Pressemeddelelse
11. juni 2018
 
 
 
 
 
 

Ledelseskommission fremhæver god ledelse i Gentofte

 
 
 
 

Gentofte Kommunes Job-, Aktivitets- og Kompetencecenter (JAC) er udvalgt som case af regeringens ledelseskommission, fordi arbejdspladsens ledelsesstil gør en markant forskel for borgernes hverdag.

 
 
 
 

Regeringens ledelseskommission udkommer tirsdag den 12. juni med en længe ventet rapport, der kommer med anbefalinger til, hvordan offentlige arbejdspladser bør ledes i fremtiden. Med i rapporten er cases fra 12 arbejdspladser, der på hver deres måde tjener som forbilleder og inspiration for andre.

 

En af de 12 er Gentofte Kommunes Job-, Aktivitets- og Kompetencecenter, JAC, der er et tilbud til unge og voksne med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser eller sociale udfordringer.

 

JAC har fundet vej til kommissionsrapporten, fordi arbejdspladsen, hvor 100 medarbejdere og ca. 400 borgere fra 20 forskellige kommuner har deres daglige gang, er lykkedes med at implementere en flad og progressiv ledelsesstil. På JAC har medarbejderne, der er tættest på borgerne i det daglige, fx stor medindflydelse på arbejdspladsens strategi og de er direkte med til at bestemme, hvordan tilbuddene til borgerne indrettes, så de giver så god mening som muligt for borgerne.

 

Centerleder for JAC, Ann-Christina Matzen, siger:

- Jeg er meget glad og stolt over, at ledelseskommissionen har valgt at pege på os som et eksempel til efterfølgelse. Det er et kæmpe rygklap til alle hos os, både ledere, medarbejdere og borgere, der gennem de sidste par år har arbejdet med at gøre JAC endnu bedre både som tilbud for borgerne og arbejdsplads for medarbejderne.

 

Borgerne i centrum

JAC har blandt andet indført åbne ledermøder, hvor medarbejderne har lov at sidde med, samt indført et decentralt budgetansvar, så medarbejderne både har indflydelse på og tager ejerskab for, hvilke indsatser der skal prioriteres.

Samtidig bliver borgerne inddraget, så JAC's tilbud altid tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker.

JAC har samtidig indført et såkaldt kompetencekompas, som bruges til at måle, om de forskellige tilbud har den rette virkning på den enkelte borgers ønske om udvikling og uddannelse.

 

Tilgangen til ledelse har også betydet, at JAC i dag oplever øget arbejdsglæde og trivsel både blandt medarbejdere og borgere, mens sygefraværet blandt medarbejderne i dag er helt i bund.

 

 

Samskabelse vejen frem

Ledelseskommissionens anerkendelse af JAC vækker også stor tilfredshed hos kommunaldirektør i Gentofte Kommune, Frank E. Andersen.

 

- I Gentofte Kommune har vi i flere år arbejdet målrettet med at inddrage borgerne i kommunens arbejde, fordi vi ved, at det giver bedre og mere robuste løsninger. På politisk niveau har vi indført særlige opgaveudvalg, hvor borgere og politikere arbejder tæt sammen, og på vores egne arbejdspladser har vi også arbejdet meget med at blive endnu bedre til at inddrage borgerne. Det har JAC formået i udpræget grad, så de i dag er et eksempel til efterfølgelse for alle offentlige arbejdspladser i Danmark.

 

 

Ex-Irma boss bakker op

JAC får også rosende ord af tidligere administrerende direktør i IRMA, Alfred Josefsen, der i dag rådgiver om ledelse og selv sidder med i regeringens ledelseskommission.

- Stort tillykke til JAC og Gentofte Kommune, der har vist, at det godt kan lade sig gøre at udvikle kvaliteten og samtidig føre en meget ansvarlig økonomisk styring, siger han, og fortsætter:

- Og det er her sket på et område, der historisk set har det svært, når social- og handicapområdet mødes med hårde krav om økonomisk effektivitet, siger Alfred Josefsen, der snart barsler med en ny bog om ledelse sammen med Ann-Christina Matzen.

 

 

FAKTA om ledelse på JAC

 

JAC har en flad ledelsesstruktur, hvor nøgleværdierne er tillid, passion, medarbejderinvolvering og ansvarsdelegering. Ledelsen arbejder med tydelige værdier og har en klar vision for hele organisationen, som er udviklet i samarbejde med medarbejderne. Visionen sætter retningen, og alle aktiviteter og nye tiltag holdes op imod, om de skaber værdi for borgerne i form af læring og udvikling. Ledelsen arbejder med klare mål, som når de nås, fejres i fællesskab i organisationen, hvilket skaber stolthed og holdånd hos medarbejderne. Ledelsen har skarpt fokus på at sætte det rigtige hold af medarbejdere og arbejder efter devisen, at det er tilladt at fejle for både ledelse og medarbejdere.

 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Kommunikationschef Marianne Grundsøe, tlf. 2938 2501 mags@gentofte.dk

Kommunikationskonsulent Frederik Stage, tlf. 4012 9265 frgs@gentofte.dk