Pressemeddelelse
9. marts 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialeskift forbedrer effektivitet og arbejdsmiljø

 
 
 
 

Ved etableringen af ti nye lejligheder på toppen af en række boligblokke på Roskildevej i Valby valgte entreprenøren at skifte fra fibergips til Knauf UltraBoard. Det gav væsentlige forbedringer af effektivitet og arbejdsmiljø.

 
 
 
 
 
 
 
 

"På sæt og vis er lejlighedsbyggeriet i Valby et projekt som mange andre. Det unikke ved det er, at vi valgte at gå væk fra en fibergipsplade til en gipsplade med en række særlige egenskaber, nemlig UltraBoard fra Knauf", fortæller projektleder Michael Worm fra hovedentreprenøren Georg Berg A/S.

 

Bygherren, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, har stået for at udnytte de uudnyttede loftrum over 10 opgange, så resultatet er blevet 10 nye taglejligheder på 90-130m2, hver med egen tagterrasse. Arkitekt på projektet er det århusianske arkitektfirma Hune & Elkjær.

 

"Vi var godt i gang med en traditionel fibergips, da jeg fik uddybet mit kendskab til UltraBoard. Vi valgte at skifte, og det har vi ikke fortrudt. Det kan godt være, at vi skal give en lidt højere materialepris, men den opvejes afgjort af den højere effektivitet, som vi opnår i byggeprocessen, og af forbedringer af arbejdsmiljøet", siger Michael Worm.

 

"Vi kan fastholde en étlagskonstruktion med et lettere materiale, som er armeret med glasfiber", tilføjer han.

 

Michael Worm blev introduceret til UltraBoard af Knaufs konsulent Max Volsgaard Christensen, da han sammen med en trælast besøgte Knaufs akademicenter i Hobro. Her bliver der undervist i både teori - fx lovgivning - og praksis. Det var ikke mindst en praktisk demonstration af, hvordan UltraBoard kan skæres med en simpel hobbykniv, som gav lyst til at prøve produktet af i lejlighedsprojektet i Roskilde.

 

10 procent højere effektivitet
Georg Berg A/S har hovedkontor i Slagelse og stor erfaring med byggeprojekter som dette, hvor firmaet tager projektledelsen af et byggeri. Det kan både være nybyggeri og renoveringsprojekter, men kendetegnende for Georg Berg A/S er, at firmaet kun leverer til professionelle bygherrer som det offentlige, virksomheder, boligselskaber m.v.

 

"Vi har egne tømrere og murere i sving på de enkelte projekter, mens vi entrerer med underleverandører til de andre fagområder. Det at have egne folk på centrale områder giver os god erfaring med at vurdere processen og bedømme effektivitet og rationalitet", siger Michael Worm.

Han vurderer at skiftet til UltraBoard har givet en forbedring af effektiviteten på 10 procent.

Firmaet har også den volumen, der skal til for at vurdere en effektivitetsforbedring.

"Tiden er vores største omkostning. 40 mand, der performer 10 procent bedre på et projekt, er en reel gevinst", siger han.

 

"Forbedringen skyldes flere ting. For det første er UltraBoard meget lettere end den fibergips, vi var begyndt med. Det betyder meget, når vi som her arbejder med skrå vægge og indlæsning af materialer fra stillads. For det andet er det enkelt og fysisk let at tilpasse pladerne efter de konkrete mål. Og man kan gøre det på stilladset. UltraBoard skæres med en gipskniv, ganske som en almindelig gipsplade, i modsætning til fibergipspladerne, der skal saves eller skæres med specialværktøj. Det støjer i øvrigt også mindre og giver mindre støv og dermed et bedre arbejdsmiljø at arbejde med UltraBoard", siger Michael Worm.

 

Folkene skal kunne holde til arbejdet
For Georg Berg A/S er det naturligvis en fordel, når arbejdet pludseligt skrider 10 procent hurtigere frem på grund af et enkelt materialeskift.

 

"Vi ser imidlertid mere helhedsorienteret på det. Vi har vores egne folk i gang og vi hører fra dem, hvordan arbejdet er. Når vores medarbejdere fortæller, at de oplever en klar forbedring af arbejdsmiljøet, spidser vi ørene, for det er dem, der skal arbejde på byggepladserne de næste mange år og samtidig kunne holde til det. Bedre ergonomi, færre arbejdsbelastninger og i sidste ende måske også færre sygedage er meget vigtige i det store spil om totaløkonomien i et byggeri", siger Michael Worm, der som tømreruddannet selv kender den praktiske hverdag på egen krop.

 

Om Georg Berg A/S
Georg Berg A/S er totalentreprenør og har hovedkontor i Slagelse. Firmaet er etableret i 1974 af bygningsingeniør Georg Berg og ejes og drives i dag af Christian Berg. Firmaet beskæftiger 80-120 medarbejdere alt efter sæson.

 

Om UltraBoard
UltraBoard er en glasfiberarmeret gipsplade til enkeltlagsmontering. Knauf UltraBoard er en del af en ny generation af gipsplader. Den har en meget speciel kernesammensætning, der sammen med ekstra armering gør den op til 20 % stærkere end traditionel fibergips. Den er MK-godkendt, også til montage i vådrum. Den er skruefast op til 33 kg., og helt op til 60 kg., ved skrue monteret i plugs.  Den leveres med to eller fire forsænkede kanter. Pladestørrelserne tilgodeser ergonomi og arbejdsbelastning for håndværkeren. Tilskæring sker med gipskniv og kan monteres både med gipsskruer på stål og skudklammer på træunderlag, så arbejdsgangen bliver enkel og effektiv.

 

Om Knauf:
Knauf A/S leverer totalløsninger til den danske byggebranche. Virksomhedens portefølje dækker over 75% af komponenterne til et byggeri, fra byggeplader, stålskeletter og facadekonstruktioner, til spartelprodukter og akustiklofter. Knauf A/S har gennem alle processer fokus på totaløkonomien og ønsker at skabe værdi for alle byggebranchens parter. Knauf A/S er en del af Knauf gruppen - en af verdens største producenter af byggematerialer med 220 produktionssteder og 26.500 medarbejdere i over 80 lande.

 

Billedtekster:

Foto 8213: 

Michael Worm fra Georg Berg (tv) og Max Volsgaard Christensen fra Knauf drøfter de muligheder, som alternative materialer giver i byggeriet.

Foto 8268: Michael Worm, Georg Berg A/S.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

For yderligere oplysninger kontakt Marketing Manager Tina Overvad Nykjær, Knauf A/S. Tlf. 9657 3000. Direkte: 9657 3164. Mail: overvad.tina@knauf.dk