ERHVERVSNYT

 
 
 
IMAGE
 
 
 
 

Nyhedsbrevet for Glostrups erhvervsliv

 
Nyhedsbrev
10. april 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGE
 

Borgmester John Engelhardt

Fremtiden bør tilhøre Glostrup

 

Med vores strategi for udvikling af Bymidten tegner der sig en lys og spændende fremtid for Glostrup. Strategien er solidt forankret hos en samlet kommunalbestyrelse, og 26. april har vi vores tredje borgermøde, hvor borgere, erhvervsfolk og investorer er meget velkommne til at kigge forbi og give os feedback på strategien.
Læs mere på Glostrup.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vil din virksomhed huse en iværksætter?

 

Glostrup Kommune ønsker at skabe bedre rammer for iværksættere i kommunen. Et nyt initiativ skal, med hjælp fra Glostrups allerede etablerede virksomheder, gøre det attraktivt for nye iværksættere at tage springet og kaste sig ud i en tilværelse som selvstændig.

 

I 2016 så 378 nye CVR-numre dagens lys i Glostrup Kommune. Anslået betyder det, at kommunen fik knapt 100 nye iværksættere i løbet af sidste år.

 

"Vi vil meget gerne være med til at skabe gode rammer for iværksættere i Glostrup," siger formanden for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Piet Papageorge, og peger på, at der allerede nu tilbydes gratis, professionel rådgivning til nye startup-virksomheder i kommunen. En af dem der hjælper iværksætterne godt på vej via kommunens tilbud, er Flemming Troelsen, startup-konsulent ved Iværksætterhuset, og han fortæller, at der hos de nye iværksættere er særligt én forespørgsel, der går igen - nemlig ønsket om at danne lokalefællesskaber med andre iværksættere.

 

Åbenlys økonomisk gevinst for virksomhederne

Både Flemming Troelsen såvel som Piet Papageorge er enige i, at der her ligger et uudnyttet potentiale - både for de nye iværksættere, men også for de allerede etablerede virksomheder. For begge parter gælder det, at der vil være en åbenlys økonomisk gevinst ved at deles om de nødvendige faciliteter, som fx husleje, kantine, kopimaskine, bogholderi mv. Hertil kommer den gensidige mulighed for kvalificeret, professionel sparring og synergi, som et fælles arbejdssted kan bane vejen for.

 

Synergi i samarbejdet

At netop synergien, der opstår i sparringen med andre virksomheder, er afgørende for iværksætteriets succes nikker Christian Ebbesen, grundlægger af virksomheden Flexowaste, genkendende til. "For mig og min virksomhed har sparringen med andre erhvervsdrivende været helt afgørende - særligt som nyopstartet iværksætter. Jeg kan kun bakke op om de ideer og initiativer, som muliggør denne sparring, og som gør det lettere for nye iværksættere at turde tage springet".

 
 
 
 
IMAGE
 

Christian Ebbesen nyder tilværelsen som iværksætter, og han byder Glostrup Kommunes nyeste iværksætterinitiativ velkommen. Til højre står Piet Papageorge, der er formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget. Foto: Lise Hjort

 
 
 
 

Skal din virksomhed have en bid af kagen?

Efterspørgslen efter denne type lokalefællesskaber for iværksættere er altså i høj grad til stede, og derfor opfordrer Piet Papageorge, Flemming Troelsen og Christian Ebbesen til, at virksomheder i Glostrup Kommune melder sig på banen. De hører derfor meget gerne fra virksomheder, som har lokaler i overskud, eller fra iværksættere som synes, at ideen om lokalefællesskab er interessant.

 

Kontakt

Piet Papageorge, piet.papageorge@Glostrup.dk

Flemming Troelsen, ftr@vhhr.dk

Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup, niels.schmidt-hansen@Glostrup.dk

 

Se mere om Iværksætterhuset på www.hipih.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CopenVirk - din indgang til EU-midler og projekter

 

Vidste du, at din virksomhed har adgang til professionel vejledning, når det gælder EU-midler og EU-projekter?

 

Det har du via Copenhagen EU Office, som er sat i verden for at hjælpe regionen, kommuner, universiteter og virksomheder med at søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på EU-politik.

 

Copenhagen EU Office har en virksomhedsindgang, der hedder CopenVirk. CopenVirk rådgiver virksomheder i Region Hovedstaden om at søge EU-midler til innovative produktudviklingsprojekter.

 

Rasmus Mørk og Amanda Alletorp Sørensen hos Copenhagen EU Office står klar til at hjælpe dig, hvad enten det handler om overordnede muligheder for, hvad man kan søge af midler fra EU, eller du er nået til at ville skrive en fonds-ansøgning. I samarbejde med Enterprise Europe Network kan Rasmus og Amanda også hjælpe dig med at finde en virksomhedspartner et sted fra EU til at indgå i et projektsamarbejde med.

 

Rasmus Mørk fortæller: "Når man leder efter midler fra EU, kan vi vejlede din virksomhed med, hvad I har af muligheder. Det kan fx handle om, at I ønsker at accelerere jeres forretningsudvikling og blive den første på markedet med en helt ny teknologi om 3 eller 5 år. EU giver 60-70 % i støtte til at forske i nye teknologier, udvikle en prototype eller demonstrere en prototype med første kunde. Produktet skal have et stort indtjeningspotentiale på det internationale marked og koste flere millioner at udvikle over 1-3 år.

 

Mulighederne er med andre ord både mange og store.

 

I 2016 hjalp CopenVirk virksomheder i Region Hovedstaden med at indsende 73 ansøgninger til EU, hvoraf 28 % blev godkendt til samlet 32 millioner kroner i EU-støtte.

 

CopenVirk tilbydes i samarbejde med konsulentfirmaet Innovayt, som Copenhagen EU Office har købt ind til at validere støttemuligheder på møder hos virksomheden. Innovayt hjælper også efterfølgende virksomhederne med at skære projektet til, så det passer med, hvad EU støtter.

 

Rasmus Mørk fortæller, at der er adskillige muligheder for, hvad CopenVirk kan gøre for din virksomhed:

 • Identificerer EU støttemuligheder til dine produktudviklingsprojekter
 • Sikrer bedre chancer for EU støtte gennem sparring om din virksomheds forretningsudvikling
 • Vurderer innovationshøjden i din projektidé
 • Hjælper med at finde de rigtig partnere i Danmark og i EU
 • Udarbejder kort projektbeskrivelse og søger midler til ansøgningsskrivningen fra EUopSTART
 • Giver din virksomhed et beslutningsgrundlag for at søge EU støtte, men skriver ikke selve ansøgningen
 
 
 
 
IMAGE
 

Rasmus Mørk

IMAGE
 

Amanda Alletorp Sørensen

 
 
 
 

Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte Rasmus Mørk i Bruxelles: ram@cphoffice.eu, tlf. +45 3866 5591 eller Amanda Alletorp Sørensen, aas@cphoffice.eu, tlf. +45 3866 5596.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOOP CITY - fælles løsninger på fælles udfordringer

 
 
 
 

LOOP CITY er et strategisk samarbejde mellem 10 kommuner, region og stat om en visionær by- og erhvervsudvikling af byområderne, der ligger langs den kommende letbane i Ring 3. Drivkraften i samarbejdet er at skabe fælles løsninger på fælles udfordringer.

 

Af Janet Nielsen, projektmedarbejder for LOOP

CITY

IMAGE
 
 
 
 

Om et års tid begynder anlægget af letbanen i Ring 3. Det kræver plads og betyder et langstrakt vejarbejde på strækningen mellem Lyngby og Ishøj.

 

Smart mobilitet

For at imødegå de trafikale udfordringer, der vil være under anlægsfasen, har LOOP CITY på vegne af de 10 kommuner igangsat en række tværgående initiativer. Et af disse er projektet Smart Mobilitet,  om er et proaktivt samarbejde mellem kommuner og lokale virksomheder, der handler om at  educere trængslen langs Ring 3. Mobilitet handler nemlig ikke kun om infrastruktur, men i lige så høj grad om at forstå de individuelle behov for transport og sætte fokus på alternative måder at  transportere sig på.

 

Virksomheder er blevet organiseret i en række erhvervsnetværk, der på nuværende tidspunkt består af 52 virksomheder beliggende i Ring 3, og der kommer løbende flere til. De 52 virksomheder svarer til omtrent 25.000 arbejdspladser. Vil du vide mere om netværket Smart Mobility in Loop City, kan du kontakte Charlotte Hauerslev på tlf. 5387 7003, charlotte.hauerslev@gate21.dk

 

Intelligent trafikudvikling

Projektet Smart Mobilitet giver virksomhederne en unik mulighed for at gå i direkte dialog med kommunerne og i fællesskab finde løsninger på fremkommelighedsproblemer under anlægsfasen for letbanen. Aflastningen af trafikken kan både ske ved behovsanalyser for virksomhedernes medarbejdere, interne kompetenceløft i kommunerne og gennem en afdækning af mulige smart city tiltag. På den baggrund har LOOP CITY netop igangsat et pilotprojekt i samarbejde med  teknologivirksomheden IBM og Glostrup Kommune om intelligent trafikafvikling. Disse erfaringer skal med tiden bredes ud til alle kommuner, som en del af løsningen på de trafikale udfordringer i Ring 3.

 

Integration af letbanen i byområder

LOOP CITY sætter også fokus på koblingen mellem letbanen og de omkringliggende byområder. Denne integration sikres gennem grundig forberedelse af stationspladserne. På trods af, at der er godt syv år til letbanen åbner, er det ikke for tidligt at påbegynde disse overvejelser. Tværtimod. De gode løsninger kræver tid og omhu, hvis stationerne skal integreres ordentligt i den eksisterende by. Undersøgelser har vist, at det skaber værdi på flere niveauer. Derfor faciliterer LOOP CITY en koordinerings- og erfaringsudvekslingsgruppe for kommunernes byplanlæggere, så de har mulighed for at vidensdele og lade sig inspirere af de gode eksempler både fra udenlandske såvel som danske letbaneprojekter i Århus og Odense, der er længere fremme med etableringen.

 

 
IMAGE
 
 
 
 

Et bud på hvordan en station på Letbanen kan komme til at se ud.

 
 
 
 

Letbanens betydning for udviklingen

Når letbanen står færdig i 2024 vil den skabe nye forbindelser, nye måder at rejse på og binde byer, kommuner og region sammen på en ny måde. Erfaringer viser, at letbaner skaber vækst og LOOP CITY medvirker til at realisere det store potentiale for by- og erhvervsudvikling, som kommunerne  rummer. Det arbejde, der udføres i LOOP CITY, er ikke kun til gavn for Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby og Hvidovre. Letbanen, og den udvikling den medfører, vil have positive effekter for hele Region Hovedstaden og Greater Copenhagen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op på din stålganger!

 

Glostrup Kommune opfordrer alle kommunens virksomheder til at deltage i Cyklistforbundets motionskampagne Vi cykler til arbejde.

 

Det er efterhånden en tradition, at virksomhederne i Glostrup deltager i cykelkampagnen. Sidste år slog vi kilometerrekord, da 125 hold fra Glostrup cyklede 242.192 km tilsammen. Også på landsplan satte de 65.700 deltagere rekord med ca. 11 mio. km. Det er det længste pr. deltager i kampagnens tyveårige historie.

 

Motion i hverdagen giver sunde medarbejdere

Det kan være svært for mange at nå at motionere i hverdagen. Det er derfor oplagt at kombinere den daglige motion med transport til arbejdspladsen. 38 % af alle bilpendlere drømmer om at cykle mere og når kollegaerne hepper og der er præmier på spil, motiverer det mange til at lade bilen stå - også efter kampagnens afslutning.
 

Cyklerne giver også noget tilbage til virksomheden. Cyklende medarbejdere har ifølge Sundhedsstyrelsen i gennemsnit fem sygedage færre om året.

 
 
 
 
IMAGE
 

Vi cykler til arbejde er for alle. Og det giver baller af stål. Foto: Marie Hald.

 
 
 
 

Lækre præmier på højkant

Vi cykler til arbejde indbyder til både socialt samvær og konkurrence. Som deltager kan du konkurrere internt med dine kolleger og sammen dyste mod andre hold i Glostrup og på landsplan.

 

Ved kampagnens afslutning trækker Cyklistforbundet lod om en række præmier, hvor hovedpræmien i år er en valgfri rejse til enten Korsika eller Kroatien. Der er også mulighed for at vinde nye cykler til hele holdet, lækkert udstyr og sjove oplevelser. Alle holdkaptajner er også med i en ekstra lodtrækning om et spa-ophold på et femstjernet luksushotel ved Flensborg fjord.

 

I er også med i vores lokale Glostrup lodtrækning - kun blandt holdene og holdkaptajnerne i Glostrup - hvor man bl.a. kan vinde en lækker middag til hele holdet.

 

Konkurrer mod virksomheder langs Ring 3

Som noget nyt i år kan I konkurrere mod andre virksomheder langs Ring 3 og vinde ekstra præmier. Erhvervsnetværket Smart Mobility in LOOP CITY har nemlig valgt at lave en særlig cykelbattle med virksomheder og kommuner, som ligger i LOOP CITY langs Ring 3 på strækningen fra Ishøj til Lyngby.

 

Netværket arbejder for at øge fremkommeligheden - før, under og efter at letbanen etableres langs Ring 3 og arbejder for at gøre det nemmere at vælge alternative og effektive transportformer. Mere end 40 virksomheder og kommuner er med. For at deltage skal I som virksomhed være med i netværket Smart Mobility in LOOP CITY, og deltagerne på holdet skal fortrinsvis arbejde i LOOP CITY-området. Endeligt skal I være tilmeldt Vi cykler til arbejde kampagnen.

 

Sådan er I med
Sæt et stærkt hold på 4-16 kollegaer, og tilmeld holdet på www.vcta.dk. I kan tilmelde så mange hold, I vil.  I kan cykle kort eller langt, hurtigt eller langsomt - det der tæller er, at I cykler til arbejde så mange dage som muligt. Alternativt kan du cykle en del af vejen og kombinere det med tog, bil eller andre transportmidler resten af vejen.

 

Kampagnen kører fra den 1.-31. maj, og det koster 60 kr. per medarbejder at deltage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbejdskraft til din virksomhed

 

Jobcentret står klar til at hjælpe med jobprofiler til din virksomhed. Du er altid velkommen til at kontakte funktionsleder Fiona Bassett-Burr på tlf. 2348 9582 eller på mail fiona.bassett-burr@Glostrup.dk

 

Projekt-  og entrepriseleder inden for bygge og anlæg

 • Mand, 45 år
 • Mange års ledelseserfaring indenfor bygge og anlæg samt sikkerhedsområdet
 • Glad, aktiv og stabil person med gode kontaktevner 

 

Kommunikationsmedarbejder

(søger også job som webradaktør, lærervikar og sælger)

 • Kvinde, 26 år
 • Nyuddannet og ivrig efter at omsætte teori til praksis
 • Positiv, empatisk og mødestabil

 

Blomsterdekoratør

 • Kvinde, 38 år
 • Glad, serviceminded og loyal
 • Mange års erfaring indenfor blomsterbranchen.

 

Pædagogmedhjælper

 • Kvinde, 57 år
 • Vil gerne arbejde med børn 0 - 5 år
 • Glad, omsorgsfuld og loyal.

 

Lager- og logistikmedarbejder

(søger også job som butiksassistent, rengøringsassistent og dyrepasser)

 • kvinde, 55 år
 • Bred erfaring indenfor rengøring og lager
 • Struktureret, kvalitetsbevidst og glad

 

Butiksassistent/køkkenassistent

 • Kvinde, 34 år
 • God erfaring som butiks og køkkenassistent
 • God til at kundeservice
 • Engageret, hjælpsom og imødekommende

 

Lager og logistikmedarbejder

(søger også job som renovationsmedarbejder og ejendomsserviceelev)

 • Mand, 31 år
 • Loyal, pålidelig og frisk på nye udfordringer

 

Fitnessinstruktør

 • Kvinde, 33 år
 • God energi og motivation
 • Professionel og serviceminded med solid erfaring indenfor fitness.

 

Chauffør

 • Mand, 49 år
 • Erfaring med chauffør- og budkørsel
 • Serviceminded og god til kundekontakt
 • Kan lide at få udfordringer.

 

Sælger/indkøber, gerne inden for bilbranchen

 • Mand, 41 år
 • Mange års erfaring inden for bilbranchen
 • Ordentlig, god til kundekontakt og til at få ordren i hus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ring til os - vi vil gerne hjælpe

Ring - vi vil gerne hjælpe.

Erhvervskontakter

 

 

Formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Piet.Papageorge@Glostrup.dk

Tlf. 2878 1234

 

Erhvervschef

Niels.Schmidt-Hansen@Glostrup.dk

Tlf. 4323 6340

 

Glostrup Jobcenter

Virksomhedsservice@Glostrup.dk

Tlf. 4343 0662

 

Glostrup Ejendomme

Glostrupejendomme@glostrup.dk

Tlf. 7023 6110

 
 
 
 
Glostrup Kommune