Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 26. juni 2020
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordfyn rykker rykker frem i Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed

 

Nordfyns Kommuner rykker 11 pladser frem i Dansk Byggeris årlige undersøgelse af kommunernes bygge- og erhvervsvenlighed. Med en placering som nr. 51 er Nordfyns Kommune placeret som den tredjebedste kommune på Fyn og i midterfeltet af kommuner på landsplan.

 

Borgmester Morten Andersen hæfter sig ved den opadgående formkurve.

    - Det ser jeg som udtryk for, at de lokale virksomheder tager godt imod de initiativer, vi har taget for at gøre det lettere for virksomhederne. Vi har især lagt os i selen for at nedbringe vores byggesagsbehandlingstider, fordi det er noget, vi ved virksomhederne lægger stor vægt på, siger borgmester Morten Andersen.

 

Nordfyns Kommune har i løbet af 2019 indført en model med Straks-Byggesag, hvor både virksomheder og borgere kan komme ind fra gaden og præsentere sit byggeprojekt for en byggesagsbehandler og dermed få justeret byggeansøgningen, før den bliver sendt.

    - Dermed undgår vi unødvendig ventetid ved, at der skal sendes breve frem og tilbage, før en ansøgning indeholder alt det, den skal. Sådanne fejl kan vi ligeså godt få ordnet med det samme, siger Morten Andersen.

   Sammenlignet med 2019-udgaven af samme undersøgelse er Nordfyns Kommune rykket 43 pladser op ad listen, når det gælder sagsbehandlingstid for byggesager.

 

Nr. 12 i Dansk Industris undersøgelse

Dansk Byggeris undersøgelse er blot en undersøgelse blandt flere, der fokuserer på kommunernes erhvervsvenlighed. Den mest omfattende undersøgelse er Dansk Industris undersøgelse, der udkommer i november måned. Her indtager Nordfyns Kommune en placering som nr. 12 på listen over de mest erhvervsvenlige kommuner.

 

Download undersøgelsen

Se resultaterne fra Nordfyns Kommune

 
 
 
 
 
 
 

Nordfyn skal have en naturpark

Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år, at vi skal have en naturpark i Nordfyns kommune. Naturparken understøtter ambitionen om at blive Danmarks førende friluftskommune for familier og er en del af Fri.Luft.Liv-strategien, der har det mål at øge bosætningen i Nordfyns Kommune.

 

Naturparken vil blive placeret der, hvor lodsejere bakker op om projektet. Vi ved med andre ord endnu ikke, hvor den præcis bliver placeret.

 

Da der skal være beskyttet natur i naturparken, vil såkaldte Natura2000-områder og tilstødende arealer være oplagte. Naturparken vil derfor primært være beliggende langs den nordfynske kyst.

 

Naturparken er helt og holdent baseret på frivillighed, og det er op til lodsejere selv at beslutte, om de ønsker at deltage, hvor meget de vil deltage, og om de eventuelt ønsker at forlade projektet undervejs. Som del af en naturpark kan man bl.a. være med til at styrke og udvikle sit lokalområde, f.eks. i forhold til udvikling eller branding af naturparkprodukter, overnatningsmuligheder og arrangementer, eller man kan få indflydelse på hvordan naturen i området skal plejes og udvikles.

 

Hovedformålet med naturparken er få sat Nordfyn på landkortet som et sted med en fantastisk og varieret natur langs vores kyster. Det skal den kommende naturpark hjælpe med. Med den øgede interesse for at besøge Nordfyn følger også positive effekter for vores lokale erhvervs- og handelsliv - og for bosætningen.

 

Projektet med etablering af naturparken vil løbe over de næste 2 år, og vi er netop ved at starte op for alvor.

 

Er du lodsejer?

Er du lodsejer langs den nordfynske kyst, kan du i løbet af 2020/2021 blive kontaktet af en medarbejder fra Nordfyns Kommune, som vil præsentere dig for projektet. Ved samme lejlighed kan du høre mere om, hvad du og din virksomhed kan få ud af at være en del af naturparken.

 

Du kan læse mere om naturparken på vores hjemmeside www.nordfynskommune.dk/naturpark

 

Du er også velkommen til at kontakte projektleder Lise-Lotte Kragh på tlf. 64 82 81 15 eller på mail: naturpark@nordfynskommune.dk

 
 
 
 
 
 

Har du prøvet 'digital Straks-Rekruttering'?

Står din virksomhed over for at skulle finde kvalificerede medarbejdere, så lad Virksomhedsservice i Nordfyns Kommune hjælpe dig. Det virker faktisk!


Rekrutteringen kan blandt andet foregå via 'Skype for Business', som i eksemplet ovenfor, hvor vi hurtigt, nemt og effektivt fik løst en rekrutteringsopgave for Genbrugspladsen i Bogense.


Fem kandidater blev via Skype præsenteret for arbejdsgiver, og ud over kandidaten Palle som blev ansat, blev der yderligere ansat én fuldtidsansat, og to kandidater blev tilknyttet som tilkaldevikarer.

 

Hvad er Straks-Rekruttering?

Straks-Rekruttering går i al sin enkelhed ud på, at virksomheden bliver tilbudt et direkte møde med et antal håndplukkede kandidater, enten via et koordineret og faciliteret Skype-møde, som i omtalen her, hos Jobcenter Nordfyn eller hos selve virksomheden. På mødet får virksomheden i plenum lejlighed til at præsentere sig selv som arbejdsplads og tager efterfølgende en 1:1 samtale med hver af kandidaterne.

 

Vær opmærksom på, at du som virksomhed ikke behøver at have 'Skype for Business' installeret på forhånd for at kunne deltage.

 

Straks-Rekruttering er en omkostningsneutral og tidsbesparende måde at rekruttere medarbejdere på, og således er der god økonomi i det for dig og din virksomhed.
 

Vil du vide mere?

Kontakt gerne Virksomhedsservice i Nordfyns Kommune på Tlf.: 64 82 82 80

eller via mail: vs@nordfynskommune.dk og følg også meget gerne vores profil på LinkedIn

Husk at du kan fange os hele sommeren.

 
 
 

Begge billeder er taget Grundlovsdag 2020. T.v. Meny i Søndervig holder åbent som normalt, mens Meny i Bogense (t.h.) skal holde lukket jf. lukkeloven.

 

Urimeligt: Lukkelov skaber unfair konkurrence

Dagligvare- og detailhandlen i Bogense skal ifølge lukkeloven holde lukket på de store helligdage i foråret. Samtidig kan tilsvarende butikker i andre byer holde åbent ad libitum. Sammen med Handelsstandsforeningen i Bogense, byens butiksliv og den lokale turismebranche opfordrer Nordfyns Kommune erhvervsministeren til at rydde op i regelsæt og dispensationer

 

Bogense er en kystby og lever i høj grad af de mange turister og sommerhusgæster i weekender og på helligdage. Derfor er det et stort problem, at byens detail- og dagligvarebutikker jf. lukkeloven ikke må holde åbent på helligdage, f.eks. Pinsen, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag.

   

En ekstra torn i øjet er det, at butikker i andre byer, der lever af turisme, kan holde åbent, som de lyster. Det kan de, fordi de er omfattet af nogle særlige dispensationsregler, som kunne søges frem til 2007, hvor de blev afskaffet.

 

- I en tid, hvor rigtig mange taler om at hjælpe virksomheder og handelsliv igennem corona-krisen, er det svært at forstå, hvorfor vores turister skal møde lukkede butiksdøre i Bogense, mens butikker i andre kystbyer holder åbent ad libitum. Derfor ønsker vi, at ministeren forholder sig til problemet og giver alle butikker i turistbyer samme mulighed for at holde åbent på helligdagene i foråret, siger borgmester Morten Andersen.

 

Han opfordrer til, at Erhvervsministeriet skaber sig et overblik over de givne dispensationer og overvejer, hvordan byer, der i høj grad lever af turisme, får lige adgang til at kunne holde åbent på helligdage mv.

 

Læs mere:

Pressemeddelelse udsendt af Nordfyns Kommune d. 17. juni

Artikel i Fyens Stiftstidende 12. juni

Indslag i  Nyhederne på TV2 Fyn d. 17. juni

Yderligere indslag på TV2 Fyn d. 17. juni

Artikel på TV2 Fyns hjemmeside d. 17. juni

 
 
 
 
 
 

Landbrugsmøde afholdes i 2021

For to år siden afviklede vi et meget velbesøgt landbrugsmøde, hvor det blev besluttet, at det fremover skulle holdes hvert andet år.

    På grund af Corona-krisen har det desværre ikke været muligt at afholde mødet i år i forsommeren. Mødet afholdes derfor i forsommeren 2021.

 

Landbrugsmødet i juni 2018, hvor meteorolog Jesper Theilgaard gav et spændende oplæg om vejrets betydning for landbruget.

 

Uddannelsesmessen 2020 - tak til jer virksomheder

Vi er godt i gang med at planlægge uddannelsesmessen, der finder sted tirsdag d. 3. november 2020.

    Vi er glade for, at en række virksomheder har meldt sig på banen for at deltage i messen. Uddannelsesmessen arrangeres i et samarbejde mellem Nordfyns Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUO).

    Messen er for de større skoleelever og har som formål at tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne.

 

 
 
 
 
 
 
 

Betaling af regninger følger de betalingsbetingelser, som leverandørerne fastsætter

 

I forbindelse med coronakrisen har vi manuelt fremrykket vores betalinger til det lokale erhvervsliv. Det har vi gjort for at understøtte erhvervslivet i en tid, hvor en del virksomheder har været presset økonomisk - og måske fortsat er det. 

 

Vi går nu tilbage til "normal praksis", hvor vi betaler vores regninger til de betalingsbetingelser, som leverandørerne fastsætter.

    

Vi er gennemsnitlig 5-7 dage om at behandle fakturaer fra virksomheder, og beløbet overføres som udgangspunkt på fristens sidste dag. Som leverandør til kommunen skal du altså være opmærksom på, at du med dine egne betalingsbetingelser er med til at bestemme, hvornår du modtager pengene.

    

Ifølge statistikker betales 96 procent af vores regninger til tiden. Nordfyns Kommune er dermed blandt de mest driftssikre kommuner, hvad angår rettidig betaling.

 
 
 
 
 
 
 

Udbud på vej i 3. kvartal

På grund af Covid-19 er der desværre en række af de opgaver, som var planlagt til 2. kvartal, som endnu ikke er igangsat. I corona-perioden har det været nødvendigt at prioritere andre opgaver, som ikke var planlagt.

 

Nedenstående opgaver forventes igangsat de kommende tre måneder:

  • Søndersø: Byfornyelse
  • Nordmarkskolen: Etablering af parkeringspladser
  • Søndersø: Busafsætningsplads og gæsteparkering ved Søndersøskolen
  • Renovering af fortove
  • Lyskurve ved krydset Assensvej/Odensevej syd for Bogense. Igangsættes formentligt først sidst på året, da lodsejerforhandlingerne skal falde på plads.
  • Sprinklingsanlæg til Søbo afventer udbud, da det er uafklaret, hvornår håndværkerne får lov til at arbejde på plejecentrene.

Opgaverne udbydes hovedsageligt som indbudt licitation. Har du spørgsmål eller er du bare interesseret, er du altid velkommen til at kontakte driftsafdelingen i Teknik, Erhverv og Kultur. Kontakt faglig koordinator Poul Jørgensen, mobil 40 76 43 63.

 
 
 
 
 
 
 

Husk at bekæmpe bjørnekloen!

Stor ros til alle jer, der allerede har bekæmpet jeres bjørneklo. Nu handler det om at få de sidste med. I fælleskab bekæmper vi bedst og mest effektivt.

 

Bjørnekloen er i øjeblikket i kraftig vækst, og det er ejeren selv, der skal bekæmpe den. Du skal i gang, inden planten blomstrer.

 

Det er vigtigt, at alle foretager en effektiv bekæmpelse, for at vi i fællesskab kan komme bjørnekloen til livs!

 

Læs mere om bjørneklo, indsatsplan, bekæmpelsesmetoder m.m.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Task Force Erhverv

Telefon: 20 46 08 28

Mail: mgr@nordfynskommune.dk