Vandel er Vejle Kommunes første klimalandsby

 
 
 
 

Et enigt Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) valgte 22. juni 2021 at udnævne Vandel som Vejle Kommunes Klimalandsby mellem tre stærke kandidater. Vandel kan nu se frem til at arbejde sammen med forvaltningen hen over de næste par år om at realisere de mange, ambitiøse planer, der læner sig op ad Vejle Kommunes Klimaplan om CO2-reduktion på 70 pct. inden 2030.

 
 
 
 
Vandel klimalandsby.jpg

Vandel er valgt som Vejle Kommunes Klimalandsby.

 
 
 
 

Udvælgelsen af den endelige klimalandsby er nu truffet, og det blev Vandel, der løb med titlen. Selve udvælgelsen er sket ud fra en række faste kriterier, der tildeler point, samt en præsentation for ULN på et aftenmøde den 22. juni. Med i opløbet til finalen var også lokalområderne Grejs og Højen.

 

- Det har været en stor inspiration for hele udvalget at se alle de gode og idérige forslag fra i alt otte forskellige lokalsamfund. Vi glæder os i udvalget meget over, at så mange har lyst til at realisere tankerne i vores klimaplan. Valget af Vandel som Vejle Kommunes Klimalandsby er ikke mindst truffet på baggrund af, at deres projekt kan inspirere andre lokalsamfund til, hvordan man i fællesskab mobiliserer og arbejder med klima til gavn for lokalområdet, siger Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

 

Vandel skilte sig ud

ULN vurderede, at projektet i Vandel har god løftekraft, hvilket er helt afgørende for projektets succes. Faktorer som evnen til på en velovervejet måde at mobilisere borgere og der med sikre bred forankring har været vigtig for udvalgets beslutning. Men også fokus på at bruge klimaarbejdet som drivkraft til at gøre lokalområdet mere bæredygtigt, herunder at rebrande og styrke bosætningen i området, har været centralt. Desuden møder projektet stor og bred lokal opbakning fra både lokale borgere, foreninger, erhvervsliv, institutioner og landbrug.

 

- Vi synes selv, at vi har et godt, gennemarbejdet projekt med massiv lokal opbakning bag. Men det er selvfølgelig ekstra dejligt at blive bekræftet i, at vi er på rette spor. Nu begynder arbejdet for alvor, for vi vil gerne bevise, at alle os, der bor i Vandel, vi vil klimaarbejdet. Det er også et vigtigt signal at sende over for mulige tilflyttere, siger Henning Nørbygaard fra Vandel Udviklingsråd.

 

Vandel vil jævnligt dele fremskridtet i klimaarbejdet. Du kan følge arbejdet på www.vejle.dk/vejlesklimalandsby

 

ULN vil støtte flere klimaprojekter

De tre finalister Vandel, Grejs og Højen viste alle stor begejstring og engagement i deres præsentationer på mødet den 22. juni, og udvalget er meget imponeret over de mange gode idéer og det store arbejde, der er blevet lagt i ansøgningsprocessen.

Alle seks ansøgere har desuden vist, at der er stor opbakning omkring klimaprojekter blandt kommunens lokalsamfund og borgere, og der er mange gode idéer og initiativer, som kan fremhæves og igangsættes til gavn for det fælles klimaarbejde og til inspiration og læring.

Ud over udnævnelsen af Vandel som klimalandsby har ULN besluttet at yde støtte til udvalgte projekter fra Grejs' og Højens ansøgninger. Det konkrete samarbejde omkring de tiltag vil blive aftalt nærmere i den kommende tid.

 

Vejle Kommunes Klimalandsby:

 • I alt 8 lokalsamfund meldte sig som klimalandsby. Af dem blev tre lokalsamfund udvalgt til finalen: Højen, Grejs og Vandel. Den endelig klimalandsby blev Vandel.
 • Der blev lagt særligt vægt på fire kriterier i udvælgelsen:
  • 1. Motivation for at deltage og blive den udvalgte klimalandsby.
  • 2. Planer for rekruttering og organisering af lokale deltagere.
  • 3. Idéer til klimaløsninger, der kan arbejdes med lokalt.
  • 4. Planer og idéer for samskabelse lokalt mellem fx lokale borgergrupper, virksomheder, skoler, m.fl.
 • Vejle Kommune blev i 2019 medlem af DK2020, der består af 20 danske kommuner, som arbejder målrettet med at leve op til Parisaftalen. I kølvandet på det nedsatte byrådet et klimaudvalg, der sikrer det nødvendige klimafokus i kommunen. Klimaudvalgets målsætning lyder på 70 pct. reduktion af kommunens CO2-aftryk inden 2030.
 • Du kan følge projektet på www.vejle.dk/klimalandsby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, tlf.: 20 20 14 00

Maren Marie Pilegård Andersen, projektleder, e-mail: MAMAA@vejle.dk, tlf.: 21 84 35 68