ERHVERVSNYT

 
 
 
Glostrup Kommune Skyline
 
 
 
 

Glostrup Kommune bakker op om erhvervslivet under coronakrisen

 
unknown documenttype 'template' 20. marts 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære erhvervsledere og selvtændige

 
 
 
 

Coronavirus / Covid-19-pandemien har nu stort set lammet landet. Det er en helt ekstraordinær svær situation for alle, og jeg ved godt, at det ikke mindst gælder for alle jer erhvervsdrivende.

 
 
 
 

Det er begrænset, hvad vi som kommune har af muligheder for at støtte op om erhvervslivet i sådan en situation, men jeg kan oplyse jer om, at vi lige nu er ved at fremskynde betalinger for 25 mio. kr. for at gavne virksomhedernes likviditet.

 

Der er også aktiviteter i gang for at sikre størst mulig fremdrift for gennemførelse af kommunens planlagte opgaver, der skal udføres af erhvervslivet. Det kan handle om vedligeholdelse af kommunens ejendomme samt anlægsarbejder/byggerier.

 

Udover dette kan jeg nævne, at vi også fremrykker asfaltarbejder og fortovsgenopretning. Vi vil også sikre hurtig myndighedsbehandling af byggesager, plansager, miljøgodkendelser m.m.

 

Men det er selvfølgelig de tiltag, der kommer fra Christiansborg, som bliver helt afgørende for, hvor barsk den økonomiske krise bliver i kølvandet på coronavirus - også her hos os i Glostrup. Det ser heldigivis ud til, at et samlet Christiansborg er parat til at strække sig langt for at hjælpe Danmark igennem krisen så nænsomt som muligt. 

 

Jeg håber, at krisen ikke trækker ud i uger og måneder, og at alle kommer helskindet igennem krisen. Vi i kommunen vil gøre vores til, at det håb bliver til virkelighed.

 

Med venlig hilsen

 

John Engelhardt

Borgmester

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virksomheder midt i en krise - brug erhvervshuset

 

Glostrup Kommune og Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden tilbyder gratis, uvildig og fortrolig vejledning til kriseramte virksomheder.


Du skaber stor værdi for os, så vi investerer naturligvis i dig - også når dit behov er stort og akut.


I Early Warning har vi hjulpet mere end 2000 virksomheder i økonomiske vanskeligheder, og vores ekspertise kommer virkelig til sin ret i en så uforudset og massiv krise som denne. Professionelle, specialiserede forretningsudviklere står klar til at skabe overblik, hjælpe dig med at afdække løsningsmuligheder og lægge handlingsplaner m.m.


Her er hvad du skal gøre, og du må hjertens gerne gøre det nu: Læs nærmere på Early warning, eller ring på telefon 4188 6667.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jobservice Danmark Hotline

 

Virksomheder kan kontakte den landsdækkende hotline til virksomhedsservice, hvis de har spørgsmål til de nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af initiativerne for at begrænse spredningen af coronavirus / Covid-19. Fx spørgsmål om de midlertidige ændringer i visse beskæftigelsesordninger, herunder arbejdsfordeling.

 

Virksomheder, der har spørgsmål til arbejdsfordeling, varslingsordninger eller øvrige beskæftigelsesordninger, kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings eksisterende, landsdækkende hotline til virksomheder.

 

STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) kan kontaktes på tlf. 72 200 350 alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

 

Pt. har STAR 30 mand på landsplan på deres Jobservice Danmark Hotline for at besvare spørgsmål fra virksomhederne. Hotlinen tager sig af generel vejledning om de nye tiltag. Hotlinen yder således ikke konkret sagsbehandling.

 

For at sikre den bedst mulige betjening af alle vil jeg bede jer om følgende:

  • Spørgsmål vedr. lønkompensationsordningerne bedes rettet til Erhvervsstyrelsen, som administrerer disse ordninger. Se eventuelt her

  • Spørgsmål vedr. arbejdsfordeling, varslinger, sygedagpengerefusion eller suspension af beskæftigelsesindsatsen bedes rettet til STAR's hovedtelefon 72 22 34 00 eller mail amkoest@star.dk, hvorefter jeres henvendelse vil blive sendt til rette vedkommende hos STAR, og de vil svare hurtigst muligt.

  • Derudover vil der løbende blive lagt svar på spørgsmål på STAR's FAQ

 

Læs yderligere info til virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af coronavirus på STAR's hjemmeside

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige 
 

Udbruddet af corona-virus har allerede medført store økonomiske konsekvenser. Mange selvstændige har store udfordringer, og det kræver yderligere initiativer. Derfor foreslår regeringen nu en midlertidig kompensationsordning for selvstændige. 


Ordningen betyder, at de små selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret. Det gør regeringen for at holde hånden under de mange danske selvstændige og små erhvervsdrivende. 


Kompensationen fra staten er 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen. Kompensationen kan udgøre op til 34.500 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle. 


Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. 


Den helt konkrete model fastlægges hurtigst muligt, når de datamæssige muligheder er endeligt afklaret. 

 

Eksempel: Håndværksmesteren 
En selvstændig håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af corona-virus. Den gennemsnitlige månedlige omsætning for håndværkermesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40 pct. 


Med regeringens nye kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation. Den selvstændige håndværksmester får på den måde bedre mulighed for at opretholde sit forsørgelsesgrundlag i den ekstraordinære situation. 

 

Ansøgning og udbetaling 
Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter 


Flere virksomheder oplever lige nu en markant nedgang i deres omsætning som følge af både Covid-19-pandemien og de tiltag, der gennemføres for at begrænse spredningen i Danmark. For flere virksomheder som fx restauranter, hoteller og flyselskaber er forretningsgrundlaget midlertidigt forsvundet eller kraftigt reduceret.

 

Samtidig har virksomhederne udgifter til husleje og andre faste udgifter, som skal betales, selv om kunderne udebliver. 


Regeringen har aftalt en lønkompensationsmodel med arbejdsmarkedets parter og spillet ud med en model for kompensation af selvstændigt erhvervsdrivende, ligesom der er taget en række initiativer med henblik på at styrke virksomhedernes likviditet.

 
Der er også brug for, at udsatte virksomheder kan få kompensation for nogle af de faste udgifter, fx udgifter til uopsigelige kontrakter. 

 

Regeringen har fremlagt en model for kompensation af disse udgifter, som vil blive forhandlet med Folketingets partier. Med ordningen vil udsatte virksomheder kunne få støtte til at køre driften videre i den helt ekstraordinære situation.

 

Kompensationsordningen vil være baseret på følgende principper:

  • Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation

  • Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40 pct.)

  • Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.

  • Kompensationen dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt

  • Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhvervsteamet - udviklingskonsulent Anne Holmsgaard og faglig koordinator Jan Møller Jensen - står klar til at hjælpe dig og din virksomhed.

 
 
 
 

Erhvervskontakter i kommunen

 

Du er altid velkommen til at kontakte Glostrup Kommune med spørgsmål eller kommentarer:

 

Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

torben.jensen@glostrup.dk

Tlf. 2851 8817

 

Erhvervsteamet / Jan Møller Jensen

jan.j@glostrup.dk

Tlf. 2149 1191

 

Glostrup Jobcenter

virksomhedsservice@glostrup.dk

Tlf. 4343 0662

 

Glostrup Ejendomme

glostrupejendomme@glostrup.dk

Tlf. 7023 6110

 
 
 
 
Glostrup Kommune