Nordisk nyheitsbrev frå Nordisk råds sesjon 29. oktober 2019

 
 
 
 

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idé.

 
 
 
 

Nicholas Kujala ny president i Ungdommens nordiske råd

Nicholas Kujala frå Finland er ny president for Ungdomens nordiske råd. Han tar over etter færøyske Barbara Gaardlykke og blei valt på UNRs sesjon i Stockholm søndag. Kujala vann i votering mot færøyske Anna Falkenberg med 53 mot 36 stemmer. Kujala, 24 år, er medlem i Svensk ungdom og representerer Nordiska Centerungdomens Förbund. Les meir

 
 
 
 

Et samla Norden for fotball-VM i 2027

Alle nordiske regjeringer stiller seg bak søknaden fra fotballforbunda om å samarbeide om VM i fotball for kvinner i 2017. I debatten med statsministrene i Nordisk råd i dag, blei spørsmålet retta til den færøyske samarbeidsministeren Kaj Leo Holm Johannessen. Som tidligere landslagsmålvakt for Færøyane var det med glede han kunne bekrefte at et samla Norden står bak søknaden.

 

 
 
 
 

Statsministrane på Nordisk råds sesjon i Stockholm i ettermiddag

Hvordan kan den nordiske samfunnsmodellen utvikle og bidra til bærekraftig omstilling?

Kan eksisterende folkebevegelser og politiske partier møte voksende krav til omstilling, eller trenger vi å tenke nytt? Les om debatten på Nordisk informasjonskontor heimeside

 

 
 
 
 

Danmark, Færøyane og Grønland leder av Nordisk ministerråd i 2020

Rein energi og konkrete prosjekt for å skape resultat, var tonen i statsminster Mette Frederiksens presentasjon av formannskaps-programmet for 2020. Frederiksen delte presentasjonen med samarbeidsministrane Kaj Leo Holm Johannessen og Vittus Qujaukitsoq frå Færøyane og Grønland. Færøyane skal utviklast til framtidas laboratorium for grønne energiløysingar i øysamfunn, og i Grønland skal det forskast på beredyktig verdiskaping i kystsamfunn. Heile programmet blir lagt ut på norden.org

 
 
 
 

I kveld blir Nordisk råds priser delt ut

De gjeve prisene blir delte ut i et stort arrangement i Stockholm Konserthus i kveld 29. oktober. Det er direkte sending på SVT Play frå 1930.

Her er de nominerte: Nordisk råds litteraturpris, filmpris, barne- og ungdomslitteraturpris, musikkpris og miljøpris.

 
 
 
 

Mittengruppa vil ha same tidssone i Finland og Åland som i Sverige, Danmark og Norge

Når det ikkje lenger skal vere sommar- og vintertid i heile EU, får alle land frist til april 2020 på å vedta kva tidssone landet skal vere i. Sentrumspartia i Nordisk råd ved Mikael Staffas frå Åland foreslo i dag at klokka skal vise det same i Danmark, Norge, Sverige og Finland, og at Island passar på at det ikkje blir større tidsavstand mellom Island og fastlandet i Norden.

 
 
 
 

Sosialdemokratane foreslår felles CO2-reglar i byggebransjen

Den Socialdemokratiske Gruppe foreslår at Nordisk råd ber regeringane lage felles reglar for utslepp av CO2 frå bygg, ved å gi faste normer å halde seg innanfor. Samtidig vil gruppastumulere til meir bruk av tre i byggeri, i staden for betong og murstein. Byggebransjen står for 5-7% av CO2-utsleppa i Norden. Les medlemsforslaget.

 

 
 
 
 

Nordisk råd advarer mot Huawei

I eit medlemsforslag frå den konservative gruppa blir regjeringane bedne om å utvikle felles politikk i synet på tryggleiken og risikoen kopla til leverandørar av 5G-nett. I forslaget blir det vist til uro for kinesiske Huawei, og eit ønske om samordna politikk også innan EU og særleg NATO.

 
 
 
 

Nordisk samarbeid om undersøkende journalistikk?

Den sosialdemokratiske gruppen foreslår at Nordisk råd ber Nordisk ministerråd om at Senter for Undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen etableres som et Nordisk senter for undersøkende journalistikk. Ruth Grung i sosialdemokratiske gruppe foreslo at universitetet skal  samarbeide med institusjoner i andre nordiske land som Nordisk Journalistcenter i Århus (NJC) og journalistprogrammet ved Gøteborgs kan tilby Regionale workshops i reportasjeledelse av undersøkende jouurnalistiske prosjekter, hospitering og Masterprogram i undersøkende journalistikk. Mange tok ordet i denne debatten, og forslaget blir nå bearbeidd videre i nordiske organ.  Les mer

 
 
 
 

Sterkt nordisk samarbeid for samfunnssikkerhet

Onsdag morgen diskuterer Nordisk råd et forslag fra et samlet presidium om å styrke samfunnssikkerheten i Norden. På bildet Nordisk råds president Hans Wallmark. Bakteppet er både dataangrep, det omfattende nordiske samarbeidet for å slokke fjorårets skogbranner i Sverige og liknende kriser og katastrofer. Her er presidiets enstemmige forslag

 

 
 
 
 

Interreg - for heile Norge

Heimesida Interreg.no er alltid oppdatert om det omfattande Interreg-samarbeidet som mange norske kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og andre er med i.

 
 
 
 

Komande arrangement 

Oppdatert kalender med nordiske arrangement og søknadsfristar på heimesidene våre

1.-3. november Voss - Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv

11.-17. november Nordisk litteraturuke i regi av Foreningen Norden

18.-19. november Vedbæk - Nordisk ministerråds konferanse om god og effektiv integrering

27.-29. november Riga - 2nd Baltic Sea Region 5G Ecosystem Forum

2.-3. desember Oslo - Hvordan gjør vi kulturlivet mer inkluderende og relevant for personer med flerkulturell bakgrunn? I regi av Kulturrådet

 
 
 
 

www.nordeninfo.no alltid oppdatert

Besøk heimesidene våre, alltid oppdatert med nyheiter om nordisk samarbeid, støtteordningar, nordisk arrangementskalender, partnarsøk for Norden og Interreg, og Norge leser nordisk. Sjekk også facebooksida vår.

 

 
 
 
 
 

Neste søknadsfrist hos Nordisk kulturfond er 3.2.2020. OPSTART kan søkes fortløpende.

 

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. Søknadsfrist er 1.2. kvart år.

 

Nordisk kulturkontakt har mange tilskotsordningar og søknadsfristar. Frist for å søke mobilitetsstøtte 21.10. Fristar for VOLT, kultur- og kunst, nettverksstøtte, barne- og ungdoms-programmet NORDBUK og residensstøtte blir offentleggjort snart..

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal - Tlf: 91 80 82 56 (Jan Kløvstad) og 97 58 43 25 (Christin Bjerke)  

E-post: nordeninfo@nordeninfo.no