ERHVERVSNYT

 
 
 
Glostrup Kommune Skyline
 
 
 
 

Erhvervsnyt februar 2020

 
unknown documenttype 'template' 17. februar 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borgmester John Engelhardt.

Godt i gang med 2020

 

Der er i øjeblikket fuld gang i udviklingen af Glostrup. Noget af det er meget tydeligt, når vi bevæger os rundt i kommunen. Her tænker jeg på arbejdet, der bliver lavet på vejene - og i den grad også under vejene - for at gøre klar til den kommende letbane. Jeg ved godt, det gør trafikken bøvlet, mens det står på. Men det er ganske enkelt umuligt at lave så stort et anlægsprojekt, uden det kan mærkes. Så jeg håber, I vil være tålmodige, for letbanen bliver en gave for Glostrup og for vores erhvervsliv - når den ruller ud i 2025.

 

Og der sker også en masse udvikling, som ikke er så tydelig i byrummet endnu. Vi har nu fået udarbejdet en plan for bymidten, som investorer kan bruge til at byde ind med konkrete projektforslag. Det er en spændende tid for vores bymidte og for Glostrup.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du brug for sparring eller ny viden for at udvikle din virksomhed?

 

Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden - er sat i verden for at hjælpe alle typer virksomheder i Hovedstadsområdet. Som en del af dansk erhvervsfremme er der allerede betalt for Erhvervshusets services, så du kan få skræddersyet 1:1 sparring eller lære mere gennem forskellige undervisningsforløb.

 
 
 
 

Undersøgelser fra blandt andre Dansk Industri viser, at mange små og mellemstore virksomheder efterspørger hjælp til forretningsudvikling, for eksempel inden for digitalisering, innovation eller nye forretningsmodeller.

 

Kun få ved at hjælpen ikke er langt væk eller ikke koster mere, end den tid du bruger på at få ny viden.

 
 
 
 

Copenhagen Business Hub er nemlig din indgang til det danske erhvervsfremmesystem. Hos CBH får du uvildig og fortrolig en-til-en sparring om lige præcis dine udfordringer. CBH samarbejder desuden med et stort netværk af fonde, investorer, rådgivere og universiteter om målrettede erhvervsprogrammer, som de guider dig i at bruge til gavn for din forretning.

 

Lige nu udbyder CBH tre forskellige forløb med fokus på professionelt salg, digital markedsføring og økonomistyring:  

 • Få indsigt i salgsstyring og de basale salgsværktøjer
  Hvad skal du prioritere fremadrettet for at skabe vækst i din virksomhed? Du får her en unik mulighed for at målrette din salgsindsats, få indsigt i salgsstyring og basale salgsværktøjer. Du vil få lagt en 4-ugers handlingsplan, der skal løfte din virksomhed til næste niveau - på kun én dag. Læs mere om forløbet "salgsstyring og basale salgsværktøjer"
   

 • Digital markedsføring
  Med relevante cases fortæller CBH om mulighederne for at øge din synlighed og tilstedeværelse på nettet og giver dig et indblik i den digitale værktøjskasse. Forløbet skal resultere i en handlingsplan for din virksomhed, hvor du bliver i stand til at måle effekten af din online indsats. Du vil få lagt en online markedsføringsplan, der vil løfte din virksomhed til næste niveau på kun én dag. Læs mere om forløbet "digital markedsføring"
   

 • Økonomisk brush-up
  Uanset hvor god din forretningsmodel er, hvor godt dit produkt er, eller hvor stort markedet er, er det økonomiske overblik - og indblik - det første, der skal være på plads. Alt andet kan være ligegyldigt, hvis ikke du har indsigt i og forståelse for de økonomiske processer i virksomhedens maskinrum, for så kan du ikke styre forretningen ordentligt. Læs mere om forløbet "økonomisk brush-up"

Få mere at vide på ehhs.dk, eller kontakt CBH på info@ehhs.dk og tlf. 3010 8080.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politikere besøger virksomheder

 

Erhvervs - og Arbejdsmarkedsudvalget har på deres tematur besøgt tre dynamiske virksomheder i Glostrup. De tre virksomheder var Mosaikhjørnet, Enco VVS og Glostrup Apotek.

 

Alle tre virksomheder havde forberedt sig til besøget fra udvalget, og udvalget havde også set frem til denne tur, da det giver udvalgets medlemmer en god mulighed for at komme lidt tættere på erhvervslivet og høre om deres ønsker og udfordringer.

 
 
 
 

Tanja Foged fra Mosaikhjørnet.

 
 
 
 

Mosaikhjørnet er en virksomhed, som forhandler en bred vifte af forskellige fliser, klinker og mosaikker. Virksomheden har 50 års erfaring med disse produkter og har haft placering i Glostrup Kommune siden 1984.

 

I dag har man en lagerkapacitet på 2.000 kvadratmeter, så man kan servicere sine samarbejds-partnere så hurtigt og effektivt som muligt. I 2007 overtog Tanja Foged, datter af den tidligere ejer, driften af virksomheden ved et generationsskifte.

 

Mosaikhjørnet havde et ønske til udvalget om mere og bedre information fra Glostrup Kommune i forhold til forskellige erhvervsrettede aktiviteter. De ønskede også at etablere en tættere dialog med Jobcentret i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.

 
 
 
 

Jørn Kristoffersen (ejer af Enco VVS) og administrerende direktør Karsten Hansen.

 
 
 
 

Enco VVS - Ernst Nielsen & Co. A/S - beskæftiger i dag ca. 75 medarbejdere, men virksomheden havde sin start i midten af sidste århundrede. Først med traditionelle entreprenøropgaver og senere med specialisering på de tekniske områder. Virksomheden begyndte med VVS og etableringer af fjernvarmerør. Siden kom projektering og montering af sprinkleranlæg.

 

Enco VVS udviste stor spørgelyst og ville meget gerne vide mere om de regler og krav, der gælder for virksomheder, for at kunne byde på de udbud som Glostrup Kommune lægger ud. Ligeledes var der stor interesse omkring letbaneprojektet samt bymidteprojektet.

 
 
 
 

Apoteker Kristian Østergaard foran sin mere end 100 år gamle virksomhed.

 
 
 
 

Rigtig mange mennesker i Glostrup kender Glostrup Apotek, der i mere end 100 år har ligget på Hovedvejen i Glostrup.

 

Glostrup Apotek er en virksomhed med ca. 120 ansatte, som er fordelt på tre forskellige adresser. Ved siden af salg af medicin har Glostrup Apotek et højteknologisk pakkeanlæg til at pakke medicin i engangsposer eller dosispakker.

 

Kristian Østergaard var meget optaget af både letbaneprojekt og bymidteprojektet. Kristian gav udtryk for, at han meget gerne ville have så meget information som muligt omkring begge projekter, idet begge har stor betydning for hans egen udvikling af Glostrup Apotek.

 

Formand i Erhvervs - og Arbejdsmarkedsudvalget Torben Jensen fortæller, at man i udvalget er meget optaget af, hvordan Glostrup Kommune bedst kan understøtte de lokale virksomheder med relevant og kompetent arbejdskraft. Ligeledes er udvalget meget glade for og optagede af at komme ud og besøge de lokale virksomheder og høre direkte fra dem, hvad der optager dem i deres hverdag.

 

Udvalget vil gerne have lov til at sige en stor tak til de virksomheder, der tog imod. Det skal i den forbindelse nævnes, at der planlægges flere temature for Erhvervs - og Arbejdsmarkedsudvalget i 2020, og er du som virksomhedsejer interesseret i at få et besøg fra udvalget, er du/I meget velkommen til at rette henvendelse til Glostrup Kommune, Jan Møller Jensen på tlf. 2149 1191.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurt Holm Nielsen, netværkschef fra Dansk Handicap Forbund.

 
 
 
 

10 virksomheder går sammen om det rummelige arbejdsmarked

 

Ambitionerne fejler ikke noget i projektet "Rummeligt arbejdsmarked 2.0", som er et samarbejde mellem de 10 virksomheder, Jobcenter Glostrup og Dansk Handicap Forbund. Markant flere ledige mennesker med en funktionsnedsættelse skal være kommet ud af arbejdsløshed og ind på arbejdsmarkedet i job, inden vi skriver 2021. Dermed bidrager de til den tidligere regerings udspil om, at flere mennesker med handicap skal i job.

 

"Vi ved, at der er enormt stort potentiale i mennesker med handicap, og at rigtig mange af dem har lyst til at komme ud på arbejdsmarkedet. Desværre oplever mange også, at det kan være svært at få foden indenfor. Vi vil meget gerne hjælpe med at mindske de barrierer, der findes for disse personer, og det gør vi blandt andet gennem dette projekt, som vi kører sammen med de 10 virksomheder og Jobcenter Glostrup," siger netværkschef fra Dansk Handicap Forbund Kurt Holm Nielsen.

 

Ifølge tal fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - ligger beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap generelt ca. 30 procentpoint under beskæftigelsesandelen for mennesker uden handicap, og det har den gjort i en årrække. I 2016, som er de seneste tal, var kun lidt mere end hver anden person med handicap fra undersøgelsen i arbejde.

 

Derfor har Dansk Handicap Forbund igennem de seneste fem år haft særligt fokus på at skabe bedre rammer for at inkludere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet. Projektet med de 10 virksomheder og Jobcenter Glostrup er en del af det fokus, fortæller Kurt Holm Nielsen.

 

"I samarbejdet ønsker vi et øget fokus på denne specifikke målgruppe, fordi vi ved, at der fx mangler viden om, hvilke kompenserende ordninger der findes i lovgivningen til at hjælpe mennesker med handicap tættere på arbejdsmarkedet. Det kommer alle til gode, hvis systemet kan blive klædt bedre på til at bruge de regler, der er i forhold til denne målgruppe, og det hjælper vi selvfølgelig med," siger han.

 

Projektet "Rummeligt arbejdsmarked 2.0" henvender sig til borgere med en funktionsnedsættelse, som er over 18 år, og som har mere end seks måneders ledighed bag sig. Det henvender sig til borgere på kontanthjælp, i ressourceforløb, på sygedagpenge, kontanthjælp og i jobafklaring, som er jobparate. En stor del af projektet består af en screeningsproces, hvor man i første omgang finder de borgere, som har et handicap, der kan kompenseres for i lovgivningen. Og den proces har været meget positiv for Jobcenter Glostrup, siger Jobcenterchef Nicolaj Drøschler.

 

"Det har været - og er stadig - en øjenåbner at gå målrettet efter at hjælpe denne målgruppe, da det er blevet tydeligt, at vi rent faktisk kan gøre en positiv forskel for den enkelte, når vi målretter vores indsats på den måde, som vi har gjort her," siger han.

 

Jobcenter Glostrup har ikke endeligt opgjort indsatsens effekt endnu, men de foreløbige erfaringer er gode. Projektet afsluttes ved udgangen af 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behovet for kvalificeret arbejdskraft står højt på virksomhedernes dagsorden. Det gør det også i Glostrup Kommune, der nu udbygger fundamentet for uddannelsesvejledning og jobformidling til unge.

 
 
 
 

Brug for alle unge

 

Med en ny strategi, en ny organisering på tværs og én samlet indgang for unge, der er på vej i uddannelse eller job, samler kommunen de kræfter, der skal til for at flere unge får fodfæste på arbejdsmarkedet. Vejledningsindsatserne kobles tættere til både skolerne, de sociale områder og de virksomhedsrettede jobindsatser. Det hele er organiseret i kommunens Unge- og Uddannelsesvejledning, der hører under den samlede kommunale Ungeindsats, der håndterer unge i alderen i 15-29 år. Medarbejderne møder unge i skolernes uddannelses- og erhvervsvejledning, ligesom de kontakter og vejleder alle unge, der ikke går den lige vej i uddannelse eller job.

 

Mangler arbejdskraft

I en tid med faldende ledighed og hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft, er det vigtigt at give de unge, der har behov for det, en hjælpende hånd ud på arbejdsmarkedet. For de unge, der er særligt udsatte, og som er i kontakt med flere forvaltningsgrene, arbejder vi tværfagligt og har et styrket fokus på at koordinere de unges sager. Endeligt er der et klart fokus på hver enkelt ung, og på at lave bedre match med virksomhederne.

 

Ny forberedende grunduddannelse

Fra 1. august 2019 fik kommunerne ansvaret for at alle unge kommer i uddannelse. Det skete samtidigt med, at den nye forberedende grunduddannelse FGU åbnede dørene. Her i området er det FGU-Vestegnen, der modtager de mange unge. Her kan de kvalificere sig yderligere, inden de evt. fortsætter på en erhvervsuddannelse, anden uddannelse eller får et job. Den nye uddannelse erstatter produktionsskolerne, erhvervsgrunduddannelsen og dele af VUC. Glostrup Kommune henviser en del af byens unge hertil. Nogle finder her nye veje til fagligt arbejde, men får også bedre muligheder for at skabe sig et godt liv.

 

Find din medarbejder hos os

I Unge- og Uddannelsesenheden bliver de unge, der er tæt på arbejdsmarkedet, hurtigt klædt på til aktivt at søge job. De unge får hjælp til at lave gode cv'er og bliver omskolet eller opkvalificeret, så de kommer tættere på arbejdsmarkedet og virksomhedernes aktuelle behov.

 

Kontakt os, hvis din virksomhed mangler arbejdskraft - eller hvis du vil vide mere om at tage imod unge i praktik, fritidsjob eller fx småjobs. Skriv til virksomhedsservice@glostrup.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igen i år har Glostrup kommune stillet lokaler til rådighed for et program for nye iværksættere.

Iværksættermøder

 

Arrangementerne blev holdt i Glostrup Fritidscenter over fire dage med forskellige temaer. Det er kurser, der udbydes af Hovedstadens Iværksætterprogram. Temaerne var:

 • Forstå dit regnskab
 • Skat og moms
 • Budget
 • Bogføring
 
 
 
 

Der har i gennemsnit været ca. 50 personer ved hvert arrangement, som har deltaget med stor positivitet. Der var en udbredt tilfredshed med disse arrangementer.

 

Hovedstadens Iværksætterprogram kan tilbyde over 100 forskellige workshops, hvor du kan booke personlig sparring samt udvikling af din virksomhed. I det hele taget ønsker Hovedstadens Iværksætterprogram at ramme så mange iværksættere som muligt for at understøtte de mange, som ønsker at starte som selvstændige.

 

Mange af de deltagende iværksættere havde gode ideer, og virksomhederne opfordres til at tage meget større kontakt til iværksættere, da der her er mange gode og innovative ideer til løsning af fremtidens udfordringer.

 

I Glostrup Kommune vil vi meget gerne være med til at skabe gode rammer for nye iværksættere. Flemming Troelsen fra Copenhagen Business Hub, Erhvervshus København, udtaler, at potentialet for iværksætteri i Hovedstadsområdet er godt, og at de områder, som iværksætterne har god fordel af, er de fællesskaber, de kan skabe ved at bo tæt på hinanden i kontorfællesskaber, og derved kunne dele udgifter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik på billedet, og du bliver sendt til en side med en videointroduktion for Jobnet for arbejdsgivere.

 
 
 
 

Jobnet for arbejdsgivere

 

Vi vil fra Glostrup Kommunes side gøre opmærksom på, at jobnet også er for arbejdsgivere.

Jobag.jobnet.dk er Danmarks største online job og cv-database. Her kan du som erhvervsdrivende på en nem måde søge efter egnede kandidater til din virksomhed. Du skal blot som virksomhed oprette dig som bruger, og på den måde får du nem adgang til cv-banken over ledige kvalificerede personer. Man kan på denne hjemmeside søge meget detaljeret på de specifikke områder, man søger en ny medarbejder til.

 

Opret jobannoncer

Du kan som erhvervsdrivende også oprette jobannoncer med alle typer af funktion, lige fra fuldtid over deltid samt fleksjobs. Der er hele tiden mulighed for at rette de annoncer, man har lagt op, så de passer specifikt til de ansøgere man ønsker.

 

Der er også mulighed for, at du som Erhvervsdrivende kan bede dit jobcenter om hjælp til at finde arbejdskraft til lige nøjagtigt den jobfunktion, som du har brug for. Du vil så i den proces løbende få tilsendt mulige kandidater til jobbet, som jobcentret vurderer, vil være den rigtige medarbejder for dig. Skriv til virksomhedsservice@glostrup.dk

 

Hvis det handler om en større virksomhed, med flere afdelinger i landet, har man mulighed for at indgå en aftale med Jobservice Danmark, som arbejder på tværs af alle jobcentre, hvor de koordinerer indsatsen om rekruttering der, hvor du som Erhvervsdrivende har brug for den.

 

Hvis du har meget svært ved at finde den arbejdskraft, der er brug for, kan det måske være nødvendigt at kigge ud over landets grænser, og her kan der gøres brug af Work in Denmark.

 

På nedenstående link, er der udførlig beskrivelse af fremgangsmåden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialt frikort

 

Er der faglærte medarbejdere i din virksomhed, som bruger tid på at løse ufaglærte opgaver? Så er jobs til en medarbejder med et socialt frikort måske løsningen.

 

Virksomheden kan få løst opgaver på en fleksibel måde og samtidigt hjælpe socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet.

 

Job med socialt frikort

Borgere med socialt frikort kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår uden at blive modregnet i fx kontanthjælp. I virksomheden kan de arbejde få timer om ugen eller løse en enkelt arbejdsopgave afhængigt af din virksomheds behov og muligheder.

 

Typiske opgaver

Arbejdsopgaverne er typisk pakke- og lagerarbejde, rengøring og oprydning - inde og ude, mindre håndværksopgaver, serviceopgaver (gå til hånde), kørsel, kantinearbejde eller fx kundebetjening.

En medarbejder med socialt frikort træder fx til under ferie, sæsonarbejde eller ved et pludseligt opstået behov. Det kan også være enkeltstående opgaver af få timers varighed eller fx rutineopgaver, som ikke har en stram deadline.

 

Vær med til at gøre en forskel

Medarbejdere med socialt frikort er udsatte borgere med sociale problemer eller psykiske vanskeligheder. Sociale problemer kan fx være hjemløshed, stof- eller alkoholmisbrug eller en psykisk lidelse - nogle har flere udfordringer på samme tid. Det er altså medarbejdere, som typisk kommer fra en noget anden hverdag.

 

Motivationen for at ansætte en medarbejder med socialt frikort kan være at gøre en forskel for medarbejderen. At hjælpe en af samfundets udsatte kan tilføre virksomheden ny energi og give de ansatte nye perspektiver. På nogle arbejdspladser giver det et nyt sammenhold.

 

Klare aftaler

Det er nødvendigt med klare aftaler om arbejdet. For eksempel om mødetid eller hvor mange pauser, medarbejderen har behov for. Eller om medarbejderen kan indgå i det sociale fællesskab, om arbejdet skal ske i grupper eller alene. Det kan også være alkohol eller forholdsregler i forhold til angst. Andre eksempler er aftaler om hygiejne, påklædning, kundekontakt osv.

 

Nemt med udbetaling af løn

Lønnen skal indberettes af virksomheden til kommunen med oplysning om ansættelsesperiode, udbetalte beløb og hvem der er kontaktperson i virksomheden. Lønnen skal derfor ikke indberettes til indkomstregistret eller til skattemyndighederne. Hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er otte timer eller mindre, eller hvis ansættelsesforholdet varer mindre end en måned, er der ikke krav om et ansættelsesbevis.

 

Kontakt til mulige nye medarbejdere

Glostrup Kommune tager stilling til hvilke borgere, der kan få et socialt frikort. Jobcentret hjælper med at matche jeres behov med medarbejderens kompetencer med praktisk støtte.

Se mere om socialt frikort på www.glostrup.dk. Du er også velkommen til at kontakte Center for Borger og Arbejdsmarked tlf. 4323 6100.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er skønt at cykle og mærke vinden i håret. Men vi håber naturligvis, at lidt flere husker hjelmen, end her på billedet fra Cyklistforbundet. Vi har nemlig brug for både kvikke - og intakte - hoveder i Glostrups dynamiske erhversliv.

 
 
 
 

Er du klar til at cykle?

 

Glostrup Kommune opfordrer alle kommunens virksomheder til at være med i Cyklistforbundets motionskampagne 'Vi cykler til arbejde'.

 

Kampagnen kører i maj måned, og er en god anledning til at få mere aktivitet og motion ind i hverdagen - både til gavn for den enkelte medarbejder, men også for virksomheden. Forskning viser nemlig, at motion øger produktiviteten og mindsker sygefraværet.

 

Der er tradition for, at rigtig mange glostrupvirksomheder tilmelder sig kampagnen.

 
 
 
 

Sidste år kørte vi tilsammen ca. 200.000 km. Det kunne være labert at gøre det endnu bedre i år!

 

Cyklistforbundet udlover lækre præmier som rejser, nye cykler til holdet, cykelgrej mm. Også Glostrup Kommune stiller præmier på højkant, idet der trækkes lod om præmier blandt holdene og holdkaptajnerne i Glostrup.

 

Sådan er I med
Sæt et stærkt hold på 4-16 kollegaer og tilmeld holdet på www.vcta.dk. inden den 24. april. I kan tilmelde så mange hold, I vil. Det koster 75 kr. per medarbejder at deltage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbejdskraft til din virksomhed

 

Står du og mangler arbejdskraft til din virksomhed, både som ordinær ansættelse og på fleksible arbejdstimer, så kan Glostrup Jobcenter hjælpe dig. Herunder bliver du præsenteret for profiler med er række gode kvalifikationer. Hvis du vil vide mere om disse kandidater, retter du blot henvendelse til faglig koordinator Jan Møller Jensen på tlf. 2149 1191 eller på mail jan.j@glostrup.dk

 

Kompetent og omhyggelig bogholder
Kvinde 36 år
Fokuseret, mødestabil og dedikeret
Flexjob ca. 10 timer

 

Faglig stærk IT konsulent inden for IT sikkerhed
Mand 44 år
Ansvarsbevidst, passioneret, troværdig og mødestabil
Flexjob ca. 10 timer

 

Proaktiv administrativ medarbejder
Kvinde 49 år
Procesoptimerende, effektiv og grundig
Ordinær beskæftigelse

 

Kontormedarbejder med bogføringskompetencer
Kvinde 42 år
Engageret, ansvarsfuld og omhyggelig
Skånejob/førtidspensionist 8-10 t/uge

 

Lagerassistent med mange års erfaring og truckcertifikat 
Mand 58 år
Ansvarsfuld og engageret
Fleksjob 15-20 t/uge


Indkøber
kvinde 58 år
med mange års indkøbserfaring fra store internationale koncerner
Godt humør, dygtig, udadvendt og teamplayer
Gode sprogkundskaber
Arbejde 37 timer om ugen

 

Motorcykelmekaniker og Montør
Mand 49 år
Meget ansvarsfuld med godt humør og udadvendt
Arbejde 37 timer om ugen

 

Pedel, lagermedarbejder og rengøringsassistent
Mand 50 år
Glad, venlig og imødekommende
Fleksjob

 

Køkkenmedarbejder
Kvinde 49 år
Ansvarsfuld, glad og pligtopfyldende
Fleksjob

 

Kompetent kulturplanlægger
Kvinde 48 år
Engageret, entusiastisk og initiativrig
Fleksjob

 

Handyman med håndværksmæssig baggrund

Mand 58 år
Detaljeorienteret, ansvarsfuld og godt humør
Fleksjob

 

Kontor, receptionist, lettere vareopfyldning i butik, kontrolmedarbejder
Kvinde 57 år
Ansvarsfuld, humoristisk, omstillingsparat og flair for detaljen
Fleksjob

 

Butiksmedarbejder/butiksassistent med flair for vareopfyldning, lagerarbejde og at hjælpe kunder
49 år
Glad, hjælpsom, humoristisk
Fleksjob

 

Butiksmedhjælper
Kvinde 57 år
Glad, social, lærerig og omstillingsparat
Fleksjob

 

Erfaren leder inden for bank og  investeringsrådgivning
Kvinde 60 år
Ansvarsfuld, specialist med stor ledelseserfaring
Fleksibel

Entreprenør

 

Pædagogmedhjælper/butiksmedhjælper
Kvinde 50 år
Imødekommende, betænksom og overblik

 

Administrativ medarbejder/blæksprutte
Kvinde 59 år
Servicemindet
Professionel
Engageret

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhvervsteamet - udviklingskonsulent Anne Holmsgaard og faglig koordinator Jan Møller Jensen - står klar til at hjælpe dig og din virksomhed.

 
 
 
 

Erhvervskontakter i kommunen

 

Du er altid velkommen til at kontakte Glostrup Kommune med spørgsmål eller kommentarer:

 

Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

torben.jensen@glostrup.dk

Tlf. 2851 8817

 

Erhvervsteamet / Jan Møller Jensen

jan.j@glostrup.dk

Tlf. 2149 1191

 

Glostrup Jobcenter

virksomhedsservice@glostrup.dk

Tlf. 4343 0662

 

Glostrup Ejendomme

glostrupejendomme@glostrup.dk

Tlf. 7023 6110

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientering om dine rettigheder som følge af, at vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger

 

Alle virksomheder og borgere kan tilmelde sig og modtage Glostrup Kommunes Erhvervsnyt.

 

Denne oplysningsseddel gælder for alle tilmeldte enkeltmandsvirksomheder og borgere.

 

Vi behandler dine personoplysninger

I forbindelse med udsendelse af Erhvervsnyt, behandler vi personoplysninger om dig, idet vi konkret modtager, registrerer, opbevarer, kopierer, journaliserer og arkiverer oplysninger om dit navn, dit evt. virksomhedsnavn og din e-mail.

 

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udsende nyhedsbrevet til dig/din virksomhed, og vi behandler oplysningerne med hjemmel i persondatareglerne.

 

Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet til uvedkommende, medmindre det er nødvendigt at videregive dem, enten på grund af et lovkrav, eller hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

 

Oplysningerne vil i øvrigt blive brugt, når det er nødvendigt til intern brug, f.eks. som led i opfølgning, statistik, ledelsesinformation mv.

 

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Så længe du modtager Erhvervsnyt fra os, vil vi opbevare dine personoplysninger. Oplysningerne vil blive slettet, når ikke du modtager nyhedsbrevet mere eller senest på det tidspunkt, det kræves iht. arkivlovgivningen.

 

Vi er dataansvarlig - hvordan kontakter du os?

Glostrup Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os. Vores kontaktoplysninger er Glostrup Kommune, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, telefon: 4323 6100, mail hr.politik@glostrup.dk. Du kan også sende sikkert via www.borger.dk. Vi opfordrer dig til at sende sikker mail.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (berigtigelse), og du har ret til at se og få udleveret de personoplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret). Du har også ret til under helt særlige omstændigheder at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).

 

Hvis du ønsker at ophøre med at modtage Erhvervsnyt, kan du skrive til os på hr.politik@glostrup.dk, att.: Erhvervsnyt og så vil vi slette dig af den liste, hvorpå alle vores modtagere af nyhedsbrevet fremgår.

 

Vi har en databeskyttelsesrådgiver - hvordan kontakter du ham?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du altid spørge os. Du er også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Daniel Bach på tlf. 2399 0519 eller med sikker post via digital post på www.borger.dk eller via mail DPO-D@htk.dk (usikker post).

 

Du kan klage

Hvis du er utilfreds eller har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde ikke har håndteret dine eller andre

personers oplysninger korrekt, foreslår vi, at du kontakter os, så vi kan forklare dig, hvad der ligger bag vores sagsbehandling eller lovgrundlag.

 

Du kan også klage til Datatilsynet på tlf. 3319 3200, på mail dt@datatilsynet.dk eller hvis du ønsker at sende med sikker post via digital post på www.borger.dk. Vi anbefaler altid at sende med sikker post.

 

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder 

 

Med venlig hilsen
Glostrup Kommune

 
 
 
 
Glostrup Kommune