Pressemeddelelse
9. august 2016
 
 
 
 
 

AART architects og Aarhus Universitet ser energirenoveringer i et nyt lys

 
 
IMAGE
 
 

I et nyt innovationsfondsprojekt udfordrer AART architects og Aarhus Universitet den vante tanke om energirenovering. Ambitionen er at styrke beboernes livskvalitet, når deres boliger i fremtiden bliver grønnere.

 
 

"Energirenovering har i mange år handlet om at reducere bygningers energiforbrug. Det ser godt ud i driftsbudgettet og på CO2-regnskabet. Men det betyder samtidig, at man ikke har haft tilstrækkeligt øje for muligheden for at styrke den sociale merværdi, som ligger gemt i enhver energirenovering," fortæller Stina Rask Jensen, arkitekt hos AART architects.

 

Gennem sit arbejde hos AART architects er Stina Rask Jensen blevet tilknyttet Aarhus Universitet som ph.d.-studerende. Her er hun en del af det nye innovationsfondsprojekt RE-VALUE, som tæller flere af byggebranchens toneangivende aktører, og som hun over de kommende tre år skal bidrage til at løfte ved at undersøge, hvad det betyder for beboernes livskvalitet, når deres boliger bliver grønnere.

 

Åbner for nye perspektiver

"En energirenovering transformerer det byggede miljø. Det påvirker beboernes liv på en meget direkte måde. Men som det er i dag, ved man faktisk meget lidt om, hvordan det påvirker deres oplevelse af indendørskomfort og af området som helhed. Innovationsfondsprojektet rummer derfor spændende perspektiver," fortæller Stina Rask Jensen.

 

Livskvalitet, indeklima og energi udgør de tre ben i innovationsfondsprojektet, og hvor energi og indeklima bygger videre på eksisterende viden, er energirenoveringers betydning for livskvaliteten et mere uopdyrket område. Et område, som AART architects i samarbejde med Aarhus Universitet over de kommende år skal opdyrke og sætte på formel.

 

Udvikler en intelligent model

Målet med innovationsfondsprojektet er at udvikle en intelligent model for den samlede værdiskabelse i energirenoveringer. Modellen vil således skabe og synliggøre nye forbindelser mellem de tekniske, sundhedsmæssige og sociale sider af energirenoveringer. I praksis vil det sige, at energirenoveringer i fremtiden kan blive indekseret i forhold til den samlede merværdi, som de skaber.

 

"Vi er vant til at bestemme værdien af energirenoveringer ud fra traditionelle, objektive standarder som varmetab, isoleringsevne, luftfugtighed og lignende. Med RE-VALUE tager vi et spadestik dybere. Vi giver byggebranchen et helt nyt værktøj til at skabe de bedst mulige prioriteringer - som også inkluderer beboernes subjektive oplevelser af at leve med renoveringerne," fortæller Søren Wandahl, ingeniørdocent med speciale i byggeprocesser på Aarhus Universitet.

 

Som han fortæller, er ambitionen at synliggøre et projekts potentielle værdiskabelse langt tidligere i processen end i dag. Modellen vil for eksempel give bygherrer og rådgivere mulighed for at teste forskellige scenarier, så de kan udvikle mere værdiskabende løsninger - ikke alene målt på indeklima og energiforbrug, men også på beboernes hverdag og livskvalitet.

 

 
 
 

 

RE-VALUE

RE-VALUE er et innovationsfondsprojekt med fokus på at skabe og synliggøre merværdi i fremtidens energirenoveringer i Danmark. Læs mere på www.revalue.dk. Projektpartnere: Aarhus Universitet, AART architects, Brabrand Boligforening, Enemærke & Petersen, DEAS, Amplex, Airmaster, Develco Products, Wicotec Kirkebjerg, Racell og Ideal Combi

 

Billedkrediteringer

Pressefoto 1 skal krediteres VELUX og fotograf Jakob Boserup.

Pressefoto 2 skal krediteres AART architects.

 

Billedtekster

Pressefoto 1: Som arkitekt hos AART archtects arbejder Stina Rask Jensen med arkitekturens betydning for livskvalitet. I 2016 var hun således blandt talerne på VELUX Daylight Symposium i London.

Pressefoto 2: AART architects har indgået et ph.d.-samarbejde med Aarhus Universitet, hvor arkitekt Stina Rask Jensen skal forske i den sociale merværdi i energirenoveringer.

 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jesper Hallstrøm Eriksen

Kommunikationschef

41 96 35 26

jhe@aart.dk

AART architects A/S

 

 
 
 
 
 
IMAGE
 
 
Social media icon Social media icon Social media icon