne hjælpe os i mål med.

 

Virksomheder, der venter svar i en byggesag, er naturligvis altid velkomne til at kontakte kommunen for at høre om status.

 
 
 
 
 
 
 

Byggeaffald: Fra affald til værdifuld ressource

Vi producerer rigtig meget bygge- og anlægsaffald. Det vidner om, at der er aktivitet og vækst i kommunen. Men byggeaffald kan bruges igen. Hvis vi sorterer byggeaffaldet rigtigt, kan det blive til nye materialer til nye byggeprojekter.

 

Byggeaffald skal sorteres i mange fraktioner for at det kan blive en ressource: Natursten, mur- og tagsten (hhv. glaseret/ikke-glaseret), beton, jern og metal, gips, træ, rent jord osv.

 

Derudover skal du udsortere eternit, stenuld, termoruder samt farligt affald og PCB-holdigt affald fra bygge- og anlægsaffald. Du kan også lade usorteret bygge- og anlægsaffald sortere på et sorteringsanlæg, som er registreret i Affaldsregisteret.

 

Brug kommunens genbrugspladser

Du er meget velkommen til at aflevere sorteret erhvervsaffald på vores genbrugspladser. Du skal registrere din virksomhed hos Genbrug og Renovation, og du betaler for bortskaffelse af affaldet. Du kan købe klippekort på genbrugspladserne. Alternativt kan der afregnes kontant for enkelte læs på genbrugspladserne.

 

Kontakt personalet før aflæsning af erhvervsaffald.

Rene læs papir, pap, jern, elektronik-skrot, hårde hvidevarer, lysstofrør, elpærer og batterier kan du aflevere gratis på genbrugspladsen, men kun hvis virksomheden forud er registreret hos Genbrug og Renovation.

 

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes

Når du har byggeaffald, f.eks. fra nedrivninger eller renoveringer, skal du anmelde mængde, type og modtager til kommunen. Anmeldelsen skal sendes senest to uger inden du påbegynder anlægsarbejdet.

 

Læs om genanvendelse på kommunens hjemmeside

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velbesøgt håndværkermøde

Der var godt 70 deltagere til håndværkermødet, der i år blev holdt på Otterup Rådhus. Håndværkermødet er en årlig begivenhed, og årets møde var det hidtil bedst besøgte.

 

Successen beroede måske på, at håndværkerne selv havde været med til at sammensætte programmet. Som noget nyt havde Nordfyns Kommune valgt at invitere tre håndværkere ind i "maskinrummet" for at komme med input til programmet.

    - Ved at inddrage håndværkerne til at komme med input har vi fået et indhold, som har appelleret til målgruppen. Det er helt sikkert en arbejdsform, vi vil vende tilbage til, når vi skal planlægge de fremtidige håndværkermøder, siger borgmester Morten Andersen.

 

Et varieret program

Efter en velkomst fra borgmester Morten Andersen orienterede kommunaldirektør Morten V. Pedersen om kommunens anlægsbudget og pulje til vedligeholdelse af kommunale ejendomme mv. Med de drifts- og anlægsprojekter, der er relevante for de lokale håndværkervirksomheder, udgør de samlede bevillinger ca. 80 mio. kr. ud af den samlede ramme på 91,5 mio. kr.

    - Ved at holde virksomhederne tæt orienteret om de opgaver, der er på vej, giver vi dem muligheden for at være bedst muligt forberedt. Det er blandt andet det, vi bruger håndværkermøderne til, siger kommunaldirektør Morten V. Pedersen.

 

Læge Nanna Kirkebjerg fra Luciaklinikken, Dallund Slot, fortalte om, hvordan nerve- og sansesystemet påvirker os, hvordan det kan blive svækket, og hvordan det igen kan styrkes. Desuden fortalte Nanna om, hvordan de på Luciaklinikken behandler personer med stress.

    

Dernæst kom iværksætter Paw Cortes på banen. Han fortalte levende om, hvordan han tidligere startede op som iværksætter, havde stor succes, solgte sin virksomhed, holdt en pause og igen for et par år siden startede egen virksomhed, NCT Offshore, der ligesom hans tidligere virksomhed er specialiseret i at lægge søkabler. 

 

Dialogen og samarbejdet skal hele tiden udvikles

Efter indlæggene var der debat i workshops, hvor deltagerne blandt andet diskuterede samarbejdet mellem de nordfynske virksomheder og kommunen. I samtlige grupper var der repræsentation fra håndværkervirksomheder, kommunalbestyrelsen og administrationen.

    Der var gode bud på, hvordan kommunen kan styrke samarbejdet. ligesom der var idéer til, hvad virksomhederne selv kan gøre for at bidrage til samarbejdet. 

    - Vi ønsker hele tiden at udvikle vores dialog og samarbejde med virksomhederne. Efter virksomhedernes tilbagemeldinger at dømme er vi på rette spor, men selvfølgelig kan vi blive endnu bedre. Derfor er vi glade for alle de input, vi fik på mødet, siger borgmester Morten Andersen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jobrotationsordningen er en gevinst for alle

Jobrotationsordningen er en gevinst for alle parter - for medarbejder, arbejdsgiver og vikar. Med ordningen kan arbejdsgivere sende deres medarbejdere på uddannelse, samtidig med at vikaren hjælper med at sikre, at virksomheden ikke kommer bagud med opgaverne.

 

Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.

 

I praksis betyder ordningen, at en virksomhed kan sende en medarbejder i videreuddannelse eller opkvalificering i en kortere eller længere periode. I denne periode får en ledig mulighed for at fungere som vikar for medarbejderen. Virksomheden udbetaler sædvanlig løn til den ansatte i hele uddannelsesperioden og eventuelle kursusudgifter/ deltagerbetaling. Vikaren skal modtage overenskomstmæssig løn for de timer, som vedkommende er ansat.

 

Vikaren skal have været ledig i mindst 6 måneder og være godkendt af jobcenteret. Jobcenteret hjælper desuden også med at finde og opkvalificere vikaren, hvis der skønnes at være et behov for det.

 

Jobrotationsydelse til virksomheden

Offentlige og private arbejdsgivere, som sender faglærte eller ufaglærte beskæftigede af sted i videreuddannelse eller opkvalificering, har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcentret, når der samtidig ansættes en ledig som vikar for de beskæftigede. Ordningen omfatter også ansatte med en højere uddannelse, som ikke har brugt deres uddannelse i de sidste 5 år.

 

I 2018 er jobrotationsydelsen 188,73 kr. pr. time for både offentlige og private virksomheder. Fordelen for virksomheden er også at kunne vurdere jobrotanten som potentiel fremtidig medarbejder.

 

For yderligere information kontakt gerne:

Virksomhedsservice hos Jobcenter Nordfyn på tlf: 6482 8280, eller

Virksomhedskonsulent, Ann-Jeanett Seest på mobil: 2343 7061

 
 
 
 
 
 
 

Tre nye miljøpriser ser dagens lys

Fra 2019 uddeler Nordfyns Kommune årligt 3 miljøpriser - en til virksomheder, en til frivillige og en til skoleklasser/institutioner.

 

Miljøpriserne skal være med til at synliggøre og anerkende de mange gode initiativer for et bedre miljø på Nordfyn, hvad enten det er virksomheder, frivillige eller en af kommunens egne institutioner og skoler, der står bag.  Priserne skal også bidrage til at sætte skub i innovationen, så vi alle kan blive bedre til at passe på miljøet.

 

Miljøpriserne er stiftet med baggrund i FN´s Verdensmål samt for at opfylde Kommunens Politik for Miljø og Energi.

 

For at vinde skal man indstilles som kandidat via selvbetjeningsløsning på Nordfyns Kommunes hjemmeside. Alle kan indstille egen eller andre virksomheder, frivillige og skoleklasser/institutioner til prisen, hvorefter vinderne vil blive valgt på baggrund af tre kriterier:

 1. Effekt for miljøet - at der er en målbar effekt på kort eller lang sigt for en miljømæssig problemstilling, som er relevant i det nordfynske område.
 2. Engagement bredt i virksomheden/organisationen/institutionen/klassen - at initiativet understøtter fællesskabet og sker gennem samarbejde såvel internt som eksternt.
 3. Opfindsomhed - at initiativet er nemt, smart, nytænkende eller noget helt andet, samtidig med at det har en effekt for det liv, der leves på Nordfyn.

Vinderne vil modtage et synligt bevis for indsatsen i form af et diplom og en mindre erkendtlighed. Gevinsten afstemmes i forhold til vinderen og kan for eksempel være et arrangement eller midler til et arrangement.

 

Læs mere på kommunens hjemmeside

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Må jeg bekæmpe rotter med gift?

Som udgangspunkt nej. Men loven er ændret, og du har nu mulighed for selv at bekæmpe rotter med gift på din erhvervsejendom/landbrugsejendom.

 

For godt et år siden blev en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen) vedtaget. Med den nye lov, kan du opnå tilladelse til selv at bekæmpe rotter på f.eks. dit landbrug. Det er dog ikke helt lige til at opnå autorisation, og det er kun visse kemiske midler du må anvende.

 

For at blive optaget på det såkaldte R2-kursus skal du leve op til 3 optagelseskrav. Du skal dokumentere, at du har været på et kursus, som har omhandlet:

 • Lovgivning om kemikalier
 • Arbejdsmiljø og personlige værnemidler
 • Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter

Miljøstyrelsen vurderer på deres hjemmeside, at kravene er opfyldt for personer, der har et gældende sprøjtecertifikat. Har du det, og gennemfører du kurset samt består prøven, kan du lovligt bekæmpe rotter på din egen landbrugsejendom. Autorisationen gælder som udgangspunkt i 5 år, hvorefter du skal på et opfølgende kursus. R2-kurset er endnu ikke udbudt.

 

Du skal huske at orientere Kommunen, inden du sætter bekæmpelsen i gang og derudover

skal du senest 1 måned efter bekæmpelsen er afsluttet dokumentere din bekæmpelse.

 
 
 
 
 
 
 

Task Force Erhverv

Telefon: 20 46 08 28

Mail: mgr@nordfynskommune.dk