Pressemeddelelse 27. november 2019
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedhæftede filer

logo-regionsyddanmark.gif
 
 
 
 
 
 
 

Patienttopmøde i Odense

 
 

Tirsdag den 26.11 mødtes 100 patient- og pårørenderepræsentanter til topmøde i Odense. Emnet var indflydelse på behandlingen, og som resultat af mødet sendes nu en række anbefalinger til de danske regioner.

 
 

Det er 3. gang, der afvikles topmøde med patient- og pårørende repræsentanter som initiativtagere og dette initiativ bød regionsrådsformand i Regions Syddanmark, Stephanie Lose deltagerne velkommen i sin tale til de fremmødte.
 

- Topmødet er for mig at se et udtryk for, at I som patienter og pårørende har en afgørende og vigtig stemme, som I formår at bruge. I står på egne ben rent organisatorisk og har en rolle - i samspil med fx fagfolk og beslutningstagere i at være med til at skabe fremtidens sundhedsvæsen, indledte Stephanie Lose med at sige.
 

Fra ide til phd
De 100 fremmødte kom fra hele landet. Blandt dem var to patient- og pårørenderepræsentanter fra Vejle, Mona Muusmand Peterson og Poul Fogh-Andersen. De mente begge, at topmødet blandt andet kan bruges til at koordinere gode tiltag og dele erfaringer.
 

- Vi er i Vejle blevet positivt overrasket over, hvad noget af det, vi har sat lys på, har igangsat af aktiviteter. Vi har som kræftpatienter haft et ønske om en øget opmærksomhed på alternativ behandling, ikke som erstatning, men som supplement til den etablerede behandling. Alternativ behandling kan være med til at holde kroppen klar til f.eks. kemokur. Det har faktisk resulteret i, at de i Vejle har uddannet en sygeplejerske i at tage samtalen om alternativ behandling med patienten. En anden sygeplejerske er ved at skrive en phd om emnet. Det er jo sådan nogle erfaringer, vi kan dele på et møde, hvor der er repræsentanter til stede fra hele landet, fortalte Mona Muusmand Peterson og Poul Fogh-Andersen efter mødet.
 

Anbefalinger til politikerne
På fire workshops blev emnerne 'Videostuegang for pårørende', 'Sektorovergange i fremtiden', 'Frivillige i fremtidens sundhedsvæsen' og Fælles beslutningstagen' drøftet. Diskussionerne mundede ud i en række anbefalinger, som i løbet af kort tid vil blive sendt til regionerne. Disse bydes, af regionsrådsformand Stephanie Lose, velkommen i Region Syddanmark.
 

- Vi glæder os til at modtage anbefalingerne og se, hvad der kommer af input, for de bidrager til, at vi som sundhedsvæsen får bedre muligheder for at styrke den organisatoriske inddragelse. Det betyder rent formelt, at brugerne igennem aktiv deltagelse bidrager og dermed får indflydelse, der hvor beslutningerne træffes - på lige fod med fagfolkene, sagde Stephanie Lose.

 

Pas godt på de pårørende
Jesper Bonde, der er en del af formandsskabet i Patient- og Pårørenderådet på Odense Universitetshospital og medarrangør af dagen, var tilfreds med dagen.
 

-  Det har været en inspirerende dag og der er delt mange erfaringer. Jeg var særligt glad for, at der på dette topmøde også var fokus på de pårørende. Vi inviterer til inddragelse og de pårørende påtænkes at komme endnu mere på banen. Så er vi også nød til at have fokus på, at det, at være pårørende, kan være en meget svær og belastende situation. Vi må ikke 'overbruge' dem, så det ender med, at de også selv bliver syge, sagde Jesper Bonde.
 

Næste års vært for patienttopmødet er endnu ikke fundet.

 

 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Kommunikationsrådgiver Helle Fjord, Odense Universitetshospital

Mobil 40384486

Region Syddanmark
 
Social media icon Social media icon