Et farvel til Kim Knudsen: Et landdistriktsikon

 
 
 
 

Efter mange års dedikeret og passioneret arbejde har Kim Knudsen besluttet at træde tilbage som formand for Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune. Med en imponerende indsats siden kommunesammenlægningen i 2007 har han været en drivkraft bag udviklingen af landdistrikterne og har været med til at sikre deres økonomiske og sociale bæredygtighed.

 
 
 
 
kim_5 2017.jpg
 
 
 
 

Inden sin rolle som formand for Landdistriktsrådet var Kim Knudsen allerede aktiv i landdistriktssagen. Hans erfaring og indsigt bidrog til udformningen af §17 stk. 4 udvalget, der udgjorde grundlaget for den nuværende Landdistriktspolitik i Mariagerfjord Kommune og gennemførslen af Lokale Udviklingsplaner i kommunens 35 landdistriktsområder. Med hans dybe kendskab til både den politiske proces og landdistrikternes udfordringer har han været en uundværlig sparringspartner og rådgiver for både politikere og interessenter.

 

Forsamlingshusenes fortaler

Kim Knudsens store arbejde har også strakt sig ud over landdistriktsrådet. Han har været en markant skikkelse i Foreningen Nordjyske Forsamlingshuse, hvor han fortsat til bidrage til at fremme kulturen og det sociale fællesskab i lokalområderne. Han har igennem årene sikret, at forsamlingshusene har været og fortsat vil være velfungerende og attraktive mødesteder.

Som formand for Landdistriktsrådet har Kim Knudsen været en visionær og handlekraftig leder. Han har formået at samle interessenter på tværs af politiske og økonomiske interesser og skabe en fælles forståelse for nødvendigheden af at investere i landdistrikterne. Hans evne til at navigere i komplekse processer og skabe resultater har været afgørende for at sikre landdistrikternes fortsatte udvikling og trivsel.

 

Som Kim Knudsen træder tilbage som formand, er det vigtigt at huske, at hans indsats og dedikation har sat dybe spor. Han har markeret sig som en ægte ildsjæl og en stærk fortaler for landdistrikterne. Hans arbejde har været med til at skabe bedre levevilkår, økonomisk vækst og styrke fællesskaberne i Mariagerfjord Kommune. 

 

Nu står Mariagerfjord Kommunes områderåd overfor en spændende opgave. I oktober og november vil der blive afholdt valg i Nord, Syd, Øst og Vest rådene. Disse valg vil være med til at udpege to repræsentanter fra hvert område til det kommende Landdistriktsråd, som skal konstitueres på mødet d. 21. november.

 

Kim Knudsens eftermæle og dedikation bør stå som inspiration for de kommende repræsentanter, der skal fortsætte det vigtige arbejde med at sikre landdistrikternes fremtid i Mariagerfjord Kommune.

 

Vi ønsker derfor Kim Knudsen en velfortjent afsked som formand og takker ham for hans utrættelige indsats. Han har været en uvurderlig drivkraft og en sand pioner for landdistriktssagen i Mariagerfjord Kommune.

 

Vi ønsker Kim Knudsen held og lykke med fremtidige eventyr.

 

De bedste hilsner

Mariagerfjord Kommunes Landdistriktsråd

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jonathan Linnemann

Landdistrikts- og kommunikationskonsulent

Kultur og Fritid, Mariagerfjord Kommunne

Tlf.: 24664174

mail: jonli@mariagerfjord.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajgade 1 | 9500 Hobro | Tlf: 97 11 30 00 | raadhus@mariagerfjord.dk

 
Social media icon Social media icon Social media icon