Pressemeddelelse

Pressemeddelelse 22. september 2020
 
 
 
 
 
 
 
 

Vindmølle-skepsis trods ønske om grøn energi

 
 
 
 

Mange er bekymrede for udsigten til vindmøller i Als Enge, men ønsker også mere grøn energi 

 
 
 
 

Foto: 200 lokale deltog i borgermødet i Als Hallen.

 
 
 
 

Det er blot et par af de budskaber, som Mariagerfjord Kommune fik med hjem fra det velbesøgte borgermøde i Als Hallen i mandags. Her brugte 200 lokale en sensommeraften på at høre om mulighederne for vindmøller og solcelleanlæg i Als Enge.


Den lokale energivirksomhed Eurowind ønsker at opstille vindmøller og solceller i Als Enge, som er udpeget som muligt vindmølleområde i kommuneplanen. I den forbindelse inviterede kommunen til et borgermøde, hvor de lokale kunne give udtryk for deres tanker og bekymringer. 

 

Det glæder kommunaldirektør Anne Velling, at mange mødte op for høre om processen og give deres besyv med.

 

- Vi lægger vægt på at inddrage borgernes synspunkter så tidligt i processen som muligt. Derfor inviterer vi indenfor, så deres bidrag kan danne grundlag for en politisk beslutning om, hvorvidt man ønsker at vindmøller og solceller placeres i Als Enge, siger Anne Velling.

 

Borgerne har ikke krav på at blive inddraget i den overordnede planlægning af de potentielle vind- og solcelleområder, som kommunerne har fået overdraget fra de tidligere amter. Politikerne i Mariagerfjord Kommune har dog klart tilkendegivet, at de ønsker at inddrage borgerne i processen. Den spørgeskemaundersøgelse, som deltagerne udfyldte på mødet, viser da også, at 95 procent af deltagerne er glade for at blive inddraget. 

 

Deltagerne har også en stor tro på, at politikerne vil lytte til tilhængere, tvivlere og modstandere. 90 procent af deltagerne ønsker, at Mariagerfjord Kommune skal arbejde med omstilling til grøn energi, men mange mener, at vindmøller ikke hører til i Als Enge. Flere peger i stedet på placeringer på havet, ved motorvejen og steder, hvor der ikke bor mennesker. Det er først og fremmest bekymringer om støj og skygger samt hensynet til folks sundhed, naturen og landskabet, som fremhæves.

 

Referatet fra borgermødet og en sammenfatning af spørgeskemaundersøgelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Materialet vil danne grundlag for to dialogmøder for de nærmeste naboer, som finder sted den 23. september i Als Hallen.

 

Borgerne har mulighed for at sende høringssvar indtil 5. oktober 2020. Det håber kommunaldirektør Anne Velling, at mange vil benytte sig af. 

 

- Det er vigtigt, at så mange som muligt bliver hørt, så politikerne får det bedste grundlag for at træffe en beslutning om de næste skridt i planlægning, miljøredegørelse osv. for vind- og solcelleområder i Als Enge, siger Anne Velling.

 

- Hvis politikerne beslutter, at der skal arbejdes videre med planlægningen vil et større arbejde for både kommune og projektudvikler skulle igangsættes. Også i denne proces vil naboer og interessenter blive inddraget og både miljøredegørelser, lokalplan, kommuneplan og tilladelser vil komme i høring undervejs, slutter kommunaldirektøren. 

 

I løbet af november kommer sagen på dagsordenen først i Udvalget for Teknik og Miljø og siden i Byrådet. 

 

Se materialet fra mødet, herunder opsamling på undersøgelsen på www.mariagerfjord.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation
  • Kommunaldirektør Anne Velling, tlf. 24 84 24 32.
  • Direktør Torben Ladefoged, tlf. 23 23 00 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajgade 1 | 9500 Hobro | Tlf: 97 11 30 00 | raadhus@mariagerfjord.dk

 
Social media icon Social media icon Social media icon