REHPA Nyt - September 2023

 
 
 
 
 

Nyt professorsamarbejde fejret med festlig dobbelttiltrædelse

 
 
 
 

Fredag den 22. september 2023 holdt REHPAs professor i rehabilitering og palliation Mette Raunkiær tiltrædelsesseminar sammen med adjungeret professor i medicinsk etik Carl Tollef Solberg tiltrædelsesseminar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Min interesse for palliation blev allerede vakt som sygeplejestuderende. Som elev på Kommune hospitalet i København husker jeg, hvordan vi arbejdede for at de ældre kunne få lov til at komme hjem, men også hvor vanskeligt det kunne være for den syge at komme og være derhjem. Og for os professionelle at få etableret de rette indsatser og hjælpemidler i hjemmet. Vi er jo allermest derhjemme, og det er også der vi helst vil være i et uhelbredeligt sygdomsforløb og når vi nærmere os døden. Derfor blev jeg interesseret i den basale palliative indsats og i at sikre at dem der ikke har palliation som hovedopgave kan løfte den komplekse opgave det er at identificere behov for palliation hos gamle og skrøbelige borgere, sagde Mette Raunkiær.

 

I sit foredrag 'Death: Everything or nothing for us' fortalte Carl Tollef først lidt om sin forskning, og derefter om et tema, der ligger hans hjerte nær, nemlig hvordan det er vi som samfund bør arbejde med at finde en balance i dødens betydning.

 

- Meget af min forskning bevæger sig i grænselandet mellem medicin og filosofi samt medicinsk etik, videnskabsteori og prioritering i sundhedsvæsnet. Vi arbejder hårdt på at udsætte en uundgåelig død. Men det er vigtigt, at vi finder balancen mellem at frygte døden hele tiden og at være lige glade med den. Vi skal betone den rigtige frygt for døden. Samfundet har potentialet til at tale mere om processen op til dødsfaldet, om selve dødsfaldet og også om efterlivet, sagde Carl Tollef Solberg.

 

Projekter med emner som advanced care planing samt mening og meningsløshed i døden ser både professor og forskningsleder Mette Raunkiær og Carl Tollef Solberg potentiale for at samarbejde.

 

- De etiske perspektiver supplerer mange af de ting vi beskæftiger os med i REHPA. Derfor jeg er helt overbevist om at vi kan have glæde af Carl Tollefs blik på vores projekter. Jeg er sikker på vi får lavet nogle meget interessante samarbejder, siger Mette Raunkiær.

 
Læs mere om samarbejdet med adjungeret professor Carl Tollef Solberg fra Oslo Universitet.
 
 
 
 
 
 

E-læring giver viden om palliation i Region Syddanmark

 
 
 
 

Palliativ Enhed på Odense Universitetshospital (OUH) har sammen med Region Syddanmarks IT-afdeling designet et e-læringssystem, der skal klæde medarbejdere i hele regionen bedre på til at identificere palliative behov hos patienterne.

 

- En palliativ indsats bliver ofte sat i gang sent i et behandlingsforløb, også senere end både patienter og pårørende egentligt ønsker. Vi håber, at den nye e-læring kan give medarbejderne en større viden om, hvordan de afdækker, om en patient har behov for en palliativ indsats, og hvordan den kan tilrettelægges, siger Mette Dalkjær Kristensen, palliationssygeplejerske og koordinator for palliativ indsats ved Palliativ Enhed på OUH.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-læringen består af et intromodul og tre cases, hvor brugeren indtager forskellige sundhedsprofessionelle roller. E-læringen er både henvendt til primær og sekundær sektor og både elever, studerende, plejepersonale og læger kan bruge det.

 
Se mere om e-læringen
 
 
 
 
 
 

Temadag satte fokus på overgang mellem kommune og forening

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunerne Lejre, Faxe, Køge, Greve og Stevns samt REHPA stod bag temadagen, der omhandlede overgangen fra borger i genoptræning i kommunale indsatser til medlem i det lokale foreningsliv. Her var fagpersoner og repræsentanter fra både kommuner og foreninger mødt talstærkt op på tværs af 25 kommuner til interessante og engagerede oplægsholdere. Der blev blandt andet delt ud af erfaringer om brobygning mellem kommune og forening, hvorefter en workshop om dagens problemstillinger satte streg under vigtigheden af emnet.

 

 

Flere kommuner præsenterede deres løsninger på at lette overgangen, hvilket var til stor inspiration for deltagerne. Flere deltagere ønskede at dele de gode historier og lave en fælles guide for brobygning, som kan kopieres og tilpasses kommunalt.

 
På rehpa.dk kan du læse flere pointer fra dagens oplæg og workshop.
 
 
 
 

Få værktøjer til at tale med unge om deres kræftsygdom

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- UNG I TALE er et vigtigt og nødvendigt redskab til sundhedsprofessionelle, der arbejder med unge. Guiden kan både bruges som opslagsværk og et katalog for de sundhedsprofessionelle i samarbejdet med de unge - men det er i høj grad også et materiale, som undervisere af sundhedsprofessionelle kan tage afsæt i, siger Mette Buur Bergmann, sygeplejerske og ungekoordinator for unge med kræft på Sjællands Universitetshospital.

 

Det er vigtigt at tale med de unge om deres ungdom, ikke kun om deres diagnose, behandling og prøveresultater.

 

- Det er vigtigt, at de unge med kræft oplever et forløb, som er tilrettelagt og skræddersyet til deres behov. Derfor har vi på baggrund af interviews med både unge med kræft, læger og sygeplejersker udviklet den gratis guide UNG I TALE, som vi håber, man vil bruge ude på hospitalerne, siger Sanne Udengaard Hjørlund, sygeplejerske og projektleder for UNG I TALE, Ung Kræft.

 
Læs mere om materialet på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside
 

Du kan gratis downloade hele materialet på cancer.dk

 
 
 
 
 
 

Palliation til ikke-vestlige migranter og deres familie kræver en særlig indsats

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 2. oktober 2023 forsvarer Jahan Shabnam sit ph.d.-projekt 'Palliative care for non-Western migrants in Denmark - towards a supportive intervention'. Hun har udviklet en palliativ intervention til livstruede syge med en ikke-vestlig migrantbaggrund og deres familier i Danmark.

 

- Jeg er stolt af, at det er lykkedes. Der er tale om en gruppe mennesker, der har behov for flere ressourcer. Det er vigtigt for mig at understrege, at de ikke er sårbare på grund af deres baggrund. De er sårbare på grund af deres behov og deres situation, og det er sundhedssystemet nødt til at anerkende og tage hånd om. Med interventionen 'Tryg og Sikker', tror vi, at det kan lade sig gøre, siger Jahan Shabnam.

 

Interventionen 'Tryg og Sikker' består af tre tiltag:

  • Uddannelse og træningssessioner for fagpersoner, der beskæftiger sig med ikke-vestlige migranter med livstruende sygdom og deres familier
  • Konsultationer mellem ikke-vestlige migranter og sundhedspersonale
  • Koordinering af den palliative indsats på tværs af faggrupper og sektorer. 
 
Du kan deltage online i Jahan Shabnams forsvar den 2. oktober 2023 via Webex
 

Læs mere om Jahans ph.d.-projekt

 
 
 
 
 
 

REHPA-forløb

Deltagere til forløbet Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formålet er, at deltagerne får flere handlemuligheder for at forbedre deres funktionsniveau og livskvalitet, selvom de lever med smerter.

 
Læs mere om dette forløb, og se hvordan du henviser vedkommende.
 
 
 
 
 
 

Uddrag af nye udgivelser fra REHPAs forskning

 
 
 
 

Long-Term Quality of Life After Out-of-Hospital Cardiac Arrest; Yonis H, Sørensen KK, Bøggild H, et al.; JAMA Cardiol. Published online September 13, 2023.

 
 
 
 
 
 

Kalender

 
 
 
 

Vi opdaterer løbende kalenderen på rehpa.dk.
Send en mail til: rehpa.web@rsyd.dk, hvis du kender til arrangementer, vi skal rette eller tilføje i kalenderen.


02.10.2023-02.12.2024: Mindfulness-baseret stress reduktion for sundhedsprofessionelle - Aarhus, Dansk Center For Mindfulness ved Aarhus Universitet

 

02.10.2023: Jahan Shabnams ph.d.-forsvar, REHPA, SDU

05.-06.10.2023: DANCAS netværksmøde med mulighed for internat, REHPA

09.-26.10.2023: Kursus i Palliativ Fysioterapi, Dansk Selskab for Onkologisk & Palliativ Fysioterapi

09.10-11.11.2023: Onkologisk Fysioterapi okt.-nov. 2023, Dansk Selskab for Onkologisk & Palliativ Fysioterapi

10.-12.10.2023: Basal palliation for SOSU-assistenter, Sankt Lukas Stiftelsen

11.10.2023: Konference: Ældre uden nære relationer, Fonden Ensomme Gamles Værn

 

12.10.2023: Fyraftensmøde: Det gode liv op til døden, Ældre Sagen

16.10.2023: Omsorgstræthed - Hvordan kan man undgå at slide sin omsorg op?, The Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) og Syddansk Universitet

30.-31.10.2023: Klinisk Kvalitet 2023, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS) Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)

 

31.10.2023: Sammenhæng på tværs af sektorer, Center for Viden om Gigt

31.10.-01.11.2023: Værdighed ved livets afslutning, Hospice Limfjord Center for udvikling af palliation

 

01.11.2023: Workshop: Hvordan kan 'self-management' af kræftrelaterede smerter hjælpe patienterne i hverdagen?, DCCC og REHPA

 

02.11.-03.11.2023: National Konference om Aldring og Samfund, Dansk Gerontologisk Selskab

 

03.04.11.2023: Landskursus for kræftsygeplejersker, Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

 

14.11.2023: Netværksmøde for patientfoeninger, REHPA


16.-17.11.2023: A Human Rights Based Approach for Palliative Care: Towards Solutions for Public Health Palliative Care, All-Ireland Institute of Hospice and Palliative Care (AIIHPC) & EAPC Reference Group on Public Health and Palliative Care

 

27.11.2023: Genoplivningskonferencen 2023, Dansk Råd for Genoplivning i samarbejde med TrygFonden og Dansk Førstehjælpsråd

16.01.2024: SOSU-skolerne netværksmøde januar 2024, REHPA

25.01.2024: Konference om senfølger efter kræft, DCCC & REHPA

06.02.2024: Sårbarhed hos patienter og familie på tværs af generationer - Et familiesygeplejeperspektiv, Dansk Selskab for Familiesygepleje

06.03.-23.05.2024: Den palliative indsats - en tværfaglig efteruddannelse - Skive, Region Midtjylland

Nationalt Videnscenter for Demens har lanceret et e-learningskursus om udfordrende adfærd hos mennesker med demens, som du gratis kan gennemgå på deres hjemmeside

 
 
 
 
 
 
 

Nyt fra REHPA

Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Nyhedsbrevet udsendes af Region Syddanmark

 
 
Social media icon Social media icon Social media icon Social media icon Social media icon
 
Afmeld