Friluftsrådet
 
 
 
 
 

20. november 2017

 
 
 
 

Kære deltagere i Den Store Plantejagt

 

 

Her kommer information om projektets forløb frem til og med juni 2018.

 
 
 
 
 
 

 

I er sammen med 60 skoler i Danmark og 600 skoler i verden med i projektet Den Store Plantejagt. Vi er i Friluftsrådet glade for at så mange skoler har tilmeldt sig, og at der derfor er en masse børn, der skal undersøge og lære deres lokale flora og fauna endnu bedre at kende. Projektet består af 5 trin, som udfoldes herunder.

 

 
 
 
 

Undervisningsmaterialer

Projektets mål er at øge elevernes kendskab til biodiversitet med fokus på den danske flora og fauna gennem undervisning og udvikling af mere forskelligartet natur på skolens areal. Til det tilbyder vi jer forskellige materialer, som vi løbende vil sende til jer. Ønsker I elevhæftet "Den Lille Naturlog", så send en mail med ønske om antal til oab@friluftsraadet.dk

 
 
 
 

 

Trin 1: Forundersøgelse

Som opstart til projektet undersøges elevernes forhåndskendskab om planter og dyr. Undersøgelsen kan gennemføres mundtlig, evt. med en mindre gruppe tilfældigt udvalgte elever. Notér elevernes svar, og send dem senest 15. december via www.groentflag.dk/plantejagt eller til

oab@friluftsraadet.dk

 

 
 
 
 

 

Sommerfuglehus

Alle jer som gennemfører forundersøgelsen vil til foråret  modtage  sommerfuglehuse med posten. Nærmere info følger i starten af januar. Med det får I mulighed for at følge tidselsommerfuglens fantastiske udvikling fra larve til sommerfugl i klasseværelset. Forvandlingen tager ca. 4 uger. Se vejledning til brug af sommerfuglehuset.

 
 
 
 

 

Trin 2: Kortlæg

Præsenter eleverne for forskellige planter og dyr og deres levesteder. Tegn et kort over skolens areal eller et nærliggende naturområde. Gå på opdagelse og indtegn de planter og dyr, I finder. Undersøg om I kan finde arterne fra forundersøgensen. Med 4.-6. klasse kan I mere målrettet undersøge naturkvaliteten.

 
 
 
 

Trin 3: Gør en forskel

Diskuter, hvordan I kan hjælpe plante- og dyrelivet. Udpeg en grøn plet på skolens areal, hvor I ønsker løbende at undersøge og fremme naturkvaliteten, og lav en aftale om det med skolens ledelse. Udvælg nogle arter, som I vil være arealet attraktivt for. I kan fx lave insekthoteller.

 
 
 
 

Trin 4: Informer og involver

Del jeres historier. Lav formidling af jeres viden om natur til resten af skolen/lokalsamfundet. Det kan fx være oplæg for andre elever på skolen eller for forældre, eller ved at skrive og opsætte plancher på skolen med info om lokale plante- og dyrearter.

 
 
 
 

 

Trin 5: Evaluer

Vurder effekten af de gennemførte handlinger, indtegn forbedringer og tiltag på de oprindelige habitatkort. Til slut skal I gentage undersøgelse af eleverenes kendskab til planter og dyr. Indsend jeres evaluering med en kort beskrivelse af jeres forløb inden den 18. maj 2017.

 

 
 
 
 

Flere materialer

På projektets hjemmeside lægges også links til yderligere relevant materiale til brug i undervisningen om biodiversitet og Danmarks flora og fauna.

Der kan du bl.a. downloade læringskort med 10 specifikke aktiviteter målrettet 2.-3. klasse med temaer som "Find små dyr i skoven - camouflage og trusler" og "Find små dyr i skoven - Rovdyr og Byttedyr".

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Hvis du har nogle spørgsmål til projektet, så er du meget velkommen til at kontakte Otilia Aaskov Benard.

Otilia er studerende ved Natur- og Kulturformidleruddannelsen på Skovskolen i Nøddebo og studentermedhjælper i Friluftsrådet

 
 
 
 
 

Den Store Plantejagt er støttet af Toyota's Europafond og gennemføres via det internationale netværk af Eco-Schools under FEE (Foundation for Environmental Education).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social media icon Social media icon Social media icon Social media icon
 

Friluftsrådet
Scandiagade 13 - 2450 København SV - Tlf.: +45 33 79 00 79

(telefontid 10-15, fredag 10-14)

Fax: +45 33 79 01 79 - Email: fr@friluftsraadet.dk