Pressemeddelelse
2. maj 2019
 
 
 
 
 
 

Tid til opgør med overforbrug af rygning og alkohol

 
 
 
 

Gentofte har et alarmerende overforbrug i forhold til resten af landet, når det kommer til rygning og alkohol blandt unge. Derfor har kommunalbestyrelsen nedsat opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel, der skal komme med konkrete forslag til at bekæmpe overforbruget og øge trivslen. Stor konference på vej.

 
 
 
 

Unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet og andelen af unge i kommunen, der har prøvet hash og andre euforiserende stoffer, er også stigende. Samtidig viser tal fra Center for Rusmiddelforskning, at en for stor andel af de unge i kommunen mistrives, fordi de lever med et pres for at præstere både i skolen og i sociale sammenhænge.

 

Derfor har kommunalbestyrelsen i Gentofte netop nedsat opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel, der består af fem politikere og ti borgere heraf fire unge. I de næste halvandet år skal de finde på konkrete forslag til, hvordan unge kan motiveres til en adfærd og kultur med mindre røg, alkohol og stoffer.

 

Formanden for opgaveudvalget, Andreas Weidinger (K), er glad for at være kommet i gang med arbejdet:

 

Det nytter ikke at formane vores unge om, at det er farligt at ryge og drikke for meget. Det ved de godt. I stedet har vi fokus på at sikre, at flere unge trives godt og har adgang til fællesskaber, hvor adgangsbilletten ikke er alkohol og smøger, siger Andreas Weidinger.


Samtidig understreger han vigtigheden af, at forældrene, unge og hele lokalsamfundet fra skoler, gymnasier og fritidsklubber tager medansvar.

 

Hvis vi skal have en chance for at ændre noget som helst, er det helt afgørende, at alle i kommunen spiller med. For eksempel må forældre, de unge selv og forenings- og fritidsliv være med til at beslutte de spilleregler, der skal være, siger Andreas Weidinger.

 

Undervejs i forløbet er det planen, at nogle af opgaveudvalgets forslag afprøves i praksis, så der kan høstes erfaringer, inden et tiltag eventuelt bredes ud.

 


Ædru på sidelinjen

Freja Dons er en ud af fire unge, der sidder med i opgaveudvalget. Som gymnasieelev i 3. G på Aurehøj Gymnasium kender hun selv til de udfordringer, som opgaveudvalget vil løse. Hun kender til følelsen af at være under pres for at få gode karakterer og til den sikkerhed, som mange af hendes jævnaldrende lever med i forhold til at føle sig accepteret af fællesskabet.

 

- Det er den der følelse af at dukke ædru op til en fest, hvor alle andre har drukket, forklarer Freja Dons, og indskyder, at det samtidig også er normalt, at unge kan have perioder, hvor de føler sig usikre. For eksempel når skolen lige er skiftet ud med gymnasiet.

 

Ifølge hende bliver dette billede problematisk, når de unge må gå på kompromis med egne værdier for at blive accepterede:

 

Jeg kender selv nogen, der er startet med at festryge for ikke bare at stå der ved siden af og se til. Og det samme gælder i forhold til alkohol. Alkohol og smøger er i dag en meget fast del af kulturen i gymnasiet, siger Freja Dons.

 

Ligesom Andreas Weidinger tror hun ikke på, at udviklingen skal ændres gennem forbud, da hun ikke ser røg og alkohol som diagnosen, men som mulige symptomer på en til tider dårlig trivsel.

 

Jeg håber, at arbejdet i udvalget kan give de unge nogle værktøjer, så de bliver bedre rustede til selv at sætte fokus på trivslen i skoler og i gymnasier med udgangspunkt i de unges eget perspektiv, siger hun.

 

Inspiration fra Island

Opgaveudvalgets tilgang er inspireret af den såkaldt islandske model, der har fået navn fra det nordatlantiske samfunds succes med at knække misbrugskurven blandt landets børn og unge. Ingredienserne i modellen er blandt andet vidensbaseret forskning, systematiske målinger af trivslen blandt unge samt inddragelse af alle niveauer i lokalsamfundet.

 

Den islandske model vil være på programmet, når Gentofte Kommune og opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel holder konference den 13. maj i rådhushallen på Gentofte Rådhus.

 

Her kan man opleve Magrét Gudmundsdottir, der er dataspecialist og forsker ved Reykjavik Universitet, fortælle om den islandske model, mens Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning på Ålborg Universitet, vil sætte fokus på ungdomslivet anno 2019 i Gentofte.

 

På konferencen kan unge som ældre borgere, politikere, foreningsliv, kulturaktører og NGO'er også give deres besyv med.

 

Opgaveudvalget ventes at aflevere sine endelige anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i efteråret 2020.

 
 
 

Vedhæftede filer

Invitation til konference Unges sundhed og trivsel.png
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for opgaveudvalget, Andreas Weidinger, tlf. 2857 9441, asw@gentofte.dk

Kommunikationskonsulent Frederik Georg Stage, tlf. 40129265, frgs@gentofte.dk