unknown documenttype 'template' 12. juli 2018
 
 
 
 

Børn finder ny potentielt invasiv myreart

 
 
 
 

Skolebørn har fundet en hidtil ukendt myreart i Danmark, det fastslår en DNA-analyse af myren. Arten stammer fra Sydeuropa, er invasiv i USA og Canada og har nu etableret sig i Danmark, hvor den også kan risikere at sprede sig invasivt. 

 
 
 
 

Tetramorium immigrans kan være generende fordi den kan gå ind i huse og kan skade planter i køkkenhaven så som tomat, gulerod og kål. Vores nuværende mest almindelige bymyre, er sort havemyre (Lasius niger), men I modsætning til sort havemyre har Tetramorium immigrans en brod og kan stikke.

 
 
 
 

Elever fra 5-6. klasse på Sølvgades Skole i København fandt i foråret 2015 en helt ny myreart i Danmark, da de testede citizen science-projektet 'Myrejagten' i Botanisk Have, København. I år vendte forskere tilbage til Botanisk Have og konstaterede, at arten har spredt sig og dermed er etableret i Danmark. Myren Tetramorium immigrans, der endnu ikke har fået et dansk navn har indtil nu haft sin nordligste Europæiske grænse i det sydlige Polen.


Hos biolog Rasmus Stenbak Larsen fra Center for Social Evolution, Københavns Universitet, som var med til at finde arten og har stået for laboratoriearbejdet, vækker det nye fund begejstring, men samtidig bekymring. 


"I USA og Canada er det en meget udbredt invasiv myreart, som går under navnet 'Pavement ant' og det er muligt at den også vil kunne sprede sig invasivt her i Danmark. Jeg har været med til at finde flere nye myrearter for Danmark i opvarmede drivhuse, men det opsigtsvækkende ved dette fund er, at myren ser ud til at trives udenfor og har potentiale til at blive invasiv her i landet" siger han.


Befolkningen genererer ny viden om naturen
Julie Koch Sheard fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Statens Naturhistoriske Museum, er glad for det nye fund. Hun er den primære forsker bag 'Myrejagten', som er et projekt der ved børn og voksenes hjælp indsamler ny viden om myrerene i Danmark.  


"Det er fantastisk at se børn kan være med til at generere ny viden om Danmarks biodiversitet og fundet er et stjerneeksempel på hvad citizen science kan" siger hun. 

"Det nye fund viser hvor vigtig og brugbar inddragelse af befolkningen i forskning og monitering af naturen kan være, da det især er i bymiljøer nye arter kan dukke op, og alle har mulighed for at bidrage med observationer."
 
Man kan læse mere om projektet på www.myrejagten.dk og følge resultaterne på www.myrejagten.snm.ku.dk.

 

Fakta:

 

  • Fra 2000-2015 blev der registreret 41 nye arter af årevingede insekter, som myrerne tilhører. Det er dog generelt en overset gruppe sammenlignet med f.eks. fugle og sommerfugle, men en vigtig gruppe at holde øje med, da insekter er meget følsomme over for ændringer i deres miljø og myrer er vigtige for naturen.
  • Tetramorium immigrans kan være generende fordi den kan gå ind i huse og kan skade planter i køkkenhaven så som tomat, gulerod og kål. Vores nuværende mest almindelige bymyre, er sort havemyre (Lasius niger), men I modsætning til sort havemyre har Tetramorium immigrans en brod og kan stikke.
  • Tetramorium immigrans kan næsten ikke kendes fra vores hjemmehørende græstørvfrømyre (Tetramorium caespitum), men denne findes ikke typisk i bymiljøer. Begge kendes fra sort havemyre på det store firkantede hoved i forhold til kroppen, de to petioleknuder mellem bagkrop og mellemkrop (fremfor én hos sort havemyre) og to små pigge på ryggen. Vil man undersøge om man har arten kan man anvende denne nøgle. 
  • Myren er højst sandsynligt kommet til Botanisk Have med planter, men da den kan flyve og nemt kan overses er forskerne ikke sikre på, at den ikke er kommet af sig selv. Derfor er de nu i gang med at undersøge indkomne fund af slægtningen Tetramorium caespitum for at afdække om arten også findes andre steder i Danmark.

 
Hvad er en invasiv art?
Art, der er introduceret til et biogeografisk område, hvor den ikke er hjemmehørende, og som her formår at formere og sprede sig så aggressivt og effektivt, at den ved sin invasion kan udgøre en trussel mod de oprindelige økosystemers biodiversitet - Gyldendal
 

Hvad er citizen science?
Citizen science beskrives som forskning foretaget af almindelige mennesker, ofte for eller med hjælp fra forskere. 

 
 
 
 
Kontaktinformation

Julie Koch Sheard
Center for Makroøkolgi, Evolution og Klima
Statens Naturhistoriske Museum,
Københavns Universitet
Telefon: 42 95 42 46
Email: julie.sheard@snm.ku.dk
 
Rasmus Stenbak Larsen
Center for Social Evolution
Biologisk Institut
Københavns Universitet
Telefon: 51 92 88 51
Email: rslarsen@bio.ku.dk

 
 
 
 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Bülowsvej 17 - 1870 Frederiksberg C

science@science.ku.dk - Tel. +45 35 33 28 28

Social media icon Social media icon Social media icon Social media icon