Halvårlig økonomivurdering overrasker

 
 
 
 

Økonomivurderingen i Ældre og Omsorg i Mariagerfjord Kommune viser en betydelig overskridelse af budgettet

 
 
 
 
soeren-aalund-neutral-highress.jpg

Foto: Direktør Søren Aalund

 
 
 
 

I forbindelse med Økonomivurderingen pr. 31. august har administrationen konstateret, at økonomien på ældre- og omsorgsområdet er i ubalance. Konkret viser økonomivurderingen en forventet overskridelse på cirka 40 millioner kr.

 
- Vi er overraskede over hastigheden i udviklingen. Vi har løbende forberedt os på, at stigningen i antallet af ældre ville få økonomiske konsekvenser. Konsekvenserne er kommet hurtigere og mere voldsomt, end vi havde forventet, forklarer direktør Søren Aalund. 


Konkret viser opgørelser, at der er en betydelig stigning i behovet for ydelser indenfor ældre- og omsorgsområdet.

 

- Opgørelserne viser også, at der en stigende efterspørgsel efter syge- og hjemmeplejeydelser. Ud over den generelle stigning i antallet af ældre kan en del af forklaringen være indsatsen for at afvikle venteliste i det regionale sundhedsvæsen. Dermed udskrives der flere borgere, som kan have brug for kommunal hjælp og pleje, uddyber Søren Aalund. 

 

Forberedelse til fremtidens ældrepleje er allerede i gang

Alle kommuner arbejder allerede nu med at planlægge hvordan, fremtiden med flere ældre og færre medarbejdere skal se ud. 

 

- Den aktuelle situation er meget alvorlig, og vi ser desværre ind i en fremtid med vanskelige prioriteringer. Politisk er vi i gang med at bremse udgifterne op og omlægge. Eksempelvis har vi i foråret lukket et plejecenter, hvor pladserne ikke blev udnyttet tilstrækkeligt, og vi genåbnede budgettet. Men det tager tid at ændre hastighed og kurs på en supertanker, udtaler formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Jan Andersen.

 

I Mariagerfjord Kommune er der igangsat et større forandringsarbejde, der skal nytænke hvordan borgere skal modtage indsatser fra for eksempel Sygeplejen. Derudover er der  igangsat en analyse af, om det grundlag budgetter lægges ud fra (red. demografimodel) bør ændres. 

 

- Vi er allerede sammen med dygtige og engagerede medarbejdere og ledere i gang med at undersøge, hvordan vi kan fremtidssikre et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde. Et afgørende fokus i dette arbejde bliver nu at understøtte en strammere og mere aktiv budgetstyring, så vi forhåbentlig undgår lignende situationer med merforbrug i denne størrelsesorden i fremtiden, slutter Søren Aalund. 

 

Baggrund

Udvalget for Sundhed og Omsorg i Mariagerfjord Kommune skal på ordinært udvalgsmøde den 10. oktober behandle punktet omkring økonomivurderingen. Her fremlægger administrationen bud på en handlingsplan, der skal dæmpe udgifter i 2023 og på sigt skabe budgetbalance i 2024. 


Handlingsplanens foreslåede tiltag er blandt andet skærpet økonomistyring, hyppigere opfølgning samt justering af serviceniveau. 

 

Handlingsplanens foreslåede tiltag vil skulle kvalificeres ved relevante medarbejdere samt sendes i høring i Handicap- og Seniorråd før politisk behandling i byrådet i Mariagerfjord Kommune den 2. november. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation
  • Søren Aalund, direktør for Social, Sundhed og Omsorg, tlf 29365948
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajgade 1 | 9500 Hobro | Tlf: 97 11 30 00 | raadhus@mariagerfjord.dk

 
Social media icon Social media icon Social media icon