Pressemeddelelse

Pressemeddelelse 3. juli 2018
 
 
 
 
 
 
 
 

Positiv udvikling koster Mariagerfjord Kommune millioner

 
 
 
 

Mariagerfjord Kommune er en af de kommuner, der mister mange millioner, når det gælder tildeling af statslige tilskud og udligning til næste års budget.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunen står med en udfordring på 81 mio. kr., og det giver dybe panderynker hos politikerne, som straks efter sommerferien tager hul på forhandlingerne om budgettet for 2019. 


Byrådet havde torsdag den 28. juni temamøde som optakt til budgetforhandlingerne. Her drøftede Byrådet de foreløbige økonomiske rammer for budget 2019, der som udgangspunkt rummede en økonomisk udfordring på ca. 30 mio. kr., som forventeligt ville blive reduceret betydeligt, når de statslige tilskud blev kendt. Samme dag modtog kommunen tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tildelingen af statslige tilskud og udligning i 2019, hvor Mariagerfjord Kommune står til at miste 51 millioner kroner.

 

Borgmester Mogens Jespersen er chokeret over udmeldingen fra ministeriet der betyder, at der i alt mangler 81 mio. kroner i det kommunale budget, hvilket svarer til ca. 4,3 procent af kommunens samlede driftsbudget.   

 

- Min første tanke var, at der måtte være tale om en fejl. Vi er i samarbejde med eksterne eksperter i gang med at kulegrave tallene og er i dialog med ministeriet og KL. Hvis beregningerne stemmer, står vi over for en alvorlig udfordring, som betyder, at vi skal finde et ganske stort millionbeløb for at få enderne til at mødes, siger borgmester Mogens Jespersen.

 

Økonomiudvalget blev orienteret om konsekvenserne for kommunens økonomi på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde tirsdag morgen.

 

Baggrunden for de reducerede tilskud fra Staten er, at Mariagerfjord Kommune klarer sig forholdsmæssigt godt på en række socioøkonomiske områder, der ligger til grund for den komplekse beregning af tilskuddene.

 

Selvom den positive udvikling giver muligheder for at spare penge på budgettet, falder de statslige tilskud uforholdsmæssigt meget, fordi udligningssystemet ikke afspejler de reelle behov i kommunerne. Borgmester Mogens Jespersen glæder sig over, at det går godt i Mariagerfjord Kommune, men ærgrer sig over, at kommunen straffes urimeligt hårdt på økonomien.  

 

- Det er jo helt grotesk. Udligningssystemet skal give kommunerne lige muligheder for at tilbyde en rimelig service, men det skaber i realiteten så stor usikkerhed om budgetlægningen, at det er umuligt at sikre et serviceniveau, som folk kan have tillid til. Det er simpelthen ikke fair overfor borgerne, siger borgmesteren.

 

- Det er på høje tid, at politikerne på Christiansborg lægger deres uenigheder til side og finder en langtidsholdbar løsning, som alle landets kommuner kan leve med. Jeg vil nu tage kontakt til ministeren for at få arrangeret et møde, hvor vi kan drøfte de udfordringer, som udligningssystemet giver kommunerne. Som minimum vil det være fair, hvis de kommuner, der denne gang bliver hårdt ramt, får en overgangsordning som blandt andet København fik i forbindelse med ændringen i opgørelsen af udlændinges uddannelsesniveau, siger borgmesteren.  

 

Mogens Jespersen forudser, at det bliver vanskeligt at få enderne til at mødes, når budgetforhandlingerne begynder efter sommerferien. 

 

- Der venter os politikere en svær opgave, for det kommer til at gøre ondt at finde så mange penge på de kommende års budgetter. Vi har dog en tradition for at samarbejde i Byrådet og finde fornuftige og langtidsholdbare løsninger i fællesskab. Det håber jeg også, at vi kan i år, selvom opgaven nu ser ekstra vanskelig ud, slutter borgmesteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation
  • Borgmester Mogens Jespersen, tlf. 27 20 12 58
  • Økonomidirektør Kim Jacobsen, tlf. 23 33 50 05
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajgade 1 | 9500 Hobro | Tlf: 97 11 30 00 | raadhus@mariagerfjord.dk

 
Social media icon Social media icon Social media icon