Pressemeddelelse
16. maj 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opfordring fra Friluftsrådet: kend reglerne i naturen, hvis du tager på ulvesafari

 
 
 
 

Flere overtræder loven, når de bevæger sig ud i den jyske natur for at få et glimt af ulven. Det erfarer Friluftsrådet, som opfordrer folk til at kende reglerne i naturen og kun færdes der, hvor det er tilladt. Både af hensyn til naturen og til de lokale beboere.

 
 
 
 

Interessen for at opleve ulve er vokset støt over de seneste år og den store medieopmærksomhed får flere til at tage på udkig efter ulve. Nogle steder tilbyder lokale turistarrangører endda ekskursioner eller såkaldte "ulvesafari".

 

"Der er ingen tvivl om, at det for mange er en unik oplevelse at se en ulv. Men det er vigtigt, at folk overholder reglerne, så de ikke kommer til at genere naturen, dem der ejer jorden eller deres naboer", siger Friluftsrådets direktør Jan Ejlsted.

 

Friluftsrådet oplyser gennem kampagnen "Oplev mere - brug naturen" om reglerne for adgang i naturen.

 

"Min opfordring er, at folk skal sætte sig ind i reglerne og følge dem. Der er masser af muligheder for at opleve naturen og samtidig overholde loven. Vi ved fra undersøgelser, at der er mange, som ikke er klar over, hvad de må. Derfor oplyser vi om reglerne og opfordrer til at man husker dem, når man bevæger sig rundt i naturen i håbet om at se ulve - eller andre dyr for den sags skyld", fortæller Jan Ejlsted.

 

Sådan overholder du loven på ulvesafari.

Det er især reglerne for skov og udyrkede arealer, som folk skal kende til, når de begiver sig ud for at se ulve. Og her skal man være opmærksom på, at reglerne er forskellige alt efter om arealet er offentligt ejet eller privatejet.

 

I offentligt ejede skove må man færdes døgnet rundt både på veje stier og i selve skovbunden, bortset fra haver og gårdspladser. Der er derfor rigtig gode muligheder for at komme ud i de mere afsides områder. I privatejede skove skal man blive på veje og stier, og man må være i skoven fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Cykling er kun tilladt på veje og stier, og det gælder uanset om skoven er offentlig - eller privatejet.

Hvis den private skov er under fem hektar, har ejeren dog lov til helt at forbyde offentlig adgang.

Udyrkede arealer er fx heder, enge, klitter inde i landet, moser og overdrev. På offentligt ejede udyrkede arealer må man færdes til fods hele døgnet. Er det udyrkede areal privatejet, er det tilladt at færdes til fods fra kl 6 - solnedgang. Det er ikke tilladt at cykle, med mindre det foregår på veje og stier uanset om arealet er offentligt eller privatejet. Man må gerne færdes på hegnede udyrkede arealer som overdrev, ferske enge og strandenge, hvis der ikke er græssende dyr, men kun hvis der er adgang gennem låger, led og lignende. I visse tilfælde må man også færdes på udyrkede arealer med græssende dyr, hvis der er lovlig adgang gennem låger, led mv. Det gælder fx for mange af Naturstyrelsens arealer.

Det er ikke tilladt at færdes på dyrkede marker, heller ikke brakmarker, stubmarker eller marker, som ikke er sået om vinteren. I praksis kan det være svært at skelne mellem eksempelvis brakmarker, enge og overdrev. Er du i tvivl, så spørg ejeren. 

 

Du må både gå og cykle døgnet rundt på alle veje og stier i det åbne land og du må også ride med mindre skiltning udtrykkeligt forbyder det. 

 

Hvis der er tale om organiserede eller erhvervsmæssige ture eller færdsel i store grupper, så gælder der nogle særlige regler.

 

Friluftsrådet arbejder for, at der skal være gode adgangsforhold til naturen og oplyser om regler og muligheder gennem kampagnen Oplev mere - Brug Naturen. Du kan finde mere viden om reglerne i naturen, quizzer, videoer mv. på www.oplevmere.nu

 

 

FAKTABOKS

Det siger reglerne

 

Offentligt ejede skove:

 • Du må færdes til fods, cykle og gøre ophold døgnet rundt.
 • Du må færdes til fods overalt i skoven, både på veje og stier og i skovbunden. Du må dog ikke færdes i haver eller på gårdspladser.
 • Du må gøre ophold, hvis der er mindst 50 meter til beboelsesbygninger.
 • Du må cykle på veje og stier

 

Privatejede skove

 • Du må færdes til fods og cykle på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang.
 • Du må kun færdes til fods og opholde dig i skovbunden, hvis du har spurgt ejeren om lov.
 • Det er ikke tilladt at færdes i indhegnede bevoksninger, indhegnede klitter, rørbevoksninger, planteskoler, arealer med landbrugsafgrøder, udyrkede arealer, haver og gårdspladser, der ligger inde i skoven.

 

Hvis skoven er under 5 hektar, må skovejeren lukke den af for offentligheden.

 

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

 

Veje og stier:

 • Du må færdes til fods og cykle på veje og stier i det åbne land hele døgnet, også på markveje.
 • Du må ride på veje og stier med mindre ejeren har skiltet imod det.
 • Du må ikke færdes på marker og arealer der dyrkes eller er i drift
 • Du må ikke gå i læhegn eller skel mellem markerne.

 En ejer kan midlertidigt forbyde adgang til veje og stier i det åbne land og udyrkede arealer på dage:

 • Hvor der holdes selskabsjagt (organiseret jagt med et større antal deltagere)
 • I perioden 16. maj til 15. juli fra kl 6 til kl 7, når der er bukkejagt.
 • Hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde, f.eks. høst med store maskiner.

 

Udyrkede arealer
Udyrkede arealer er fx heder, enge, klitter inde i landet, moser og overdrev. Når du skal skelne mellem dyrkede og udyrkede arealer, så tænk på om arealet er i drift. Hvis ja, så er det højest sandsynligt et dyrket areal. Husk at drift også kan være afgræsning, høslæt eller andre mere ekstensive aktiviteter, hvor arealer ikke nødvendigvis pløjes m.v.

 

Offentligt ejede udyrkede arealer

 • Du må færdes til fods på udyrkede arealer hele døgnet. Cykling er ikke tilladt, men du må gerne trække cyklen. Cykling er dog tilladt på veje og stier.
 • Du må opholde dig på udyrkede arealer, når der er mere end 50 meter til bygninger.
 • Du må færdes til fods på indhegnede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr. Adgang er kun tilladt gennem låger, led og lignende. I visse tilfælde er det også tilladt at færdes på indhegnede udyrkede arealer med græssende husdyr, hvis der er lovlig adgang. Det gælder fx på flere af Naturstyrelsens arealer.

 

Privatejede udyrkede arealer

 • Du må færdes til fods på udyrkede arealer fra kl. 6 til solnedgang. Cykling er ikke tilladt, men du må gerne trække cyklen. Cykling er dog tilladt på veje og stier.
 • Du må opholde dig på udyrkede arealer, når der er mere end 150 meter til bygninger.
 • Du må færdes til fods på indhegnede arealer, hvis der ikke er græssende dyr. Adgang er kun tilladt gennem låger, led og lignende.

 

Det er ikke tilladt at færdes på dyrkede marker, heller ikke brakmarker, stubmarker eller marker, som ikke er sået om vinteren. I praksis kan det være svært at skelne mellem eksempelvis brakmarker, enge og overdrev. Er du i tvivl, så spørg ejeren om lov.

 

Ejeren kan forbyde adgang med skiltning, hvis:

 • Det i særlig grad generer privatlivets fred.
 • Det generer den erhvervsmæssige udnyttelse af området.
 • Der er behov for at beskytte plante- og dyreliv.

Se mere på www.oplevmere.nu   

 

 
 
 
 
Kontaktinformation

Astrid Bjørg Mortensen, Kommunikationschef

abm@friluftsraadet.dk eller mobil 24656230
Louise Skou Grindsted, projektleder

lsg@friluftsraadet.dk eller mobil 40337402

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friluftsrådet, sekretariatet - Scandiagade 13 - 2450 København SV

 
Social media icon